Alkohol-, Fest- & Kursuspolitik

Den gode kultur og respektfulde opførsel, som medlemmer af Venstres Ungdom forventes at have overfor hinanden, forventes særligt afspejlet i opførslen overfor medlemmer af Kursusudvalget og crew til nationale arrangementer. Dette gør sig også gældende for crew og Landsstævneudvalget til Landsstævnet. De lægger en kæmpe indsats for at give alle en god og tryg oplevelse. Derfor er det kun i overensstemmelse med vores kultur, at vi udviser dem respekt og taknemlighed.

ALKOHOL

Venstres Ungdom afholder en rækker kurser og arrangementer, hvor fester indgår. Landsorganisationens arrangementer er at betragte som lukkede fester og er forbeholdt Venstres Ungdoms medlemmer. Skulle der komme folk udefra, er arrangørerne i sin ret til at smide dem ud.

Til VU’s nationale arrangementer, fester og kurser bliver der serveret alkohol. VU’s fester er at betragte som lukkede fester derfor ikke underlagt lovgivning for aldersgrænse for udskænkning af alkohol. Dog skal personer under 18 år indhente en fysisk eller digitalt underskrevet forældretilladelse, hvis man ønsker at drikke alkohol til et nationalt arrangement. Der vil ikke blive udskænket alkohol til personer under 18 år uden en gyldig forældretilladelse. Vi udsender forældretilladelser før alle nationale arrangementer.

Det er forbudt at medbringe eget alkohol til VU’s nationale arrangementer. Ved overtrædelse af dette, vil det medføre en konfiskering af alkoholen. Hvis det er tilladt, vil det fremgå af deltagermaterialet.

Barpersonalet skal være minimum 16 år, og der skal altid være minimum en i baren, der er 18 eller derover som har det overordnede ansvar. Der skal være alkoholfrie alternativer i baren til alle arrangementer, og mulighed for alkoholfrie aktiviteter.

Vi respekterer hinandens grænser – også̊ når det kommer til alkohol. I Venstres Ungdom vil ingen derfor blive presset til at indtage alkohol. Vores kultur om alkohol er, at alle skal have en god aften, hvor ens grænser er blevet respekteret.

Baransvarlige, ledelsesmedlemmer og trivselsvagter har et særligt ansvar for at sikre en god fest for alle, samt et særligt ansvar for at nægte alkoholudskænkning til deltagere, der har fået for meget at drikke.

TRIVSELS- OG ÆDRUVAGTER

Til alle vores nationale arrangementer er der trivselsvagter til stede, som er med til at sikre, at den gode kultur bliver overholdt og alle får en god og tryg aften. Man kan altid henvende sig til dem.

Der skal altid være minimum to trivsels- og ædruvagter ad gangen til arrangementer arrangeret og afholdt af VU. Vores trivsels- og ædruvagter holder sig fuldstændig ædru hele natten helt til festen er slut. Vores trivsels- og ædruvagter kan efter aftale med arrangørerne gå i seng inden festen slutter, dog skal de være til rådighed hele natten, hvis nogle oplever noget utrygt, eller noget som ikke er i overensstemmelse med vores kultur.

Minimum en af trivselsvagter skal have kørekort. Minimum en af trivsels- og ædruvagter skal være medlem af forretningsudvalget. Hvis der vælges en udenfor forretningsudvalget, vil vedkommende udelukkende agere ædruvagter og ikke trivselsvagt. Således er det kun medlemmet af forretningsudvalget der håndterer konflikter el.lign. Til Landsstævnet må det dog gerne være et medlem af Landsstævneudvalget i stedet. Kontaktoplysningerne på trivsels- og ædruvagterne forefindes altid i kursusmaterialet.

EUFORISERENDE STOFFER

I VU er der nultolerance overfor euforiserende stoffer. Det bliver aldrig til en del af VU’s kultur omkring gode og trygge fester. Det er ikke tilladt hverken at medbringe, indtage eller være påvirket af nogen former for euforiserende stoffer, herunder også hash og lattergas, til nationale arrangementer i Venstres Ungdom. Hvis minimum to medlemmer af Forretningsudvalget har mistanke om, at et medlem er påvirket af euforiserende stoffer til et landsdækkende arrangement, kan det forlanges at vedkommende tager en narkotest på nærliggende hospital. Hvis dette modsættes, vil pågældende blive bortvist fra det pågældende arrangement for egen regning. Er narkotesten positiv, vil den pågældende ligeledes blive bortvist, fra det pågældende arrangement for egen regning. Særligt skal det også bemærkes, at alle overtrædelser af loven bliver anmeldt til politiet.

ØVRIGE FORHOLD

I VU er der som regel ikke kønsopdeling af sovefaciliteter og toiletter til kurser, fordi vi forventer, at folk respekterer hinanden. Ønsker man at sove på en kønsopdelt sovesal, kan man informere arrangørerne om dette på forhånd, og de vil imødekomme det.

I VU er der ved de fleste arrangementer fællesspisning og har du særlige madvaner (allergener, vegetar eller andet) vi skal tage højde for skal du orientere arrangørerne om dette ved tilmelding til det pågældende arrangement.

I en forening som VU er det naturligt, at der kan opstå følelser mellem medlemmer. Som med alt andet opførsel forventer vi, at man opfører sig ordentligt, og herunder at man sikrer samtykke og at man afholder sig fra at have seksuel omgang med medlemmer, der udviser en adfærd, som kunne indikere, at de er for fulde eller af anden årsag i en ustabil tilstand.

Ledelsesmedlemmer og eksterne aktører til landsdækkende arrangementer i VU, som er over 18 år, skal desuden afholde sig fra kønslig omgang med deltagere under 18 år. Jævnfør straffelovens §223 er det ulovligt at have samleje eller anden kønslig omgang med unge under 18 år, der er ”betroet en til opdragelse”, eller hvor det seksuelle forhold skyldes groft misbrug af alder og erfaring i foreningen. Overtrædelse af denne lovgivning kan give fængsel i op til fire år.

Scroll to Top

Tilmeld PBS

Vil du gerne have, at det er lettere for dig at gentegne dig i din lokalforening? Vil du gerne være endnu mere med i den liberale kamp? Så tilmeld dig PBS – så trækkes kontingentet automatisk og uden besvær. Det er legende let!

Udfyld formularen nedenfor og du er godt på vej mod et enklere og lettere medlemskab af Danmarks bedste ungdomspolitiske forening!
Sådan gør du:
1. Find dit medlemsnummer på vu.membersite.dk.
2. Udfyld formularen for automatisk betalingsservice – Klik på linket her OBS: Angiv dit medlemsnummer som kundenummer i formularen.
3. Du er nu tilmeldt PBS og bidrager yderligere til den liberale bevægelse.
Man kan kun tilmeldes PBS, hvis indehaveren af kontoen, der tilmeldes PBS, er over 18!