Personsager

Til nationale aktiviteter er det de ansvarlige, forretningsudvalget og trivselvagternes ansvar, at VU’s kultur bliver overholdt og der bliver handlet med det samme, hvis nogle ikke efterlever vores kultur, eller hvis nogen er udsat for grænseoverskridende adfærd, føler sig chikaneret, mobbet eller på anden måde er utryg.

Personsager behandles som udgangspunkt af forretningsudvalget og håndteres af landsformanden. Skulle nogle mod forventning og mod VU’s klare holdning til kulturen i vores organisation have udsat en anden for en ubehagelig eller krænkende oplevelse i forbindelse med et arrangement i Venstres Ungdom, er man aldrig alene.

Man kan naturligvis altid gå til et ledelsesmedlem i form af landsformandskabet, Landssekretæren, Forretningsudvalget eller en anden tillidsperson, som alle har tavshedspligt og har pligt til at behandle sagen seriøst og i tråd med medlemmets ønsker – fx anonymitet.

Vi har derudover et professionelt selskab tilknyttet i form af Arbejdsmiljøcentret, som har lang erfaring med håndtering af sexisme og krænkelser. Man kan være totalt anonym her. Hvis det vurderes, at sagen kræver juridisk vurdering, har Venstres Ungdom også en aftale med Norrbom Vinding, som juridisk vil kunne vurdere alle oplevelser. Begge tilbud er naturligvis noget, vi stiller gratis til rådighed for vores medlemmer, da vi ønsker at gøre alt for at komme ubehagelige oplevelser i vores organisation til livs. VU har ansvaret for vores medlemmer og for vores kultur. Det ansvar ønsker vi at være voksent.

Man kan finde alle kontaktoplysninger både på Arbejdsmiljøcentret og Norrbom Vinding inde på vores hjemmeside. Der ligger mail og telefonnummer, så man let kan komme i kontakt med dem under ”sexisme hotline.”

Ønsker man efter samtale med enten Arbejdsmiljøcentret og/eller Norrbom Vinding, at forretningsudvalget behandler sagen, vil forretningsudvalget gøre det. Ved behandlinger af interne sager er medlemmer af forretningsudvalget underlagt tavshedspligt og det vil aldrig komme ud.

Hvis en person fra forretningsudvalget er involveret i sagen, vil han/hun være inhabil og ikke være en del af den behandling, der vil ske i forretningsudvalget.

Bliver ovenstående retningslinjer ikke overholdt, vil forretningsudvalget beslutte en passende sanktion mod den person, som ikke har ageret efter VU’s kultur. Sanktionen vil altid være en individuel vurdering og vurderes i den konkrete sag. De mulige sanktionsmuligheder bl.a., men ikke udelukkende:

  • Stop for udskænkning af alkohol til den bestemte person
  • Udelukkelse fra nationale aktiviteter
  • Udelukkelse af VU’s Facebook grupper
  • Opfordring fra landsorganisationen til lokalforeningen om eksklusion og fratagelse af poster for det pågældende medlem.

Til de nationale arrangementer er formand for Kursusudvalget, landsformanden eller arrangøren bemyndiget til at klippe deltagerarmbånd på personer med grov forsømmelig adfærd. Til Landsstævnet har formanden for Landsstævneudvalget også̊ denne bemyndigelse.

Får man klippet sit deltagerarmbånd betyder det bortvisning fra arrangementet og hjemrejse for egen regning. Sager af særlig grov karakter bliver efterfølgende behandlet i Forretningsudvalget som personsager.

VU’s lokalforeninger har mulighed for at indoptage og adoptere dette regelsæt eller danne deres egne retningslinjer for deres arrangementer. Udviklingsudvalget vil løbende facilitere lokale drøftelser af deres lokale kultur. VU’s kultur skal være tryg og åben for alle – både lokalt og nationalt.

Scroll til toppen

Tilmeld PBS

Vil du gerne have, at det er lettere for dig at gentegne dig i din lokalforening? Vil du gerne være endnu mere med i den liberale kamp? Så tilmeld dig PBS – så trækkes kontingentet automatisk og uden besvær. Det er legende let!

Udfyld formularen nedenfor og du er godt på vej mod et enklere og lettere medlemskab af Danmarks bedste ungdomspolitiske forening!
Sådan gør du:
1. Find dit medlemsnummer på vu.membersite.dk.
2. Udfyld formularen for automatisk betalingsservice – Klik på linket her OBS: Angiv dit medlemsnummer som kundenummer i formularen.
3. Du er nu tilmeldt PBS og bidrager yderligere til den liberale bevægelse.
Man kan kun tilmeldes PBS, hvis indehaveren af kontoen, der tilmeldes PBS, er over 18!