Nytænk lastbilernes køre- og hviletid

Artiklen er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning.

Af: Arbejdsmarked- og erhvervsordfører Henrik Ravn

I EU har vi regler for køre- og hviletid på lastbiler. Reglerne er dog relativt komplicerede, og kan for langt de fleste mennesker være svære at finde hoved og hale i. Blot for at nævne det mest overordnede, må man som chauffør højst køre 9 timer dagligt. Dette må 2 gange om ugen forøges til 10 timer. Hver gang chaufføren har kørt i 4½ time, skal der endvidere være en 45 minutters pause. Derudover må man maksimalt arbejde 56 timer på en uge. På to hinanden følgende uger må man dog kun arbejde 90 timer i alt. Efter en endt arbejdsdag på 9 timer, skal man som chauffør afholde mindst 11 timers sammenhængende pause. Man må dog vælge at dele denne hviletid op i to, hvis den første periode er mindst 3 timer. Hvis man vælger at dele sit hvil op, skal man dog samlet have en hviletid på 12 timer frem for 11 timer.[1]

Der kan næppe være meget uenighed om, at reglerne er meget komplicerede. Selvom reglerne er meget omfattende, er de dog ikke fleksible. Derfor hører man også med jævne mellemrum eksempler på, at lastbiler som har holdt i kø på motorvejen, akkurat ikke kan nå deres destination, fordi deres tid er opbrugt. Det er både ærgerligt og dyrt for virksomhederne. Derfor mener jeg, at vi bør kigge på mulighederne for at ændre de regler vi har for køre- og hviletid i dag.

Der skal selvfølgelig være nogle regler og rammer, som sætter en grænse. Men hvorfor ikke lave et system, hvor der i højere grad er fokus på kilometer frem for tid? En mulighed kan være, at hver lastbil skal holde en pause, hver gang den har kørt 350 km. Det kan suppleres af en øvre tidsgrænse på 6 timer. På den måde vil det blive langt mere fleksibelt at planlægge en rute for en lastbil – man ved præcis, hvor langt den kan køre. Dette underbygges endvidere af en forhøjet tidsbegrænsning til at nå sin destination. Med 6 timer til at køre 350 km, vil det ikke være noget problem, hvis lastbilen undervejs holder 40 minutter i kø.

Også på kortere ruter med flere stop, ville det være en fordel at ændre systemet. Her er det ikke nødvendigvis sikkert, at man når at køre 350 km inden for 6 timer. Omvendt kommer man helt naturligt ud og ind af lastbilen mange gange, hvilket giver nogle helt naturlige pauser. At en lastbilchauffør af den grund ville have en 6 timers lang køretid, vil derfor ikke være noget problem.

En anden fordel ved at lægge fokus over på en kilometersats, er brændstofforbruget. I henhold til brancheorganisationen Danske Vognmænd, kan lastbiler reducere deres brændstofforbrug med 6-8%, hvis bare de nedsætter deres hastighed med 5 km/t.[2] Som reglerne er i dag, har vognmanden en interesse i at nå så langt som muligt med sin lastbil, på de 4½ time han har til rådighed. Ved at lægge fokus væk fra kapløbet med tiden, vil denne interesse blive mindre. Når lastbilchaufføren alligevel har 6 timer til at køre 350 km, så kan han lige så godt spare på sit brændstof. Det giver en økonomisk gevinst for vognmanden, men belaster også klimaet mindre.

Jeg mener derfor, at vi ved i højere grad at kigge på kilometer, ville kunne lave et smartere system. På den måde bliver reglerne mere fleksible, samtidig med at det kan have en positiv effekt på klimaet.

[1] http://dtl.eu/media/1817/kore-hviletid-folder-web_2018.pdf

[2] http://dtl.eu/media/1693/miljoeraad_ny-version_040717.pdf