Afskaf selskabsskatten

Dette er en politisk resolution.

Selskabsskatten er en væksthæmmende skat, der rammer både jobskabelsen, virksomhedernes indtjening og arbejdernes lønninger. Selskabsskatten er blandt de mest væksthæmmende skatter, da den beskatter veldrevne virksomheder. Desuden er selskabsskatten en væsentlig brik i skattekonkurrencen mellem lande, da virksomheder ønsker at placere sig – og dermed trække massevis af arbejdspladser med sig – i de lande, hvor de bliver flået mindst muligt af statskassen. Den danske selskabsskat betyder ikke blot, at udenlandske virksomheder afskrækkes fra at placere sig i Danmark, men også at danske virksomheder flytter til udlandet til væsentlige tab for dansk økonomi. I 2019 estimerede Skatteministeriet at en afskaffelse af selskabsskatten vil medføre en BNP-forøgelse på ca. 60 mia. kr. som følge af en beskæftigelsesfremgang på 5.700 personer. VU mener derfor at selskabsskatten skal afskaffes, til fordel for væksten og velstanden!