Tiden er inde til samtykkelovgivning

En øget debat om samtykkebaseret lovgivning har gennem den seneste tid fået en del opmærksomhed, når der diskuteres, hvordan vi får dømt flere voldtægtsforbrydere og minimeret antallet af voldtægtsforbrydelser. For der findes øjensynligt et problem, når det anslås, at der begås cirka 5000 voldtægter eller forsøg på dette årligt. Knapt en femtedel af disse forbrydelser anmeldes, og kun en lille brøkdel af disse ender rent faktisk i dom. Der findes forskellige midler, der forhåbentligt kan hjælpe os frem mod målet, og en samtykkebaseret lovgivning vil være et stort skridt i den rigtige retning.

En samtykkebaseret lovgivning gør det strafbart, hvis man har samleje med en person, der ikke deltager frivilligt. Det i sig selv, synes jeg jo lyder fornuftigt. Det lyder også elementært og indlysende for de fleste. Men ved at ændre lovgivningen vil der sendes et signal om, at sex er noget man har med en anden konsensusgivende part, som man skal sikre sig, har lyst til det, der foregår – og det er naturligvis alle involverede parters ansvar fuldstændigt uafhængigt køn.

Jeg er ikke naiv. Jeg tror ikke, at vi udelukkende finder løsningen ved at vi ændrer ordlyden i loven. Dog er jeg overbevist om, at det er et skridt på vejen. Ved at ændre den opfattelse af, hvad sex er, og hvad det bør være, kan vi få bugt med nogle af de problematikker, der er forbundet med denne type forbrydelser. Når man i lovgivningen fastslår, at man skal ”sige ja” og ikke som i dag ”sige nej”, vil man ændre den måde, man anskuer det at være seksuelt sammen med et andet menneske.

”Men giver samtykkebaseret lovgivning så ikke omvendt bevisbyrde, hvor jeg skal bevise, jeg er uskyldig?” Det spørgsmål er oftest det, jeg møder, når jeg diskuterer samtykke. Svaret er selvfølgelig et rungende nej. Der er ingen fare for omvendt bevisbyrde eller forringet retssikkerhed, da det stadig er Anklagemyndighedens opgave at skulle bevise din skyld.

Det her bør ikke være en kamp mellem køn, seksualitet eller politiske skel. En samtykkebaseret lovgivning handler om, at vi skal ændre en overgrebskultur. Vi skal ændre en opfattelse af, at man ”ikke sagde ordentligt fra”, hvis man som voldtægtsoffer fryser i en overgrebssituation. Vi skal ændre opfattelsen af, at ufrivillig sex med sin partner ikke er voldtægt.

Lovændringen foreslås af flere strafferetseksperter, herunder Trine Baumbach, der er professor i strafferet ved Københavns Universitet. Den nuværende lovgivning i Danmark er fra 1600-tallet. Prøv at tænk over hvis vi ikke havde moderniseret nogen lovgivning siden 1600-tallet. Det er fuldstændig utænkeligt. Hvorfor er det så så utænkeligt at ændre en voldtægtslovgivning?