TAK – for aktiv dødshjælp!

Artiklen er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning.

Skrevet af Sarah Sand, Social-, Sundheds- og Kommunalordfører &
Nana Hyttel Alrø, Kultur-, Ideologi- og Religionsordfører

Venstre indgik sidste uge et forlig med samtlige andre partier i Folketinget om, ikke mindst at styrke danske patienters ret til at fravælge livsforlængende behandling, men også om at gøre det lettere for læger at tilbyde, og derfor lettere for patienterne at til vælge; en medicinsk lindring af overgangen fra livet til døden.

Selve forliget består, helt overordnet, af to dele: En del der ønsker at styrke patienternes mulighed for at fravælge livsforlængende behandling, altså en styrkelse af den passive dødshjælp. Og dernæst en del, som består i at styrke muligheden for at patienter kan til vælge, og sundhedspersonale kan udbyde: palliativ sedering. Den palliative sedering er behandling med det formål at lindre patientens smerter og give patienten en smertefri og rolig død – en behandling som etiske råd kalder ”at bedøve patienten ind i døden”. Palliativ sedering er allerede i dag lovligt, men det for læger kun tilladt at udbyde behandlingen til patienter, hvor man skønner at en naturlig død alligevel ville indtræffe indenfor ”timer til få døgn”. Den meget korte tidshorisont gør det derfor utroligt svært for det sundhedsfaglige personale at tilbyde patienten den palliative sedering, fordi en vurdering, med så kort tidshorisont, kan være svær at lave. Aftalen ændrer derfor tidshorisonten fra ”timer til få døgn” til ”dage til uger”, og giver derved patienten mulighed for at til vælge den, i de fleste tilfælde; livsforkortende, og smertelindrende behandling, op til flere uger før en naturlig død ville have indtruffet.

Som liberale tror vi på individets fornuft og det dertilhørende ansvar for eget liv. Vi tror på filosofien at det enkelte er ekspert eget liv. Men dette ansvar er ikke ensrettet. Staten, ledet af de folkevalgte politikerne, har ligeledes et ansvar. At ansvar for at lytte til borgerne, og også at sikre individets frihed og selvbestemmelse. Det gør regeringen ved den ny lov om dødshjælp. Den palliative sedering medfører er ikke blot en forøgelse af individets retsmæssige ret til selvbestemmelse over eget liv og legme, men vil ligeså også komme pårørende til gode. Den palliative sedering giver nemlig de pårørende mulighed for at sige farvel til deres kære efter patientens ønske og vilkår. At Folketinget er nået til en aftale om palliative sedering er ikke blot en sejr for den personlige frihed, men også for næstekærligheden. Næstekærligheden som i Danmark strækker sig vidt og bredt, men nu også rækker ind og giver de terminalt syge patienter et valg – Et valg om liv. Noget så essentielt som vores liv og enden på dette, er et emne der for mange forbindes med frygt og berøringsangst. Det er alment kendt at etisk betonede debatter vinder ikke valg. Ja faktisk rykker etikken nok stadig mindre og mindre i befolkningens meningsdannelse. Så vi vil gerne sige tak. Tak til Venstre for at lytte. Og de øvrige folketingspartier for at tage debatten om dødshjælp – både passiv og aktiv i form af den nu udvidede palliative sedering.

Det græske ord for aktiv dødshjælp er ”eutanasi”, som lidt let oversat betyder ”let, lykkelig død” – og det er netop hvad folketingets politiske aftale om palliativ sedering, giver terminalt syge patienter, retten til. Så tak Venstre, tak for at sikre de danske patienter retten til eget liv, og ikke mindst til egen død.