Hvad sker der i Kroatien?

Antallet af flygtninge- og migranter på den ellers forlagte Balkan-rute er steget til det højeste antal i 3 år. Den ungarske premierminister, Viktor Orbán, har selv udtalt, at der lige nu befinder sig omkring 96.000 flygtninge og migranter på Balkanruten. Nogle officielle tal peger på, at der sågar kan være over 100.000 flygtninge og migranter på ruten. I Det Ægæiske Hav lyder det ifølge officielle tal til, at der befinder sig over 24.000 flygtninge og migranter. Øen Samos med sine cirka 32.000 beboere huser en flygtningelejr med 5.500 flygtninge og migranter, rapporterer UNHCR. Størstedelen af alle disse flygtninge har kurs mod Vest- og Nordeuropa.

En stor del af alle disse flygtninge og migranter har bevæget sig op gennem Balkan til grænseområdet mellem Bosnien-Hercegovina og Kroatien. Kroatien forsøger at blive en del af det grænsefri Schengen-samarbejdet, som landet endnu ikke er blevet en del af. Derfor har landet stor interesse i at præsentere sig selv som en troværdig beskytter af EU’s ydre grænser. Det har medført, at den liberal-konservative regering i Kroatien har set sig nødsaget til at ’skubbe’ flygtninge og migranter ud af Kroatien, hvis de er nået over grænsen – og det sker gerne ved brug af vold. Det er en handling, der strider mod stort set alt, der omhandler fundamentale rettigheder og anstændig behandling af mennesker, der gerne vil have prøvet deres asylsager. Samtidig vender EU det blinde øje til. Det er en uholdbar og uanstændig situation.

For det første skal Kroatien respektere flygtninges fundamentale rettigheder. Dernæst skal vi se på, hvorfor situationen er, som den er. Det nuværende asylsystem er indrettet på en sådan måde, at vi har skabt store pull-faktorer for at tage turen over Det Ægæiske Hav og op gennem Balkan, så man kan søge spontant asyl i EU. Det er ikke hensigtsmæssigt, eftersom det presser Europas grænser utrolig meget. Man kan ikke betvivle nogen som helst suveræn stat i, at staten gerne vil have styr på, hvem der rejser ind og ud af staten (dette kan forstørres til hele EU’s Schengen-samarbejde og EU’s ydre grænser). Derfor er det så vigtigt, at vi får fjernet pull-faktorerne for at tage Balkanruten ind i EU.

Den bedste løsning vil være, at fjerne muligheden for at søge spontant asyl i EU for fremtiden og til gengæld fokusere på at tage imod flere kvoteflygtninge. Det vil have to store fordele. For det første vil vi kunne få bedre styr på vores ydre grænser, da flygtninge og migranter ikke vil have samme behov for at bryde ind over EU’s ydre grænser. Det kan næsten tænkes, at Viktor Orbáns hegn mellem Ungarn og Serbien vil blive unødvendigt. For det andet vil vi kunne hjælpe de mest ressourcesvage flygtninge til at komme i beskyttelse, fremfor alene de mest ressourcestærke flygtninge, der har kræfterne og pengene til at tage turen til EU. Derfor vil et nyt asylsystem med stort fokus på kvoteflygtninge klart være at foretrække.