Arrangementer nær Nordfyn

06. March, kl. 17:00 - 06. March, kl. 19:00 Tingstedet - , 5471 Søndersø
Det er ikke længe siden vi tog hul på et nyt år, derfor er det også tid til generalforsamling.

Generalforsamlingen er din mulighed som medlem for at komme og sige din mening og stemme på netop de folk, som du mener kan lede foreningen bedst!

Derfor vil den nuværende bestyrelse og jeg gerne invitere jer til generalforsamling den 6. marts kl. 18 på Tindstedet i Søndersø. Der vil efterfølgende være et oplæg omkring uddannelsespolitik med Juliane Jenvall.

Dagsordenen er som følgende:


1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent
3. valg af 2 stemmetællere
4. Formanden aflægger organisatorisk og politisk beretning.
5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
6. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer.
7. Fastsættelse af kontingent for det næstkommende foreningsår.
8. Valg af formand.
9. valg af næstformand
10. Valg af kasserer
11. Valg af 2-4 bestyrelsesmedlemmer og valg af 2 suppleanter.
12. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
13. Eventuelt.


Tag en ven i hånden, og kom forbi til en hyggelig aften.