Venstrefløjen er berøringsangste

Den 8. marts var det som sagt kvindernes internationale kampdag, hvilket endnu en gang gav anledning til diskussioner om løngab mellem mænd og kvinder, kvindekvoter og antallet af kvindelige parlamentarikere hos venstrefløjen. Men i denne overflødighed af ligestillingsdiskussioner var der én ting, som ingen på venstrefløjen turde tage op til debat – nemlig udfordringerne med synet på kvinder hos mandlige ikke-vestlige indvandrere.

På venstrefløjen eksisterer der en berøringsangst, når det handler om at italesætte ligestillingsproblemer i etniske minoritetsmiljøer. Det er helt tydeligt i de tilfælde, hvor forskere påviser at have evidens for, at det står dårligt til med synet på ligestilling mellem mænd og kvinder hos en betydelig andel af etniske mænd fra ikke-vestlige lande. I de tilfælde kalder venstrefløjen forskernes arbejde for bestillingsarbejde.

Men sagen er den, at der ikke er tale om noget tendentiøst ”bestillingsarbejde”, der ene og alene har til formål at fremme den yderste højrefløjs dagsorden. Der er tale om ren og skær evidens for den nuværende tilstand i de pågældende miljøer. Både i 2011 og i 2019 har ALS-Research kunne påvise det samme. ALS-Research har kunne påvise, at de har evidens for, at ligestillingen halter i etniske minoritetsmiljøer.

Tilbage i 2011 kunne ALS-Research påvise at have evidens for, at 92 pct. af kvindelige efterkommere af indvandrere fra ikke-vestlige lande er socialt kontrolleret, heraf er 39 pct. udsat for stærkt social kontrol. Det tilsvarende tal for etnisk danske kvinde er, at ingen er udsat for stærkt social kontrol, mens 8 pct. er udsat for lettere socialt kontrol.

Her i 2019 kunne ALS-Research så påvise at have evidens for, at 17 pct. af etniske mænd fra ikke-vestlige lande mener, at kvinder, der går udfordrende klædt, selv er skyld i, hvis de udsættes for overgreb. Det tilsvarende tal for etniske danske mænd er 5 pct. Samme undersøgelse viser også, at 32 pct. af etniske mænd fra ikke-vestlige og kun 8 pct. af etnisk danske mænd mener, at mænd har for lidt magt i det danske samfund i forhold til kvinder.

Det er dog ikke kun synet på forskellen mænd og kvinder, som ALS-Research har kigget på. Samme undersøgelse viser, at 22 pct. af etniske mænd fra ikke-vestlige lande er uenige i, at homoseksualitet bør være accepteret i samfundet. Det tilsvarende tal for etnisk danske mænd er kun 3 pct. Gudskelov

Men hvorfor vil venstrefløjen ikke italesætte disse udfordringer – især når de har så god en anledning som kvindernes internationale kampdag? Vores bedste bud er, at venstrefløjen forsøger at beskytte ikke-vestlige minoriteter fra det, som de anser for værende strukturel undertrykkelse af etniske minoritetsmiljøer i Danmark. Men i denne iver for beskytte denne gruppe af mennesker glemmer venstrefløjen desværre, at minoriteter også selv kan undertrykke, hvilket vi ser ved dele af mandlige ikke-vestlige indvandreres syn på kvinder og homoseksuelle. Venstrefløjen er derfor med til at stadfæste ligestillingsproblemerne i etniske minoritetsmiljøer, når de benægter eksistensen af udfordringerne.

William Kierstein Nordby
Flygtninge- og integrationsordfører
Venstres Ungdom

Casper Enevoldsen
Kultur-, ideologi- og religionsordfører
Venstres Ungdom