Klima- og energipolitik

Beskat CO2-udledning, beløn CO2-fangst (2023)
En øget mængde CO2 i klodens atmosfære er problematisk. Det leder til global opvarmning og alle de problemer, som følger heraf. Af den grund er det også vigtigt at mindske vores forøgelse af CO2-mængden i atmosfæren.
En ensartet CO2-afgift er det økonomisk mest effektive redskab til at mindske CO2-udledningen. På den måde bliver det også lettere for den private sektor såvel som den individuelle forbruger at tage det grønne valg og hermed ansvar for klimaet. Men når man skal beskattes for at udlede CO2, skal man ligeledes også belønnes for at indfange den.
Derfor mener Venstres Ungdom, at der skal indføres ensartet CO2-afgift for udledning af CO2 samt en kompensation af samme størrelse for fangst af CO2.

Lokale klimaløsninger (2022)
Der skal være mere lokal forankring på klima-dagsordenen. For at kunne komme  klimakrisen til livs, er det ikke kun store internationale aftaler, som er afgørende. For mens aftalerne laves mellem regeringsledere, skal den eksekveres lokalt. Andelsbevægelsen er liberalt hjerteblod. Det lokale initiativ skal altid honoreres, og det decentrale er også beviseligt mere effektivt og rentabelt end bureaukratisk offentlig topstyring. Der er især stort potentiale indenfor energisektoren. Mange ønsker ikke en vindmølle i baghaven, da den er stor, grim og fylder. Men en vindmølle i baghaven er altid pænere, når man selv ejer lidt af den.

Derfor ønsker vi i Venstres Ungdom en andelsbevægelse indenfor vedvarende energi, hvor store vedvarende energiprojekter sker med inddragelse af borgerne, og med meget større mulighed for lokalt ejerskab af eksempelvis vindmøller, solceller etc.  

Grøn forskning for sorte penge (2022)
I dag bruges store, øremærkede skattekroner på at finansiere udviklingen af stats-udvalgte  teknologier. Men det må aldrig være staten som afgør hvilke nye teknologier der er de  rigtige eller de bedste. Det er afgørende, at den grønne omstilling er markedsdreven og  teknologi-neutral, og alle mulige teknologier skal være med til at fremme reduktionen. 

Derfor mener Venstres Ungdom, at der på nationalt plan skal flyttes flere midler i en uafhængelig ikke-statslig fond til fri klimaforskning, så der ikke favoriseres visse teknologiske  løsninger over andre. Puljen skal finansieres gennem de indtægter, som staten får fra  forurenende teknologier. 

Atomkraft i hele verdenens baghave (2022)
Atomkraft, har oplevet stor positiv omtale den seneste tid, og er af EU blevet betegnet  som ”grøn”. Atomkraft er ren og sikker strøm, som er afgørende for at dække vores energibehov. Den irrationelle frygt, som tidligere er blevet vist, skal gøres til skamme. Vi må aldrig kunne underkues af diktatoriske regimer, som lokker med billig energi den ene dag, og den anden lukker for forsyningen. Det er til skade for den grønne omstilling ikke at benytte sig af atomkraft – og det er til skade for vores samfund.  

Derfor støtter Venstres Ungdom atomkraft, og mener at man i større udstrækning bør  prioritere atomkraft som energikilde, når det giver økonomisk mening. 

Ligestil Klima og cash! (2022)
Handelspolitik er klimapolitik, og uden det internationale samarbejde kommer vi aldrig i mål med de globale klimamål. Derfor skal fremtidige handelsaftaler, og fremtidige  genforhandlinger, alle sammen inkludere Paris-aftalen og byde på reelle og hurtigtvirkende  sanktionsmuligheder. Som det er nu ligestiller vi nemlig ikke brud på klimastandarderne  med brud på de økonomiske standarder, hvorfor vi stort set ingen sanktionsmuligheder har  hvis en handelspartner vælger at brænde Amazonas til jorden, men at hele handelsaftaler  kan falde sammen, blot man hæver tolden på uldsokker med en promille. Frihandel er godt. Men frihandel skal medføre udvikling og klimahandling, hvorfor kernen i fremtidig handelspolitik må være klimapolitikken. Derfor ønsker Venstres Ungdom at ligestille klima og cash i handelspolitikken.  

Udvid el-nettet (2021)

I takt med at flere og flere elbiler rammer landevejene og grøn strøm indtager villakvartererne, er der i stigende grad brug for et moderne el-net som er beregnet til fremtidens forbrug. Et velfungerende og bredt el-net er nemlig en nødvendig forudsætning for den kommende grønne omstilling og Venstres Ungdom støtter derfor en udvidelse af dette. Sommerens politiske aftale om et mere robust el-net er et solidt første skridt, men i VU mener vi at der skal rykkes hurtigere, eftersom behovet kun stiger og de investeringer som ofte foretages er alt for kortsigtede.

Selvforsynende Europa – Uden Rusland og Kina (2021)
Vi kan i EU hverken sikkerhedspolitisk eller energipolitisk klare at være afhængige af autoritære magter som Rusland, Kina og Saudi-Arabien. Derfor er det yderst nødvendigt at den Europæiske Union inden 2035 er fuldt ud i stand til at forsyne sig selv rent energimæssigt, og deri indgår det med selvfølge af den russiske North Steam 2 skal afmonteres med al hast. Europa skal være selvforsynende – specielt energimæssigt, hvor et paneuropæiske atomkraftprogram kunne være en aldeles god idé.

Scroll to Top

Tilmeld PBS

Vil du gerne have, at det er lettere for dig at gentegne dig i din lokalforening? Vil du gerne være endnu mere med i den liberale kamp? Så tilmeld dig PBS – så trækkes kontingentet automatisk og uden besvær. Det er legende let!

Udfyld formularen nedenfor og du er godt på vej mod et enklere og lettere medlemskab af Danmarks bedste ungdomspolitiske forening!
Sådan gør du:
1. Find dit medlemsnummer på vu.membersite.dk.
2. Udfyld formularen for automatisk betalingsservice – Klik på linket her OBS: Angiv dit medlemsnummer som kundenummer i formularen.
3. Du er nu tilmeldt PBS og bidrager yderligere til den liberale bevægelse.
Man kan kun tilmeldes PBS, hvis indehaveren af kontoen, der tilmeldes PBS, er over 18!