Fagforeningernes protektionisme af…

Artiklen er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning.

Fagforeningernes protektionisme af arbejdsmarkedet skader integrationen

Skrevet af: William Kierstein Nordby, Flygtninge- og integrationsordfører.

Der er ingen tvivl om, at fejlslagen integration er en kostelig affære. Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere koster den danske stat 36 mia. kr. årligt. Der er altså ikke tale om en akkumuleret sum mod 2020, men der er tale om et tal for et enkelt år. Til forskel bruger den danske stat f.eks. cirka 6 mia. kr. mindre på videregående uddannelser og SU for landets studerende til sammen. Derfor er det vigtigt, at vi gør noget nu for at ændre det faktum.

Vores allerbedste bud på at fremtidssikre integrationen i Danmark er gennem en indslusningsløn på det danske arbejdsmarked. For det betyder så meget for integrationen, at de mennesker, der kommer til Danmark, får fodfæste og tilknytning til det danske arbejdsmarked med det samme. Men her står venstrefløjen og protektionistiske fagforeninger i vejen.

Venstrefløjen og fagforeningerne står i vejen med den høje mindsteløn på det danske arbejdsmarked, der holder flygtninge og indvandrere ude af arbejdsmarkedet. Derfor foreslår Venstres Ungdom en lavere timeløn for flygtninge og indvandrere, der skal hjælpe dem over den høje dørtærskel til arbejdsmarkedet.

For de fleste flygtninge vil ikke blive ansat af en virksomhedsejer til 120 kr. i timen, fordi de simpelthen ikke er dygtige nok. De kender hverken det danske arbejdsmarked eller det danske sprog, og derfor har de ikke den samme produktivitet som andre på arbejdsmarkedet. Derfor vil det være en ”win-win” for både flygtningen og virksomhedsejeren, hvis flygtningen kunne blive ansat på en lavere indslusningsløn til fx 70 kr. i timen. Det vil give virksomhedsejeren en billig arbejdskraft, som virksomhedsejeren ellers ikke ville have købt, hvis det kostede 120 kr. i timen.

Lige nu er kun 45 pct. af de 21-64-årige flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i lønmodtagerbeskæftigelse efter 3 års ophold i Danmark. Det er al for få. Havde 45 pct. af de 21-64-årige danskere været i beskæftigelse, så havde der lydt et ramaskrig på Christiansborg. Derfor skal vi gøre mere for at øge andelen af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i beskæftigelse. Det gøres med en indslusningsløn for den gruppe af mennesker i Danmark.

Protektionistiske fagforeninger og venstrefløjen er en markant hindring for højere beskæftigelsesfrekvens for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Lande med fri konkurrence på arbejdsmarkedet (såsom Canada, Schweiz og USA) har en markant højere beskæftigelsesfrekvens hos den gruppe. Derfor er fagforeningernes hetz mod en indslusningsløn stærk skadelig for integrationen, og det skal der ikke herske nogen tvivl om! Skal vi vende indvandring fra at være en kostelig affære for den danske stat til at være en gevinst for den danske stat, så bliver vi nødt til at tage et opgør med den høje mindsteløn i Danmark.

Vi bliver nødt til at tage ved lære af de gode eksempler fra lande med fri konkurrence på arbejdsmarkedet. For fagforeningernes protektionisme af arbejdsmarkedet skader integrationen.