Nyheder og artikler

Elendigt resultat – Den tårnhøje topskat blev

Elendigt resultat – Den tårnhøje topskat blev

Resultatet af en lille uges skatteforhandlinger, kan ikke formuleres mere præcist end overskriften. Den såkaldte skattereform blev en fuser; Ole Stavads skattesystem består og Danmark har fortsat ikke mulighed for at trække de skarpeste hoveder her til landet, da der ikke blev taget et opgør med topskatten.   Resultatet kort fortalt Mellemskatten på 6 % […]

Spændende SU-forslag!

Spændende SU-forslag!

Da skattekommissionen 2. februar fremlagde sine forslag til en skattereform indeholdt det blandt andet et forslag om at forkorte SU perioden fra 6 til 4 år. VU kæmper netop for en ændring i SU-systemet og forslaget er, om ikke hvad vi turde håbe på, i hvert fald et skridt i den rigtige retning. De studerende […]

Skattekommissionen – Uddybende kommentar

Skattekommissionen – Uddybende kommentar

Skattekommissionens arbejde er færdigt og forslagene fremlagt. Arbejdet bærer i høj grad præg af de bitre erfaringer fra Velfærdskommissionen, hvis konstruktive arbejde blev smidt i den politiske skraldespand efter kort tid.. Nu skal fremkomme med et mere ”holdbart” resultat, man på forhånd vidste, der ville være konsensus omkring – nærmest så stor enighed, at man […]

Skattekommissionen – Kort kommentar

Skattekommissionen – Kort kommentar

Skattekommissionen er i dag kommet med deres udspil til et fremtidigt skattesystem. Her er en kort kommentar om VU’s holdning til dette uambitiøse forslag. Længere ned Opgaven lød på en markant sænkning af skatten på arbejde og selvom mellemskatten er fjernet i skattekommissionens oplæg, så kunne man som liberal, mildt sagt, godt tænke sig mere. […]

VU’s landsformand: Ingen skattereform = Valg!

VU’s landsformand: Ingen skattereform = Valg!

VU’s landsformand har fået bragt en klumme på netavisen 180grader.dk hvori han revser oppositionen for ikke at være reformvillig, og opfordrer Anders Fogh Rasmussen til at udskrive valg hvis skattereformen falder til jorden: De fleste i min generation, og de der kommer lige før og lige efter, kender bogen og filmatiseringen Den Uendelige historie. Bogen […]

Hjælp skattevagten

Hjælp skattevagten

Alle kender sikkert den flere år lange demonstration foran Christiansborg kaldet Fredsvagten, som vogter for freden og ubetinget mener, at alt, hvad der indebærer våben, er krig og terror. Med Fredsvagten som forbilledet, men med en mere realistisk samfundsopfattelse, har Danmark nu fået en ny ”vagt” foran Christiansborg, som siden sidste tirsdag har vogtet over […]

Bliv aktiv

Bliv aktiv og få en uforpligtende snak med et medlem af Venstres Ungdom som bor nær dig.