Arrangementer nær Gentofte

21. February, kl. 18:00 - 21. February, kl. 21:00 Ordrup Skole - Grønnevænge, 2920 Charlottenlund
Endnu et år er gået på hæld og du er hermed indkaldt til generalforsamling i Venstres Ungdom Gentofte.

Generalforsamlingen afholdes onsdag d. 21. februar kl. 19 på Ordrup skole – Grønnevænge 16, 2920 Charlottenlund.

Programmet er følgende:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formanden aflægger organisatorisk og politisk beretning
4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer
7. Valg af formand
8. Valg af næstformand
9. Valg af kasserer
10. Valg af sekretær
11. Valg af to-tre bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter
12. Valg af repræsentant til VU’s landsstyrelse og en suppleant
13. Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter
14. Eventuelt

Er der nogle spørgsmål vedrørende arrangementet, da er man velkommen til at kontakte Formand Pernille Viggaard eller Næstformand Kathrine Klaumann.
11 tilmeldte