Miljø- og fødevarepolitik

Fjern landmændenes lænker og lad dem gå forrest i den grønne omstilling (2023)
Landmænd beskyldes ofte som klimasyndere uden visioner for grøn omstilling. Ofte virker deres visioner også mere som tomme hensigtserklæringer end egentlige mål, der arbejdes mod. Men at skyde landmænd i skoene, at manglen på handling skyldes manglende vilje, er direkte forkert.

Landmænd begrænses nemlig fra flere sider med endeløse og rigide regler og usikkerhed vedrørende støtteordninger.
Et eksempel på et grønt benspænd er, at tilskudsordningerne i dag er rettet mod enkelte tiltag. Det dræber helhedsorienterede projekter, da de skal finansieres af målrettede tilskudsordninger med krav, der skal opfyldes isoleret. Et andet grønt benspænd kunne være den forvirring, der opstod, om hvorvidt der kan fås tilskud til §3-områder, der indgår i lavbundsprojekter, forvirring skaber tøven blandt landmænd, der ikke ved, hvor de står ift. finansiering.

I Venstres Ungdom mener vi, at de rigide og uigennemskuelige tilskudsordninger lægger lænker på landmændene. Derfor skal der åbnes for mere fleksible tilskudsordninger såsom tilskud til helhedsorienterede projekter og ligeledes skabes mere gennemskuelige tilskudsregler – lad landmændene gå forrest i den grønne omstilling!

Genmodificer Danmark (2022)
Genmodificerede organismer (GMO) kan bruges til optimering af diverse afgrøder. De kan blive både mere næringsrige og modstandsdygtige overfor fjendtlige organismer, så en mark giver bedre og større høst på trods af formindsket brug af sprøjtemidler. GMO-teknologi i landbruget har derfor potentialet til at skåne klimaet såvel som miljøet. Som landbrugsland bør Danmark derfor gå forrest i EU når det kommer til forskningen af GMO-afgrøder til landbrug, ved investering i forskning af GMO-teknologi.

Panten ud af skraldespanden! (2022)
Pantsystemet er lavet for at vi på bæredygtig manér får genbrugt flasker og dåser. Dog er  panten på disse så lav, at 125 millioner kroners værd af pantflasker og -dåser forsvundet  hvert evigt eneste år. Et sådant materialespild er skidt for klima og miljøet. Derfor mener Venstres Ungdom, at man skal øge incitamentet for at tage ansvaret og få pantet dåser og flasker ved at fordoble værdien af pant. 

Mere rigtig vild natur (2022)
Venstres Ungdom er imod regeringens naturnationalparker. Her går man ind og påvirker vild natur i en negativ retning, da man vælger at indhegne produktionsdyr på utilstrækkelige  områder med det formål at skabe højere biodiversitet. Men der er intet fagligt belæg for at  dette vil lykkes, og samtidig har tidligere forsøgsordninger af samme karakter vist, at dyrene  har været udsat for dyremishandling. Vi skal i stedet skabe højere biodiversitet gennem  ”rigtig” vild natur og private initiativer, som beviseligt øger biodiversiteten.

Differentierede gødningskvoter – med respekt for produkt & natur (2021)
En rigid gødningskvote, der ikke tager højde for regionale miljøforskelle, gavner ikke de danske landmænd, det danske miljø eller den danske produktion. Det kan ikke passe, at det danske korn i dag ikke kan bruges i fødevareproduktion. Ikke engang tyske grise vil spise det, de danske landmænd producerer. Derfor går vi ind for en differentiering af gødningskvoter, så de fastsættes ud fra jordtypen og det omkringliggende miljø. I dag kan de jyske marker tåle meget mere, end de får, men samtidig skal vi også beskytte mere sårbare jorde og nærliggende vandløb. Vi skal tilbage til at producere korn, som har nok protein til, at vi selv kan bruge det i fødevareproduktion, samtidig med vi beskytter vores natur.

Nemmere at få kystsikring (2021)
Beskyttelse af private ejendomme og grunde skal tilgodeses. I Lønstrup i Nordjylland endte det i selvtægt for at beskytte sine huse mod havet og dets kræfter. Det er lige nu kommunerne som i samarbejde med miljøstyrelsen skal bevillige kystsikring. Det har ikke været tilstrækkeligt indtil nu, og hvert efterår kan vi i nyhederne se sommerhuse styrte ned fra klitterne. Venstres Ungdom mener derfor, at det skal derfor være nemmere for private sommerhusejere at få kystsikring.

Venstres Ungdom støtter vertikalt landbrug (2021)
I de senere år er vertikalt landbrug begyndt at fylde endnu mere på den teknologiske dagsorden. Teknologien bag vertikalt landbrug gør det bl.a. muligt for producenterne at dosere den nøjagtige mængde vand og næringsstoffer, og samtidig undgå brug af pesticider. Ved at udnytte højden, formår denne form for landbrug ligeledes at producere langt mere pr. kvadratmeter end traditionelle landbrug, og er derfor et mere miljøvenligt og effektivt alternativ. Vertikalt landbrug besidder derudover alle forudsætninger for at få et økologimærke, men pga. rigide forældede regler, er dette ikke muligt, da alt, der ikke gror i jord, ikke må mærkes således. Teknologien er stadig i en rivende udvikling. Denne udvikling er vi i Venstres Ungdom store støtter af, da vi kan se et stort potentiale, som kan få os tættere på et mere klima- og miljørigtigt landbrug. Derudover ønsker vi at gøre det muligt at mærke afgrøderne fra vertikalt landbrug med økologimærket.

Ikke flere flyvende rotter (2021)
De larmer, de skider og de stjæler. Duer, krager og flere mågearter fremkommer i hele landet og antallet af dem stiger stadig. De fremkommer ofte i store flokke, hvor de skaber stor utryghed blandt danskerne. Den udvikling skal standes – flere af vores gode danske arter bliver udkonkurreret, mens de mæsker sig i pizzarester og is fra skraldespanden. De flyvende rotter ødelægger ofte ture til den lokale park, hvor man jævnligt kan opleve overfald, som konkret består af larm, hapseri af madvarer og decideret skindangreb.

Giv gammel mad nyt liv (2021)
En spegepølse der har ligget på tilbud lige lidt for længe, en ekstralevering af bananer som ikke kunne sælges, eller en dåse tomater der er gået på dato. På trods af nye tiltag de seneste år rettet mod at mindske madspild, bliver der stadig kasseret mange madvarer i supermarkederne. Maden kasseres blandt andet fordi at supermarkeder pålægges moms hvis de forærer maden væk – for eksempel til foreninger, herberge mm. Det er hverken grønt eller liberalt at ganske fin mad smides ud fremfor at blive doneret, på grund af momslovgivningen.

Scroll to Top

Tilmeld PBS

Vil du gerne have, at det er lettere for dig at gentegne dig i din lokalforening? Vil du gerne være endnu mere med i den liberale kamp? Så tilmeld dig PBS – så trækkes kontingentet automatisk og uden besvær. Det er legende let!

Udfyld formularen nedenfor og du er godt på vej mod et enklere og lettere medlemskab af Danmarks bedste ungdomspolitiske forening!
Sådan gør du:
1. Find dit medlemsnummer på vu.membersite.dk.
2. Udfyld formularen for automatisk betalingsservice – Klik på linket her OBS: Angiv dit medlemsnummer som kundenummer i formularen.
3. Du er nu tilmeldt PBS og bidrager yderligere til den liberale bevægelse.
Man kan kun tilmeldes PBS, hvis indehaveren af kontoen, der tilmeldes PBS, er over 18!