Nyheder og artikler

Hårdt at være humanist

Hårdt at være humanist

I en verserende konflikt på Århus Universitet har den velanskrevne tyske musikforsker, Linda Maria Koldau, ytret skarp kritik mod stedet. Hun har et professorat i Musik og Kulturhistorie ved Institut for Æstetiske Fag samme sted. I Weekendavisen har hun udtrykt sin tiltagende frustration over universitetets ledelse og de studerendes generelle faglige niveau. Siden denne kritik […]

Venstres Ungdom er imod ACTA

Venstres Ungdom er imod ACTA

Venstres Ungdom går ikke ind for ACTA. Ideen bag ACTA er at skabe en global organisation, der skal have til hensigt at sikre patenter, kopirettigheder, ophavsrettigheder m.m. ACTA som organisation skal sidestilles med kendte organisationer såsom WTO og FN. Det sidste bolværk mod, at ACTA kan blive vedtaget i Europa, er EU-Parlamentet, da de først […]

Med frihed skal ondt fordrives

Med frihed skal ondt fordrives

I Danmark har vi som udgangspunkt ytringsfrihed. Når jeg siger “som udgangspunkt,” mener jeg, at der stadig forekommer indskrænkende love, der sætter rammer for, hvad den enkelte kan tillade sig at ytre i de offentlige rum. For som udgangspunkt må man tro og sige, hvad man vil i Danmark. Man må bare ikke forhåne eller […]

Er indvandring en trussel for det danske demokrati?

Er indvandring en trussel for det danske demokrati?

Følgende artikel er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning. I Venstres Ungdom ser vi positivt på multikulturelle samfund, hvilket er en naturlig følge af vores grundlæggende værdier om frihed til forskellighed. Vores syn på multikulturalitet møder dog ofte stor kritik fra folk på flere politiske fløje, som bl.a. beskylder os for at være ”naive”, ”på […]

VU’er låst inde til 3F-konferrence

VU’er låst inde til 3F-konferrence

I weekenden blev en VU’er, der deltog i 3F’s ungdomskonferrence låst inde, og fik frataget sin telefon af andre medlemmer af 3F. VU’eren Bjarke Bonke, havde under konferrencen interviewet andre medlemmer af 3F, der, ligesom ham selv, fandt hele konferrencen farvet og fyldt med prograganda. Bjarke havde gemt interviewene på sine telefon, men der fik […]

Stop undermineringen af ytringsfriheden

Stop undermineringen af ytringsfriheden

Da Lars Hedegaard, formanden for Trykkefrihedsselskabet, blev tiltalt for racisme udløste det en lavine af delte holdninger og meninger om straffelovens § 266 b – eller racismeparagraffen i daglig tale. Justitsminister Lars Barfoed vil ikke afskaffe racismeparagraffen af den årsag, at han er af den overbevisning, at det ville sende et forkert signal til medborgere […]

DR forsøger at censurere oprørsbevægelse

DR forsøger at censurere oprørsbevægelse

For godt to måneder siden beskrev jeg i en artikel Lars Kraghs kamp mod DR. Dengang fulgte ca. 4000 mennesker kampen gennem Facebook-gruppen ”Støt Lars’ kamp mod DR Licens”. Siden er gruppen vokset eksplosivt og talte i midten af januar ca. 18.000 medlemmer. Men den 20. januar blev gruppen uden videre lukket. I et interview […]

”VU-Århus mødes med nazister!”

”VU-Århus mødes med nazister!”

”Jeg er uenig i hvad de siger, men jeg vil til døden forsvare deres ret til at sige det”. Ordene stammer fra den franske liberale filosof, François-Marie Arouet, bedre kendt under sit synonym; Voltaire. Han var en af oplysningstidens største forkæmpere for ytringsfrihed og menneskerettigheder, og er siden hen, ikke mindst grundet ovennævnte citat, en […]

Bliv aktiv

Bliv aktiv og få en uforpligtende snak med et medlem af Venstres Ungdom som bor nær dig.