Sæt arbejdet fri!

I disse tider hvor coronavirussen langt om længe er på tilbagetog begynder de arbejdende danskere i stigende grad at vende tilbage på de fysiske arbejdspladser efter op imod halvandet år uden kontakt til kolleger og det vanlige arbejdsmiljø.

For nogen er det glædeligt med tilbagevendingen til det vanlige fysiske fremmøde, mens andre modsat har oplevet større fleksibilitet, overblik og produktivitet ved at kunne arbejde fra flere platforme herunder hjemmefra. Netop denne mulighed har givet bedre forudsætninger for at kunne bruge mere tid sammen med børnene, markant mindre transporttid og et større overskud i hverdagen. Kort sagt: Øget frihed!

Denne frihed har for Magnus Thielsen, visuel designer i JP/Politikens hus A/S, betydet, at han ”har fået mere frihed i de enkelte arbejdsopgaver”, mens IT-supporter Michael Curran har oplevet, at han er ”blevet bragt tættere sammen med sine familie” som følge af muligheden for hjemmearbejde,

Disse to eksempler er blot få ud af mange fortællinger, men den fælles konklusion er, at arbejdsfriheden har ført til bedre trivsel og overblik i hverdagen, hvilket netop er to kerneelementer, som mange til dagligt savner og gisper efter.

Af corona kan vi derfor lære, at arbejdet bør sættes mere fri, således at arbejderen får større frihed til at tilrettelægge hvornår, hvordan og hvorledes et givent arbejde skal udføres.