Nyheder og artikler

Kampagnereportage fra Nordsjælland

Kampagnereportage fra Nordsjælland

Nogle tror måske, at Nordsjælland er et liberalt paradis i…

Kampagnereportage fra Nordsjælland

Kampagnereportage fra Nordsjælland

Nogle tror måske, at Nordsjælland er et liberalt paradis i…

Villy til salg

Villy til salg

Villy of Co er tilsyneladende villige til at spise kameler af alle størrelser for at blive regeringsegnede. Der er ingen tvivl om, at SF under Villy Søvndals ledelse har ændret sin politiske platform. Fra at være et forholdsvis tandløst holdningsparti placeret på den socialistiske ydrefløj er SF blevet til et pragmatisk kompromisprojekt, drevet af jagten […]

Når korruption underminerer frihed!

Når korruption underminerer frihed!

Den socialistiske republik Vietnam. Endnu et socialistisk forsøg på at…

Når korruption underminerer frihed!

Når korruption underminerer frihed!

Den socialistiske republik Vietnam. Endnu et socialistisk forsøg på at…

Nedlæg velfærdsministeriet

Nedlæg velfærdsministeriet

Alt for længe har staten taget patent på vores velfærd. Alt for længe har vi måtte findes os i for dårlige standarder i den offentlige sektor. Alt for længe er den personlige frihed blevet undermineret i velfærdens tegn. Det er på tide at give borgerne deres frihed tilbage, tage bladet for munden, og nedlægge velfærdsministeriet. […]

Generalforsamling 2008

Generalforsamling 2008

Vi har nu afholdt vores ordinære generalforsamling 2008. Vi fik bl.a. nedsat kontingentet, indvalgt et nyt bestyrelsesmedlem og lavet en enkelt vedtægtsændring. Referatet i dets fulde ordlyd kan læses nedenfor.

Tilstedeværende: Joachim, Thomas, Christian og Mikael

1: Valg af dirigent
Joachim indstiller Mikael og Mikael accepterer. Mikael bliver enstemmigt valgt.

Mikael erklærer generalforsamlingen for lovligt indkaldt.

2: Valg af stemmetællere
Joachim […]

Stigende fødevarepriser er godt for de fattige

Stigende fødevarepriser er godt for de fattige

Fødevarepriserne er steget eksplosivt i de seneste år, og verdens kornlagre er ved at være udtømt. Dette skyldes primært 3 ting. For det første har høsten globalt set slået fejl fire år i træk. For det andet er store dele af verdens befolkning blevet rigere, og derfor spiser de mere kød, som kræver mere korn. […]

Bliv aktiv

Bliv aktiv og få en uforpligtende snak med et medlem af Venstres Ungdom som bor nær dig.