Handelsbetingelser

Købsbetingelser

Når du handler i Venstres Ungdoms webshop, går din bestilling til Venstres Ungdoms Landsorganisation, Nørre Voldgade 82, 3. – 4., 1358 København K, som behandler alle bestillinger.

Priser

Alle priser er angivet i danske kroner (DKK).

Medlemskab i en politisk organisation er ikke momsbelagt.

Venstres Ungdoms Landsorganisation er fritaget for indsendelse af momsregnskab, og vi kan derfor ikke fratrække købsmoms. Det er derfor heller ikke aktuelt at udspecificere salgsmoms, da denne alligevel ikke kan fratrækkes for vores medlemmer.

Vi opkræver ikke gebyr for fragt og ekspedition, men forbeholder os ret til at afvise ordrer / nedrette antal varer og/eller kontakte dig, hvis vi har grund til at tro, at der er tale om en misforståelse eller misbrug af vores webshop. Vi tager forbehold for trykfejl, fejl i antal samt udsolgte varer.

Betalingsbetingelser

Betaling sker via betalingskort (Dankort / VISA-Dankort, Visa Electron, MasterCard, Maestro, eller VISA) eller MobilePay Subscriptions; betaling sker krypteret og formidles af quickpay.dk. Vi opkræver ikke gebyr for benyttelse af betalingskort. Ved tilmelding til arrangementer opkræves betaling automatisk ved tilmelding. Ved bestilling af medlemskab reserveres betalingen på dit betalingskort, men opkræves først efter vi har godkendt medlemskabet (i praksis: efter at vi har sikret os, at der ikke er tale om misbrug af vores system eller overtrædelse af vores interne regler, se bl.a. næste afsnit).

Opsigelse af medlemskab

Ønsker du ikke længere medlemskab af Venstres Ungdom, kan du udmelde dig ved at sende en e-mail til vu@vu.dk. Der vil ifm. udmeldelse ikke blive refunderet betalt kontingent. Du vil efter udmeldelse, ikke længere modtage opkrævninger for endt medlemskab. Udmeldelse af Venstres Ungdom ophører ligeledes medlemskabet af Venstre, såfremt dit medlemskab til Venstre er knyttet gennem Venstres Ungdom.

Fortrydelsesret

Der er ikke fortrydelsesret, og der refunderes ikke penge efter tilmelding.

Du skal selv betale for dit medlemskab af VU.

Vores interne regler kræver at det er medlemmet selv, der har betalt for sit medlemskab, dog kan forælder eller værge betale for mindreårige børn. Hvis vi har grund til at tro at dette er overtrådt, forbeholder vi os ret til at kontakte dig og/eller afvise medlemskabet automatisk. Hvis dette sker, bliver pengene for ordren ikke opkrævet eller returneret til betalers betalingskort så snart dette er muligt for os. I så fald er medlemskabet ikke gyldigt.

Hvis du vil være medlem af en ny VU-forening, skal du også betale kontingent til denne.

Ved indmeldelse i Venstres Ungdom vælger du selv i hvilken lokalforening, du vil betale medlemskab til; vi kan ikke flytte medlemskabet til en anden lokalforening efter dette er valgt. Hvis du ønsker at blive medlem af VU i en ny by (fx fordi du er flyttet), skal du gå ind på webshoppen og købe et kontingent i den forening, du herefter ønsker at være medlem af. Hvis du ikke længere af vil være medlem af VU eller af din gamle lokalforening refunderes kontingentet ikke, hverken helt eller delvist.

Medlemskabets længde

Ved indmeldelse i Venstres Ungdom vælger du selv i hvilken lokalforening, du vil betale medlemskab til, og et hvert medlemskab varer resten af kvartalet plus de næste 3. Hvis du f.eks. betaler d. 25. august, løber dit medlemskab indtil d. 30. juni, og du vil blive opkrævet igen d. 1. juli.

Medlemskab af Venstre

Medlemmer af Venstres Ungdom som endnu ikke er fyldt 30 år, har mulighed for også gratis at blive medlem af Venstre. Hvis du melder dig ud af Venstres Ungdom ophører medlemskabet af Venstre ligeledes, såfremt dit medlemskab til Venstre er knyttet gennem Venstres Ungdom.

For at sikre dig stemmeret internt i Venstre, bliver du altid tilknyttet den Venstre-lokalforening som dækker det område du bor i.

Hvis Venstres Ungdoms Landsorganisation vurderer, at et medlemskab bestilt på vores webshop vurderes til at overtræde vores (og Dansk Ungdoms Fællesråds) regler om at dette skal være betalt af medlemmet selv – eller for mindreårige børn; forældre eller værge – bortfalder samtidigt vores tilbud om medlemskab af Venstre.

Du er naturligvis altid velkommen til at købe et medlemskab direkte fra Venstre uden at være medlem af Venstres Ungdom, i så fald skal du kontakte Venstres Landsorganisation vha. www.venstre.dk eller kontakte formand eller kasserer i din lokale Venstre-lokalforening.

Tilbuddet om at vores medlemmer også gratis kan være medlem af Venstre gælder kun indtil medlemmet fylder 30 år. VU’ere som ønsker medlemskab af Venstre og som er fyldt 30 år, skal selv kontakte Venstres Landsorganisation vha. www.venstre.dk eller kontakte formand eller kasserer i din lokale Venstre-lokalforening, og betalte Venstre-kontingent til dem.

Dataregistrering

Alle personoplysninger behandles fortroligt og i henhold til persondataloven.

Medlemmer af Venstres Ungdom som endnu er fyldt 30 år, har mulighed for at opnå gratis medlemskab af Venstre, og vi forbeholder os derfor retten til at dele dataene med Venstre i nødvendigt omfang.

Venstres Ungdom modtager driftsstøtte fra Dansk Ungdoms Fællesråd, og er derfor underlagt krav om dokumentation for at medlemskab betalt til os er betalt af medlemmet selv (eller – for mindreårige børn – af en forælder eller værge). Derfor har vores revisionsfirma samt Dansk Ungdoms Fællesråd ret til at indhente medlemsdata fra os, i det omfang at dette er nødvendigt for at Dansk Ungdoms Fællesråd og revisor kan dokumentere at Venstres Ungdoms Landsorganisation overholder Dansk Ungdoms Fællesråds krav om at medlemskaber skal være betalt selv af vores medlemmer (eller – for mindreårige børn – af en forælder eller værge). Vores revisionsfirma og/eller Dansk Ungdoms Fællesråd har – hvis disse måtte ønske dette – ret til at kontakte vores medlemmer pr. brev, telefon eller mail for at kunne dokumentere, at medlemskaber hos os er betalt iht. ovenstående regler. Vores revisionsfirma og Dansk Ungdoms Fællesråd er ligeledes underlagt tavshedspligt og behandler disse oplysninger i henhold til persondataloven.

Ansvar

Venstres Ungdoms Landsorganisation påtager sig ikke noget ansvar for forsinkelse. Venstres Ungdoms Landsorganisation påtager sig ikke ansvaret for, at varerne forårsager: indirekte skade eller følgestab, driftstab, tab af arbejdsfortjeneste, løn, indtægter, opsparing; tab, som kunne have været undgået ved rimelige foranstaltninger, herunder sikkerhedskopiering af alle data; skader på grund af force majeure. Venstres Ungdoms Landsorganisation påtager sig intet ansvar som følge af køberens retsforhold over for tredjemand.

Forbehold for pris m.v.

Venstres Ungdoms Landsorganisation tager forbehold for prisændringer, tastefejl og udsolgte varer.

Kontaktinformation

Venstres Ungdoms Landsorganisation
Nørre Voldgade 82, 3. – 4.,
1358 København K

Tlf. 70 23 51 51
CVR: 59182110

Skriv til os

Scroll to Top

Tilmeld PBS

Vil du gerne have, at det er lettere for dig at gentegne dig i din lokalforening? Vil du gerne være endnu mere med i den liberale kamp? Så tilmeld dig PBS – så trækkes kontingentet automatisk og uden besvær. Det er legende let!

Udfyld formularen nedenfor og du er godt på vej mod et enklere og lettere medlemskab af Danmarks bedste ungdomspolitiske forening!
Sådan gør du:
1. Find dit medlemsnummer på vu.membersite.dk.
2. Udfyld formularen for automatisk betalingsservice – Klik på linket her OBS: Angiv dit medlemsnummer som kundenummer i formularen.
3. Du er nu tilmeldt PBS og bidrager yderligere til den liberale bevægelse.
Man kan kun tilmeldes PBS, hvis indehaveren af kontoen, der tilmeldes PBS, er over 18!