Arrangementer nær Kolding

22. February, kl. 18:00 - 22. February, kl. 20:00 VU Kolding - Brostræde 3A, 2. Sal, 6000 Kolding
Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Formanden aflægger organisatorisk og politisk beretning.
4. Næstformanden aflægger organisatorisk og politisk beretning.
5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
6. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer. (se stk.4)
7. Fastsættels e af kontingent for det næstkommende foreningsår.
8. Valg af formand, næstformand og kasser
9. Valg af op til 6 bestyrelsesmedlemmer og valg af 2 suppleanter.
10. Valg af 2 revisorer
11. Eventuelt

Alle er velkomne.
13 tilmeldte