Erhvervspolitik

Det skal være nemt at starte virksomhed (2022)
For at kunne starte et anpartsselskab skal man i dag kunne hoste op med 40.000 kr. Det er mange penge, og det gør det mere besværligt end nødvendigt for mange danskere, der gerne vil starte deres egen forretning. For hvorfor er det mangel på startkapital, der skal være årsagen til, at den studerende ikke kan komme videre med sin gode ide? Kapitalkravet bør herfor nedsættes til EU-gennemsnittet på 8.000 kr. samtidig med at kontrollen skærpes, så man undgår snyd og svindel, som man i alt for høj grad så med IVS-selskaberne. For Danmark lever af gode ideer, og derfor skal vi ikke sætte uproportionelle begrænsninger for udlevelsen af disse.

Hvis ikke offentlig støtte, så lad offentligheden støtte! (2022)
Som liberale ideologer er VU grundlæggende imod vækstfonden og offentlige subsidier til virksomheder ud fra devisen om, at vi skal lade falde, hvad ikke kan stå. Sidstnævnte princip er fornuftigt, men afvises muligheden for offentlig støtte, må det gøres nemmere at støtte virksomheder på private præmisser. Dette besværliggører selskabslovens § 1 stk. 3 i dag, og det er et kæmpe benspænd for investeringscrowdfunding, da bestemmelsen umuliggør at iværksættere kan rejse kapital gennem udstedelse af kapitalandele til offentligheden. Dette er selvfølgelig alt andet end fornuftigt, og VU bør derfor arbejde for bedre forhold for iværksættere gennem investeringscrowdfunding ved at bakke op om en afskaffelse af nævnte paragraf.

Gud skal ikke forstyrre erhvervslivet (2021)
Den danske lukkelov foreskriver, at butikker med detailsalg ikke må holde åbent på specifikke helligdage dog undtaget butikker med omsætning under 36,3 millioner kroner årligt. I tidernes morgen blev forbuddet mod at drive eksempelvis detailforretning på helligdage lavet på baggrund af, ”at der ikke måtte foretages noget hvorved gudstjenesten forstyrres”. Vi kan vist roligt sige, at tiderne er løbet fra sådanne formuleringer, og derfor skal staten eller kirken selvfølgelig ikke bestemme, hvornår jeg må købe bacon eller havregryn.

Genstart minkerhvervet! (2021)
Efter nedfældningen af samtlige danske mink tilbage i efteråret 2020, besluttede den Socialdemokratiske regering at lægge hele minkerhvervet i dvale. Denne dvale varer indtil d. 31. 12. 2021, og forhindrer de danske minkavlere i at genopstarte erhvervet, før det ifølge Socialdemokratiet er sundhedsfagligt forsvarligt. Som vi sidenhen har lært, var der ikke noget at komme efter da instruksen blev givet, og samtidig bliver flere danskere vaccinerede, som mindsker risikoen for at coronavirussen igen skulle gå hen og sprede sig til minkene. I Venstres Ungdom mener vi derfor at det allerede er sundhedsfagligt forsvarligt at genopstarte minkerhvervet, og ønsker derfor at give alle danske minkavlere muligheden for at genstarte deres farme snarest muligt.

Alder skal ikke stoppe en iværksætter! (2021)
I dagens Danmark er det ikke muligt at stifte virksomhed, hvis man er under 15 år, og det er en lang og teknisk proces, når man er mellem 15 og 18 år af få dispensation. Det kræves bl.a. af ens værge, at der sendes en ansøgning til familiehuset, der også skal vise at den virksomhed man ønsker at starte, har relevans for ens uddannelse m.m. Vi skal i Danmark fremme iværksætteri, og alder skal ikke være en hindring – processen skal forenkles, så det kun kræver en forældreunderskrift. Lad os nu sætte de unge iværksættere fri!

Staten skal ikke agere sprogskole for taxakørsel (2021)
Tidligere på året blev det vedtaget, at taxabranchen nu er underlagt, at chaufførerne skal have sprogkundskaber i dansk svarende til bestået folkeskoleeksamensniveau. Som liberale må svaret på dette anliggende være, at markedet bør diktere dette og dermed ikke være et statsligt anliggende, hvor gode chaufførerne er til dansk. En engelsktalende chauffør kan nemlig finde vej fra a til b lige så tilfredsstillende som en dansktalende, og staten bør hermed blande sig udenom og lade forbrugerne om at vurdere, hvilke chauffører de helst vil køre med.

Gør forskningsfradraget permanent (2021)
I forbindelse med coronakrisen udvidede regeringen forskningsfradraget for virksomheder, således at det nu lød på midlertidigt 130%. I en tid hvor dansk erhvervsliv skal sætte alle sejl ind for at drive en sund forretning i en grøn omstilling er det helt vitalt, at virksomhederne har de bedst mulige forudsætninger for at kunne udvikle, innovere og forske sig frem til de brugbare løsninger, og derfor bør fradraget gøres permanent.

Autorisation til personlige trænere (2021)
Personlige trænere kan have en betydelig indvirkning på klienternes liv, og enhver skal derfor ikke kunne administrere dette. Der har været flere sager, om personlige trænere som efter at have deltaget i reality er blevet tilbudt arbejde som personlig træner uden at have fagligheden med sig. Dette har resulteret i sager, hvor deres klienter har udviklet spiseforstyrrelser, usundt forhold til træning og pådraget sig skader. Det skal ikke være hvem som helst, der kan kalde sig personlig træner, og vejlede folk om deres kost og træning, uden at have en faglighed at støtte sig op af. Derfor mener Venstres Ungdom, at det skal kræve en autorisation at kalde sig personlig træner.

Lovliggør og anerkend sexarbejde som erhverv (2020)
Alle mennesker bør have retten til at bestemme over deres egen krop. Derfor går Venstres Ungdom ind for en fuld lovliggørelse af sexarbejde. Det skal være muligt for alle mennesker i Danmark over 18 år, som ønsker det, at sælge og købe seksuelle ydelser.Venstres Ungdom mener ikke kun, at sexarbejde skal være lovligt. Vi mener også, at sexarbejde skal anerkendes som erhverv. I dag skal alle der sælger seksuelle ydelser registrere sig som selvstændige erhvervsdrivende og betale både skat og moms. Fordi sexarbejde ikke er anerkendt som erhverv, har sexarbejdere hverken mulighed for at få dagpenge, være medlemmer af fagforeninger eller tegne en arbejdsforsikring som alle andre med et arbejde.Vi mener ligeledes, at straffelovens §233 og §233a, som omhandler rufferi, skal fjernes. Det skal være muligt for sexarbejdere, eller folk der ønsker at arbejde med sexarbejdere, at etablere virksomheder ligesom alle andre. Det vil muliggøre, at sexarbejderne vil kunne ansætte sekretærer, vagter og lign.

Pension for nedslidte skal ikke nedslide arbejdsudbuddet unødigt (2021)
Staten driver i øjeblikket tømmerskov i statsskovene og fungerer dermed som en konkurrerende pseudovirksomhed, som indirekte hindrer den private vækst. Vi har derudover en biodiversitetskrise, som langtfra afhjælpes af, at staten vil lege skovhugger, idet at statsskovene i højere grad tjener et formål som tømmerfabrik end levested for de sårbare arter.VU mener derfor, at vi bør fjerne staten som konkurrent på et eksisterende marked og dermed ophæve alle kommer-cielle aktiviteter i de statsejede skove, således de reelt kan tjene formålet som skov.

Staten er ingen tømmer-virksomhed (2020)
Platformsøkonomien er i disse år under kraftig udvikling og populariteten er stor blandt danskerne. Alligevel er venstrefløjen og deres fagforeninger ude med skarpe aversioner mod virksomheder som Wolt, da disse ikke kan drive en rentabel forretning med de nuværende overenskomstmodeller. Derfor bør der skabes en moderniseret overenskomstform for platformsøkonomi-virksomheder således, at der skabes en model, der giver plads til virksomheder som Wolt. Sådan en model kunne eksempelvis bestå af ulykkesforsikring og anden basal beskyttelse, men uden rigide og fleksibilitetsfjernende elementer såsom fastlæggelse af arbejdstid, pension og barsel, som blot ville afskrække unge studerende fra at tage sådanne fritidsjobs præget af arbejdsfrihed og fleksibilitet.

Scroll til toppen

Tilmeld PBS

Vil du gerne have, at det er lettere for dig at gentegne dig i din lokalforening? Vil du gerne være endnu mere med i den liberale kamp? Så tilmeld dig PBS – så trækkes kontingentet automatisk og uden besvær. Det er legende let!

Udfyld formularen nedenfor og du er godt på vej mod et enklere og lettere medlemskab af Danmarks bedste ungdomspolitiske forening!
Sådan gør du:
1. Find dit medlemsnummer på vu.membersite.dk.
2. Udfyld formularen for automatisk betalingsservice – Klik på linket her OBS: Angiv dit medlemsnummer som kundenummer i formularen.
3. Du er nu tilmeldt PBS og bidrager yderligere til den liberale bevægelse.
Man kan kun tilmeldes PBS, hvis indehaveren af kontoen, der tilmeldes PBS, er over 18!