Politikerne værner om den personlige frihed – APRILSNAR!

Den personlige frihed er et af hjørnestene i ethvert liberalt demokrati, som det danske. Borgeren har friheden til at bestemme over sin egen krop og liv – men med friheden følger også ansvaret. De danske politikere tager selvfølgelig den personlige frihed alvorligt og indskrænker den ikke ved at ensrette borgerne.

APRILSNAR!

Sådan er dagens Danmark desværre ikke. I dag den 1. april 2020 sættes prisen på en pakke cigaretter op til 55 kroner som første etape før den endelige stigning til 60 kroner i 2021. Den personlige frihed og det personlige ansvar er hermed sat i karantæne af de danske politikere.

Hvis der endelig skal være en cigaretafgift, og det mener vi der bør være, bør den modsvare det ekstra økonomiske pres tobaksrygning pålægger sundhedssektoren. Det punkt er man dog langt ude over nu, og det er derfor en usand forklaring, når de røde partier påstår at afgifterne er pålagt for at dække rygernes, angivelige, ekstra brug af sundhedssystemet.

Ingen danskere vil ved sine fulde fem påstå, at rygning er sundt. Det skal ses som et produkt af mange års oplysningskampagne og kulturændring. Rygnings sundhedsskadelige effekt er indiskutabel og danskerne er blevet klogere på konsekvenserne – som et produkt af det har mange taget ansvaret for egen liv og sundhed. I 1953 røg 60 % af danskerne, medens det i dag blot er cirka 20 % af danskerne der ryger dagligt.

Vi burde overhovedet ikke begynde de sundhedsfascistiske tiltag, fordi borgerens frihed er vigtig. Det giver myndighed over sit eget liv. Plads til at skabe sin egen mening. Frirum til at være initiativrig og innovativ. Hvis borgeren selv får ansvaret for sine handlinger og deres konsekvenser får man mere kvalificerede beslutninger.

De fremmeste fortalere for højere cigaretpriser og mindre frihed er de solidariske venstreorienterede partier, der af navn kerer sig for de svageste i samfundet. Det gør sig imidlertid ikke gældende, når snakken falder på det øgede provenu der skabes ved at hæve cigaretpriserne lige præcis nok. For venstrefløjen betyder solidaritet med samfundets svageste mindre bare når statskassen boomer. Dem der rammes hårdest af højere cigaretpriser er samfundets svageste der er i et årelangt afhængighedsforhold til cigaretter og i forvejen kæmper for at få enderne til at nå sammen.

Rygerne kender udmærket risikoen ved hver dag at indtage sin ilt igennem et filter fyldt med nikotin og andet dårligdom – mon politikerne kender risikoen ved at fratage almindelige mennesker deres personlige frihed?