Den portugisiske model: Skal vi slippe stofferne mere fri?

Ifølge Alternativet skal det være slut med bødeforlæg og fængselsstraffe hvis man er i besiddelse af både hash og hård narkotika til eget forbrug. I stedet for straf, så skal stofmisbrugerne tvinges i behandling for deres eventuelle misbrug. Også Liberal Alliance og Enhedslisten støtter op om modellen, som stammer fra Portugal.

Portugal afkriminaliserede i 2001 både hårde stoffer og cannabis. Der er ikke tale om en legalisering, men en afkriminalisering. Både hårde stoffer og cannabis er ulovlige i Portugal, men det er muligt at være i besiddelse af mindre mængder stoffer, som ikke overskrider 10 dages forbrug.

Hvis man i Portugal bliver taget med en eller flere af disse stoffer, så risikere personen ikke en fængselsstraf, men bliver i stedet kaldet ind til et møde med en advokat, en læge og en socialarbejder, som skal vurdere om personen skal i behandling eller rehabilitering.

Portugals system er bygget op ud fra et sundhedsmæssigt perspektiv, hvor stofmisbrugeren ses som en der har brug for hjælp fremfor en kriminel som skal straffes. Det gør det muligt at hjælpe de mest udsatte med behandling først, fremfor bøder, plet på straffeattesten osv. Den straflogik vi har i Danmark i dag er ikke eksisterende på samme måde i Portugal – og det har givet gode resultater:

Mens vi i Danmark oplever en stigning i brugen af hårde stoffer, så har Portugal oplevet en nedadgående kurve. Siden 2013 er procentdelen af danskerne i alderen 15-34 år som bruger hårde stoffer steget fra 4,5% til 6,8% mens Portugal er faldet fra 1,1% i 2012 til 0,5% i 2016. Derudover bruger 15,4% af danskerne i alderen 15-34 år cannabis i 2017, men det tal kun var 8% i Portugal. (Kilde: EMCDDA).

Det portugisiske system vil udover de fine resultater også medvirke, at flere udsatte personer vil turde søge hjælp, da det ikke nødvendigvis betyder en plettet straffeattest og en bøde hvis man som misbruger opsøger det offentlige.

Efter Alternativets forslag, så har kritikken raset på diverse sociale medier. Det er især forældre, som udtrykker deres bekymring. Jeg forstår udmærket godt, at eksempelvis forældre kan have svært ved at se det fornuftige i en afkriminalisering og derved udvide spektret af de lovlige fristelser som unge møder. Men som det er i dag, så er det næsten lige så nemt for en teenager at skaffe hash, som det er at skaffe cigaretter og alkohol. Så i stedet for de unge møder både bødeforlæg og fængselsstraffe, så er det måske at foretrække at de unge bliver tilbudt hjælp i stedet.

Selvom vi i Venstres Ungdom drømmer om et samfund, hvor cannabis og måske hårde stoffer er delvist eller helt lovligt, så er den portugisiske model lidt mere indenfor rækkevidde og et skridt i den rigtige retning.

Uanset om Alternativets forslag i de kommende dage møder mere opbakning eller ej, så kan man konkludere at det ikke er en nedadgående kurve når vi kigger på antallet af danskere som bruger hårde stoffer eller cannabis. Det er en hentydning om, at den lovgivning vi har i dag ikke har den ønskede effekt. Derfor håber jeg i hvert fald, at regeringen eventuelt vil åbne op for en dialog om et nyt system i stedet for at lukke det fuldstændigt ned som i dette tilfælde. For i dag bliver stofmisbrugere stemplet som kriminelle og bliver mødt med bøder, pletter på straffeattesten osv. i stedet for den behandling som de i virkeligheden har brug for.