Hvordan kan velfærdsstaten optimeres?

Ja, det er der mange gode bud på hvordan vi optimerer den store velfærdsstat, som i tiden kun virker til at vokse udgiftsmæssigt. Men når det kommer til opgaveløsning, så ligger der et uforløst potentiale.

I det private erhvervsliv eksisterer der en mekanisme der gør, at virksomhederne konstant optimere og effektivisere, da de ellers vil miste forretningen til konkurrenterne. Derfor vil det altid være i virksomhedernes interesse at opkvalificere produktet og minimere omkostningen. Denne mekanisme eksisterer desværre ikke i det offentlige på samme måde.

Der er dog en måde hvorpå denne konkurrence mekanisme kan inkluderes i det offentlige: konkurrenceudsættelse. Konkurrenceudsættelse foregår på den måde hvor eksempelvis en kommune ønsker en opgave løst. Da sendes opgaven i udbud, hvor virksomhederne kan komme med et bud på hvordan og til hvilken pris de kan løse opgaven. Da vurderer kommunen hvilket bud, som er det bedst, hvorefter opgaven udliciteres til virksomheden eller bliver hos kommunen.

Det svarer til, at vi som privatperson gerne vil have lavet en ny garage. Vi indhenter selvfølgelig forskellige tilbud og vurderer ud fra de tilbud, hvor vi kan få den bedste pris og kvalitet. Vi vælger da det, som vi vurderer er det bedste.

Brugen af konkurrenceudsættelse kan bidrage til at sikre, at opgaven løses bedst og billigst. Når der afholdes en ”konkurrence” så øges motivationen i virksomheden til at søge nye måder at løse opgaven på til en billigere pris. Gennem konkurrenceudsættelse bliver det afdækket, om den offentlige opgavevaretagelse er den mest effektive, eller om der er andre leverandører, der kan løse opgaven på nye og bedre måder. I den sidste ende, så kan det medvirke til både kvalitet og omkostningseffektivitet.
Så i stedet for at se det private som en fjende, hvilket den røde blok godt kan have en tendens til, så skal vi i stedet se dem som en erfaren samarbejdspartner, som kan bidrage til en innovativ og effektiv opgaveløsning. Og i stedet for at se konkurrenceudsættelse som en negativ ting, så skal det anses som en metode, hvorved man sikre, at vore skattekroner skaber størst muligt værdi for borgerne.
I 2018 udkom en rapport udarbejdet af regeringen ”Konkurrenceudsættelse – den bedst mulige service for pengene”. Heri ses tydeligt, det uforløste potentiale (se nedenstående figur).

billede fra artikel

Dog skal man naturligvis være varsom med konkurrenceudsættelsen af opgaver, især når det kommer til de mest sårbare borgere. I sidste ende er det for eksempel kommunerne der har ansvaret for, at opgaverne bliver løst på en forsvarlig måde, også hvis en privat leverandør går konkurs. Og hvis det vurderes, at eksempelvis kommunen kan løse opgaven billigst til den bedste kvalitet, så skal opgaven også ligge der. Men rengøring, oprensning af åer, diverse byggeprojekter, vedligeholdelse af veje og bevaringsværdige bygning osv. ville sagtens kunne konkurrenceudsættes, uden det har den store risiko.