Aldrig mere 9. april

I dag er det 81 år siden at vi blev invaderet af tyskerne. Det er en mærkedag der bør minde os alle om en ting, og det er at det er statens rolle at forsvare dets borgeres frihed og rettigheder. Fri adgang til uddannelse og diverse velfærdsydelser er i sidste ende lige meget, hvis ikke staten kan forhindre overgreb fra fjendtlige nationer. Nogle ville dog hævde, at vores NATO-allierede altid ville være der, skulle vi blive invaderet. Problemet er bare, at vi ikke engang overholder de forpligtelser vi har lavet inden for NATO, om at opnå 2% af vores BNP på forsvaret, og at vi dermed er i færd med at underminere det interne sammenhold i alliancen. Det er jo blot et par år siden, at Donald Trump truede med at rive det hele ned, hvis ikke mange af de europæiske lande betalte mere.

Det danske forsvar er yderst negligeret. Det skal der laves om på, hvis Danmarks og NATO’s fortsatte eksistens skal kunne garanteres, ellers har den danske stat yderst forsømt sit ansvar. Lad denne mærkedag være en påmindelse om, at man til næste forsvarsforlig har behov for at være meget mere ambitiøse.