Arrangementer nær Hjørring

20. February, kl. 18:30 - 20. February, kl. 19:00 Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring, Danmark - ,
Dagsorden som følger, formel indkaldelse er sket på mail, til foreningens medlemmer.

1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Formanden aflægger organisatorisk og politisk beretning
4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
5. Fastsættelse af kontingent for kommende foreningsår
6. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmer
7. Valg af formand
8. Valg af næstformand
9. Valg af kasserer
10. Valg af op til 4 bestyrelsesmedlemmer
11. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
12. Valg af 1 repræsentant til VU’s landsstyrelse og 1 suppleant
13. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter
14. Eventuelt
20. February, kl. 19:00 - 20. February, kl. 20:00 Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring, Danmark - ,
Frederikke Kunø Tarp, der var VU Hjørrings kandidat til kommunalvalget holder et oplæg om den politiske situation i Hjørring.