Nyheder og artikler

Det mistænkelige fald i kriminalitet – del 2

Som samfund står vi i en situation med lav kriminalitet, lav bekymring for kriminaliteten i befolkningen og rekordhårde straffe. Men hvordan hænger de ting sammen, og er de strengere straffe den direkte årsag til den lave kriminalitet?

EU: Slut med at brande cigaretter

EU: Slut med at brande cigaretter

EU er meget tæt på at vedtage en lov, der fremover begrænser cigaretproducenternes mulighed for markedsføring via emballage. Cigaretpakker må ifølge EU’s planer kun bestå af et advarselsskilt og en simpel og ensartet tekst med cigaretmærkets navn. Ikke nok med det, sidste frist for indsigelser er den 15. december. Det er dybt forkasteligt, at man […]

Tryghed og tillid – uden overvågning!

Tryghed og tillid – uden overvågning!

Regeringens nyligt offentliggjorte arbejdsprogram er på mange områder præget af lappeløsninger, som ikke er tilstrækkelige til at bringe Danmark på ret kurs. Især er de retspolitiske visioner for de kommende år uden meget indhold, hvilket blandt andet kan ses i afsnittet om overvågning. Her fremhæves det, at offentlig overvågning fortsat skal benyttes til bekæmpelse af […]

Virkningsløs symbolpolitik

Virkningsløs symbolpolitik

Danske unge drikker for meget og derfor skal vi hæve aldersgrænsen for, hvornår danske unge må købe såkaldt hård spiritus. Sådan lyder den nylige udmelding fra regeringen, med sundhedsminister Jacob Axel Nielsen i spidsen. Regeringen tror altså igen på, at man med strammere lovgivning eller direkte forbud opnår det ønskede resultat for samfundet. Denne gang […]

Som at stikke hovedet i busken

Som at stikke hovedet i busken

Danskerne er glade for smøger, slik og sodavand, det er vist ingen hemmelighed. Så glade at sundhedsmyndighederne flere gange har påpeget fareren hvis uidviklingen fortsætter. Socialdemokraterne har deres helt egen løsning på problemet, nemlig at gøre det de altid er bedst til, stikke hovedet i busken og lade som om problemet ikke eksisterer.

VU om forebyggelseskommisionen: Et stort socialistisk tag-selv-bord – Skrot det!

VU om forebyggelseskommisionen: Et stort socialistisk tag-selv-bord – Skrot det!

Forebyggelseskommissionen har netop fremlagt en lang række forslag til forbedring af folkesundheden. Det gik som ventet; forslag om mere regulering, mere tvang og mere styring af den enkeltes livsførelse. Venstres Ungdom finder kommissionens udspil formynderisk og anbefaler regeringen at gøre som med velfærdskommissionens konklusioner; skrot det hele hurtigst muligt! Thomas Banke, Landsformand for Venstres Ungdom, […]

Bliv aktiv

Bliv aktiv og få en uforpligtende snak med et medlem af Venstres Ungdom som bor nær dig.