Det socialdemokratiske vælger-…

Det socialdemokratiske vælgerbedrag 2.0

Af: August Stengaard, Forretningsudvalgsmedlem og Skatte- og finansordfører for Venstres Ungdom. Refshalevej 161S st. Th., 1432 København K.

Historien i dansk politik er ved at gentage sig. Den socialdemokratiske valgstrategi anno 2019 er nemlig en klar kopi af den socialdemokratiske valgstrategi anno 2011. Det socialdemokratiske vælgerbedrag fra dengang må ikke gentage sig. Danskerne har ret til at kende sandheden om oppositionens politiske fupmageri.
Tilbage i 2011 lovede socialdemokraterne med Helle Thorning i spidsen og Mette Frederiksen som central figur danskerne guld og grønne skove. Danmark skulle arbejde sig ud af krisen, 12 minutter mere og den hellige gral ville være velbevaret. Løfte på løfte blev givet til den danske befolkning. Planen var hullet som en si og dybt økonomisk uansvarlig. Realiteterne indfandt sig derfor hurtigt på regeringskontorerne og de højtbesungne løfter blev brudt lige så hurtigt som de blev lovet. Heldigvis for Danmarks økonomi endte Thorning-regeringen med at føre en sund, ansvarlig (og borgerlig) økonomisk politik.

Det socialdemokratiske vælgerbedrag var komplet. De besatte regeringskontorerne på løfter og politik de ikke kunne holde eller føre ud i livet efter valget. Danskerne blev holdt for nar!

Den socialdemokratiske valgstrategi frem mod valget i år bygger på ét grundlæggende løfte til danskerne: ”I kan komme tidligere på pension, hvis I er nedslidte!”. I sin grundessens har deres pensionsudspil en dybt sympatisk tanke bag sig, da man selvfølgelig ikke skal arbejde sig selv ihjel og en værdig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet for nedslidte danskere skal selvfølgelig være en mulighed. Men socialdemokraterne lover mere til danskerne end hvad deres udspil kan holde.

De vil afsætte 3 milliarder kroner til tidligere tilbagetrækning uden at specificere hvem der kan få glæde af at gå tidligere på pension. Løftet bliver givet til alle danskerne, men det vil reelt set kun sende 2.850 personer tidligt på pension. Med andre ord er socialdemokraterne altså i gang med at overgå sig selv og levere Danmarkshistoriens største vælgerbedrag. De giver alle danskere løftet om tidlig tilbagetrækning, men i virkeligheden skyder de dem blår i øjnene, og bevarer spørgsmålet om hvem der skal have denne særret til tidlig pension ubesvaret.

Jeg bliver dybt forarget over oppositionens kyniske og vælger-bedrageriske valgstrategi. Man holder en stor gruppe af danskere for nar, og vil på deres bekostning sende sig selv ind i regeringskontorerne på en løgn. Socialdemokraterne tager de reelt nedslidte danskere som politiske gidsler for at vinde valgt, og afviser derfor at indgå i seriøse forhandlinger om at løse den her presserende udfordring for rigtig mange danskere. Det er dybt usmageligt og uansvarligt for et parti der ellers netop påberåber sig den ansvarlige politik.

Og for hvad udspillets konkrete indhold angår, så mangler socialdemokraterne også at forklare hvad der overhovedet er retfærdigt ved at sige til folkeskolelæreren, sygeplejersken og politibetjenten, at de ikke kan få lov til at gå på tidlig pension, fordi deres uddannelsesbaggrund ikke berettiger til det? Kan de skære store faggrupper over en bred kam og sige, at det for ingen af dem er fysisk muligt at være nedslidt af sit arbejde? Alt i mens kan de kontoransatte HK’ere, der har været tidligt ude på arbejdsmarkedet, godt kunne gå på tidlig pension ifølge udspillet fra socialdemokraterne. Det hænger ganske enkelt ikke sammen.

I virkeligheden findes den ordning, der kan sikre nedslidte en tidligere tilbagetrækning, allerede. Den går under det mundrette navn: Seniorførtidspension. Uden at kigge på bestemte faggrupper eller antal år på arbejdsmarkedet, så vil en nedslidt politibetjent og en hårdt ramt tømrer have samme mulighed for at gå tidligt på pension. Ved at tilføre ordningen flere penge og opmærksomhed vil vi kunne løse problemet for mange nedslidte danskere og sikre dem en værdig tilbagetrækning.

Så i stedet for at lave farbare politiske løsninger på danskernes problemer, så slår socialdemokraterne valgstrategisk plat på en sag ved (igen) at give løfter til danskerne, som de ikke kommer til at kunne holde. Jeg håber ikke det socialdemokratiske vælgerbedrag 2.0 kommer til at udspille sig til fulde – danskerne fortjener sandheden om partiernes politik både før og efter valget!