Studietur: Hvad laver Region Sjælland i Bruxelles?

Artiklen er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning.

I starten af December drog en flok VU’ere, inklusiv mig selv, væk fra Danmark og mod hjertet af Europa, rettere sagt; Bruxelles. Forud for turen havde vi alle fået opgivet et program og forventningens glæde var stor. På det 3-dages program stod blandt andet ”Møde med Morten Løkkegaard i europaparlamentet”, ”Møde med Dansk Erhverv” og så ”Møde med Region Sjælland”, den sidste sprang mig øjnene for hvad lavede region Sjælland dog i Bruxelles?

De første to dage gik og vi mødte en række af interessante politikere, interesseorganisationer og praktikanter. Det var ikke min første gang i byen men alligevel overrasker Bruxelles hver eneste gang – en by bestående af et menneskemylder af lobbyister, politikere og des lignende som alle arbejder for et fælles projekt på den ene eller den anden måde: Det Europæiske Projekt.

Dagen kom og det var tid til at vi skulle besøge region Sjællands kontor, et møde som for mig endte med at tage prisen for turens mest interessante. Her en række hovedpunkter fra mødet:

Alle danske regioner har regionskontorer i Bruxelles, dog er Region Hovedstaden og Sjælland fusioneret således at de deler kontor og samarbejder tæt. Regionskontorenes ypperste opgave er at varetage de danske regioners interesser i det europæiske samarbejde. Vores oplægsholder i Bruxelles mente at kunne dele regionskontorenes arbejde op i tre afdelinger:
EU Funding og muligheden for at søge EU-tilskud
Det er op til de 5 regionskontorer at bistå regionerne i muligheden for at søge EU midler og afsøge muligheden for eksempelvis at blive et EU projekt. Kigger man på regionshusets hjemmeside er det noget af det der især fylder meget og her finder manen masse artikler omkring hvordan man kan søge støtte til det ene og det andet.
International koordination og vidensdeling
Går ud på at regionskontorene skal fungere som en slags koordinerende rolle for den internationale vidensdeling regionerne ønsker at tage del i. Et konkret eksempel herpå er velfærdsteknologi som de er rigtig gode til i Holland, derfor er vidensdelingen Holland og Danmark imellem guld værd når det kommer til udviklingen heraf fra dansk side.
Direkte påvirkning af Europaparlamentarikere
Sidst men ikke mindst benytter regionskontorene sig af direkte påvirkning af de danske europaparlamentarikere, som beskæftiger sig med områder, der på den ene eller den anden måde er interessante for regionen. Det kunne eksempelvis være at minde en given politiker om, at hvis han/hun indvilger i at skære i et bestemt projekt, så ville det gå ud over en ”det og det” hjemme i Danmark.

Man kan have forskellige meninger om regionerne og deres berettigelse men besøget på det sjællandske regionskontor fik mig alligevel til at få den overbevisning, at så længe vi har de danske regioner så er det nu også meget godt at vi har nogle til at varetage deres interesser i Bruxelles. Især dimensionen med vidensdeling fandt jeg spændende, fordi det handler om at se Danmark i en global verden hvor vi ikke nødvendigvis behøver opfinde den dybe tallerken hver gang men i stedet kan gøre brug af andre landes succeshistorier og på den måde udvikle og innovere, eksempelvis den danske sundhedssektor, til det bedre.

Mit besøg i Bruxelles og mødet med region Sjælland mindede mig i al fald om en ting: Nemlig at EU ikke er så langt væk og fjernt, men i stedet er en del af den politik der hver dag påvirker vores dagligdag, både nationalt og regionalt.