Nyheder og artikler

Finansloven – Kamikazeøkonomi

I sidste uge indgik regeringen med det røde, parlamentariske grundlag en finaslovsaftale. I bedste fald er den fuldstændig ligegyldig, da den ikke tager fat om problemerne, Danmark står overfor. I værste fald skaber den endnu flere problemer, som skal håndteres, når vi vinder regeringsmagten tilbage. Læs analysen her.

Børnefradrag, ja tak

Arbejdsmarkedspolitik er en uheldig størrelse for en liberal ordfører - kan man sikre dele af velfærden uden det ender i, at vi kaster penge efter de dovne? Et af de områder, hvor det er mest problematisk, er forsørgelse. Læs her hvorfor.

Ungdomskonference i Grækenland

Vores arbejdsmarkeds- og erhvervsordfører Jonas Lehmann har været en tur i Grækenland til konference. Det har været en blanding af hårdt arbejde og dans. Blandt andet fik de udformet anbefalinger til ministerrådet for unge. Læs med her.

Frihandel, tak

Vi har brug for fordele i forhold til handel - dem kan en frihandelsaftale EU og USA imellem skaffe os. Men er det en god idé? Bør vi ikke selv klare den slags? Læs EU-ordførerens kommentarer til den mulige aftale her.

Myter om velfærdsstaten – del II

Vi er et af de rigeste lande i verden. Eller hvad? I denne og følgende artikler sætter vi velfærdsstaten under lup og kigger på, hvor myterne egentlig kommer fra - og om der er hold i dem.

Læg mavefornemmelsen væk

I den forløbne uge har udviklingsminister Rasmus Helveg Petersen været på rundtur i Myanmar, det tidligere Burma. På besøget er næsten 300 millioner i statsgæld blevet eftergivet, og der er blevet afgivet løfter om yderligere støtte til særligt landets internt fordrevne, etnisk muslimske flygtninge, rohingyaerne. Spørgsmålet er bare, om vores udviklingsminister handler i overensstemmelse med sund fornuft eller om det ganske enkelt er en ny minister, der skal markere sig i jobbet.

Jobrotation skaber ikke jobs

Jobrotation skaber ikke jobs

”Ved jobrotation får virksomhederne (private og offentlige) i kommunen mulighed for at efteruddanne deres ansatte. Imens medarbejderen videreuddannes, vikarbesættes det nu ledige job. Den ledige udbygger netværk og finder fodfæste på arbejdsmarkedet, og den beskæftigede kan dygtiggøre sig  via efteruddannelse.” Sådan beskrives jobrotation på Odense Byråds dagsorden. Jeg vil gerne argumentere for, at jobrotation ikke nødvendigvis […]

Bliv aktiv

Bliv aktiv og få en uforpligtende snak med et medlem af Venstres Ungdom som bor nær dig.