Syrienkrigernes hjemkomst skaber…

Artiklen er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning.

Syrienkrigernes hjemkomst skaber en usikker verden for alle
Af: Emil Hornstrup Smidt, Bestyrelsesmedlem VU Kolding

Har du igennem de sidste år fulgt krigen i Syrien, hvor den frygtede ISIS terror-organisation opererer ud fra tanken om, at de kan få oprettet deres eget kalifat, så har du måske opdaget at krigen nærmer sig en afslutning. I denne forbindelse har præsident Trump opfordret de europæiske allierede til at tage imod i omegnen af 800 ISIS-krigere. Danmark kan i den forbindelse se frem til at modtage omkring 150 krigere, børn og koner, hvilket er PET’s estimat for, hvad den danske deltagelse har været.
Justitsministeren har i denne forbindelse udtalt, at han ikke ville nægte disse ’krigere’ at vende hjem til Danmark. Dette ligger i flæng med, at vi ikke kan gøre disse borgere statsløse, da det ville bryde med menneskerettighederne.
Jeg stiller dog spørgsmålstegn ved om dette er det rigtige for Danmark? Skal vi lade mænd og kvinder, der har bekriget vores ellers relative fredelige eksistens i den tredje verden, vende hjem til Danmark? Dette skal ses i lyset af, at Danmark i tidligere sager har haft svært ved at løfte bevisbyrden mod disse personer. Oftest er disse syrienskrigere gået fri, og vores efterretningstjeneste har brugt umådelige ressourcer på at overvåge dem. Hertil kommer usikkerheden, der uanset hvad opstår i en befolkning, når Muhammed eller Peter har været nede og kæmpe for en ’stat’, der har et meget anderledes kvindesyn og bruger umenneskelige krigs metoder. De burde aldrig komme tilbage, når de har valgt denne vej i livet, og dette burde vi alle bakke op om.
Uanset hvad kommer Danmark formentlig til at modtage syrienkrigere i den nærmeste fremtid, og dette kan være indenfor måneder. Baggrunden er, at vi er nødsaget til at følge de internationale spilleregler, og med chance for at lyde en anelse konservativ, så skal det altså både være muligt at straffe dem, og de skal straffes hårdere. Vi skulle kopiere den belgiske/hollandske model, hvor man retsforfølger dem in absentia (uden deres tilstedeværelse), derved kan man stå klar med fængselsstraf i sekundet de betræder dansk muld igen. Dette kræver dog seriøse handlinger, før dette kan være en mulighed!

Lad os nu FOR ALVOR tage afstand til disse mennesker en gang for alle!