Arrangementer nær Køge/Stevns

27. February, kl. 16:30 Ukendt - ,
Hej alle.

Den 27. Februar inviterer VU Køge/Stevns bestyrelse og formand til ordinær generalformsamling.

Lokationen for begivenhed, er stadig ukendt. Så hold jer opdateret.

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
1) Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2) Formanden aflægger organisatorisk og politisk beretning
3) Kassereren aflægger det reviderede regnskab til godkendelse
4) Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer
5) Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår
6) Valg af
o Formand
o Næstformand
o kasserer
o sekretær
o 3 øvrige medlemmer o 1. og 2. suppleant

Der kommer til at foregå klokken 17:30. Det vil være pizza og drikkelse, samt et besøg af VU’s
Forretningsudvalg. Der vil være et lille oplæg med emnet “ hvad er VU?”. Det bliver super spændene og lærerigt.

Har du lyst til at være en del af foreningen, og sprede den liberale politik, VU står for, samt fremme dine egne interesser, og skabe et netværk.

Kontakt: Formand - Murad Unsal
tlf: 31902419