Ligestillingspolitik

Kvinder er ikke bare små mænd (2022)
I VU snakker vi ofte om videnskabelig forskning som et eksempel på ligestilling, fordi videnskaben ikke diskriminerer – dette er dog desværre ikke sandt. Fordi videnskab og dermed forskning har været foretaget af mænd gennem århundreder, diagnosticeres sygdomme på baggrund af hvordan mænd oplever symptomerne. Dette er destruktivt for vores velfærdssamfund, fordi kvinder udgør en lige så stor en del af samfundet som mænd, alligevel går kvinder uden diagnose, og har en højere dødelighed, simpelthen på baggrund af årtiers kønsmæssig diskrimination. Derfor mener VU at mænd og kvinder skal ligestilles i forskning, og kvinder skal inddrages ligeligt i nutidens forskning.

Kvoter er for fisk, ikke for kvinder (2022)
Lovbestemte kvindekvoter er ikke ligestilling. Det er forskelsbehandling og de facto diskrimination. Vi har  tillid til kvinder – til at de kan selv. Vi har tillid til det danske erhvervsliv og til virksomhederne – de kan godt  løfte opgaven om at få flere kvinder i bestyrelser og på ledelsesgangene. Ligestilling handler om lige  muligheder, ikke detailregulerede, falsk-sammensatte bestyrelser med 50/50 fordeling af køn. Derfor skal vi  forbyde lovbestemte kvindekvoter. Derfor mener Venstres Ungdom, at vi skal forbyde de diskriminerende  kvindekvoter. 

Bryster der ryster (2022)
I dag er det tilladt for mænd at gå i bare overkrop på gader og stræder. Denne mulighed har kvinder ikke. Hvis vi ønsker et ligestillet samfund, skal staten ikke diktere hvad kvinder har eller ikke har på. Derfor mener Venstres Ungdom, at det skal være tilladt for kvinder at flashe patter i det offentlige rum ligeledes som det er for mænd. 

Den frie abort skal være ukrænkelig (2022)
Rettigheden til den frie abort skal fasttømres i grundloven. I Venstres Ungdom skal vi kæmpe for at få den frie abort sikret som grundlovsret. Udover at få den indskrevet i grundloven, skal vi også kæmpe for at udbrede den frie abort til andre lande, som er så uheldige ikke at allerede være sikret den ret. 

Ligestil krisehjælp – servicelovens §109 (2022)
Fysisk og psykisk vold forekommer i alle samfundslag og kan ske for alle. At opleve vold i hjemmet er ekstremt tabuiseret, både for mænd og kvinder, men ifølge servicelovens paragraf 109 er det i dag kun danske kvinder og deres børn der har krav på et midlertidigt boophold, hvis hun udsættes for vold i hjemmet. Denne kønsdiskrimination går både ud over mænd, men især også deres børn, som ikke har adgang til sikre rammer, fordi det er deres far der er offer for vold i hjemmet. Ydermere bør borgere under 18 også være dækket ind under servicelovens §109 uden forældresamtykke i tilfælde af vold i hjemmet.

Nej til diskrimination (2021)
I VU ser vi kun det enkelte individ, og det enkelte menneske skal kun vurderes på dets gøren og laden. Derfor er VU imod alle former for diskriminerende kvoter, hvad enten det gælder kønskvoter, hudfarvekvoter, seksualitetskvoter eller lign.

Ja til et kønsneutralt CPR-register (2020)
I Venstres Ungdom mener vi ikke, at ens køn skal defineres på baggrund af de lige eller ulige cifre i ens CPR-nummer. Hvis man ikke lever op til normerne for, hvordan en rigtig kvinde eller en rigtig mand ser ud, kan man nemlig rende ind i problemer i eksempelvis en lufthavn, hvor man her skal redegøre for sit biologiske køn og sin kønsidentitet. Det kan i forvejen være hårdt og svært at skulle tage stilling til sin kønsidentitet, og det bliver ikke bedre af, at man herefter skal redegøre for den. For at imødekomme alle individer skal vi have et kønsneutralt CPR-register. Det bør dog fremgå af journaler, hvad man biologisk er født som, så der kan tages højde for dette i forbindelse med medicinske indgreb eller andre lægefaglige behandlinger.

Barsel skal være øremærket barnet (2020)
I Venstres Ungdom mener vi, at barsel skal være øremærket barnet. Det skal være den enkelte families ultimative valg at vælge, hvordan barslen skal deles. Når vi har øremærket barsel, frafalder den, hvis den forælder, den er øremærket, ikke tager barslen. Det er et statsligt overgreb som Venstres Ungdom siger nej til!

Fri abort er en menneskeret (2020)
Kvinder skal have retten over egen krop. Danmark har haft fri abort siden 1973, men derfor er det stadig vigtigt, at man sikrer en fortsat opbakning til denne lov. Kvinder skal have magten over egen krop, og selv kunne bestemme hvorvidt de ønsker en graviditet. Lige nu er de gældende regler, at en kvinde over 18 år frit kan få foretaget en abort inden udgangen af 12. graviditetsuge. Dette kan ske uden, at kvinden skal stå til regnskab og begrunde sit valg. I Danmark har vi et velfungerende abort-system, hvor kvinder, der søger om senere abort end 12. Graviditetsuge, skal have det besluttet af et fagpanel. Vi giver læger og andet sundhedspersonale retten til at nægte at deltage ved en abort, f.eks. hvis dette strider imod deres religiøse holdninger. Der er derfor ingen logik i at ville forbyde eller ændre vores frie abort, når den fungerer for alle involverede parter.

Scroll til toppen

Tilmeld PBS

Vil du gerne have, at det er lettere for dig at gentegne dig i din lokalforening? Vil du gerne være endnu mere med i den liberale kamp? Så tilmeld dig PBS – så trækkes kontingentet automatisk og uden besvær. Det er legende let!

Udfyld formularen nedenfor og du er godt på vej mod et enklere og lettere medlemskab af Danmarks bedste ungdomspolitiske forening!
Sådan gør du:
1. Find dit medlemsnummer på vu.membersite.dk.
2. Udfyld formularen for automatisk betalingsservice – Klik på linket her OBS: Angiv dit medlemsnummer som kundenummer i formularen.
3. Du er nu tilmeldt PBS og bidrager yderligere til den liberale bevægelse.
Man kan kun tilmeldes PBS, hvis indehaveren af kontoen, der tilmeldes PBS, er over 18!