Manglen på praktiserende læger løses ikke ved tvang.

Artiklen er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning.

I de seneste år er manglen på praktiserende læger vokset. I dag har 69% af de praktiserende læger lukket for tilgang af nye patienter. Hvorimod det i 2014 kun var 38%. Derudover forventes det, at en tredjedel af de praktiserende læger vil gå på pension inden for de næste 10 år.

Det er naturligvis bekymrende, da det ikke længere kun er et problem i yderområder, men nu også har spredt sig til større byer som Esbjerg, Randers og Aalborg. Den praktiserende læge er borgernes indgang til sundhedsvæsnet, det er derfor vigtigt der findes en løsning. Men løsningen er ikke tvang.

Forslaget om at tvinge unge nyuddannede til at være praktiserende læger er ikke særlig fremsynet. Det er chokerende at Socialdemokratiet ønsker at tvinge nyuddannede, meget unge og uerfarne læger ud i praktiserende praksisser. For ingen børnefamilier eller alvorligt syge ældre ønsker at møde en tvangsudkommanderet ung og uerfaren læge, der udskiftes hvert halve år. Der skal i stedet være stabilitet og en læge, som rent faktisk ønsker at arbejde i hvervet som praktiserende læge.

I stedet for tvang, så kan lægemanglen løses ved at gøre flere unge interesserede i at blive praktiserende læger. Det gøres ved en dimensionering af almen medicin inden for den lægelige videregående uddannelse allerede fra næste år øges med 30 hoveduddannelsesforløb, som regeringen allerede har taget initiativ til. Derudover skal der tages initiativer til indsatser, der forberede rekrutteringsgrundlaget for specialet for almen medicin.

Flere digitale løsninger, en ny forskningsstrategi og bedre muligheder for at nedsætte sig i større praksisser med et fagligt stærkt netværk i form at sundhedshuse er hvad de unge efterspørger. Det skal der lyttes til, i stedet for at tvinge uholdbare og nærsynede løsninger ned over hovedet på de unge læger.