Resolutioner – Kultur, ideologi og religion

En resolution er en politisk erklæring vedtaget på VU’s landsstævne.

Afskaf borgerforslag
Siden den 24. januar har det været muligt at stille og indsende borgerforslag, og opnår man tilslutning fra 50.000 stemmeberettigede danskere tvinges Folketinget til at behandle forslaget. VU mener, at dette er en fordummende og forsimplet tilgang til demokratiet.Vi har et af verdens mest velfungerende repræsentative demokratier, og har gennem en lav spærregrænse og proportionelle valg rig lejlighed til at vælge folkevalgte, som repræsenterer os. At kunne indsamle 50.000 underskrifter forudsætter ikke, at man ser et politikområde i dets rette sammenhæng eller kan anvise finansiering til sit forslag; forudsætninger, der er helt afgørende for at føre fornuftig politik.Endvidere har borgerforslagstiltaget fuldstændigt fejlet i relation til sit faktiske formål: nemlig at engagere den ”menige” borger. Borgerforslagene er snarere blevet anvendt som kampagneværktøjer af stærke interesseorganisationer som fagbevægelsen og elev- og studenterbevægelsen.Et stærkt demokrati er et samtalende, deliberativt og repræsentativt demokrati. Ikke et enkeltsagsdemokrati. VU siger nej til borgerforslag.

Lad mig ryge mine mentolcigaretter

D. 20. maj blev det ikke længere muligt at øbe mentolcigaretter i hele EU. Helt grundlæggende må det være op til den enkelte, hvorvidt man ønsker at ryge med mentol. Derudover, er det ikke et tiltag, som forhindrer mentol i at ende i cigaretterne, da det nemt kan erstattes med væske fra e-cigaretter. Så længe man er 18 år gammel, er man ansvarlig nok til at kunne fra- og tilvælge om man ønsker at ryge, også hvis de smager af mentol.

Bevar Historiske Statuer
I Venstres Ungdom mener vi ikke at man skal nedrive Historiske Statuer pga en voksende krænkelseskultur. Der findes mange statuer af mange forskellige mennesker, heriblandt nogle statuer af personer, som ikke længere kan leve op til vores værdier og standarder – simpelthen fordi tidsforskellen eller kulturen er for forskellige. Dette giver os dog ikke ret til at begynde at rive dem ned, da man skal se deres præstation i forhold til deres egen tid og dermed, hvordan verden var engang. Hvis vi kun tillader Statuer som lever op til de nyeste værdier, så vil vi til sidst ikke vide, hvilke individer som har påvirket historien, for at få den verden vi har i dag.

BEVAR KONGEHUSET
I Danmark er vi så heldige at have en institution, der fungerer som et unikt samlingspunkt for hele landet, og som formår at bringe individer sammen på kryds og tværs af geografiske, økonomiske, kulturelle og politiske forskelle. Denne institution er samtidig økonomisk rentabel for Danmark. Derfor er det sund fornuft at bevare det danske kongehus, som størstedelen af befolkningen holder så meget af.

Færre penge i apanage til kongehuset!
Kongehuset modtager omkring 100 mio. Kr. Årligt i apanage, og yderligere omkring 250 mio. kr. Til blandt andet vedligeholdelse af slotte, hvilket er alt for meget. Disse penge kunne bruges på meget andet såsom skattelettelser, en tredje limfjordsforbindelse eller fjernelse af afgifter. Apanage burde kun udbetales til de personer, som er i direkte linje til tronen, disse personer bør så derefter kunne vurdere hvorvidt de vil udbetale nogle af disse penge til øvrige medlemmer af kongehuset. Derfor mener vi i Venstres Ungdom at apanagen bør være meget lavere.

Religion giver ikke carte blanche til at skære i børn
I Danmark er det lovligt at skære i sine drengebørns kønsdele, hvis bare man henviser til en 1000 år gammel bog. Dette er skadeligt for drengebørnene og fritager dem fra selv at tage valget om deres krop og deres religion. I Venstre Ungdom mener vi det skal være strafbart at omskære sine børn uden medicinsk indikation.

Nej til diskrimination
I VU ser vi kun det enkelte individ, og det enkelte menneske skal kun vurderes på dets gøren og laden. Derfor er VU imod alle former for diskriminerende kvoter, hvad enten det gælder kønskvoter, hudfarvekvoter, seksualitetskvoter eller lign.

Imod elektronisk valg #nejtilnyt
Elektroniske valg er farlige. I de lande hvor man har haft elektroniske valg, har man set en stigende aktivitet indenfor snyd, hacking og diverse valgforbrydelser. Dette kan ikke accepteres. Derudover, så er det tydeligt, at der findes magter udenfor Danmark, som ønsker at manipulere, ikke blot Danmark, men hele Europa i en bestemt retning. Danmark er allerede et demokratisk land, som opfylder alle betingelser for et fungerende liberalt demokrati – og det skal der ikke ændres ved. Derfor nej til elektroniske valg.

Ja til et kønsneutralt CPR-register
I Venstres Ungdom mener vi ikke, at ens køn skal defineres på baggrund af de lige eller ulige cifre i ens CPR-nummer. Hvis man ikke lever op til normerne for, hvordan en rigtig kvinde eller en rigtig mand ser ud, kan man nemlig rende ind i problemer i eksempelvis en lufthavn, hvor man her skal redegøre for sit biologiske køn og sin kønsidentitet. Det kan i forvejen være hårdt og svært at skulle tage stilling til sin kønsidentitet, og det bliver ikke bedre af, at man herefter skal redegøre for den. For at imødekomme alle individer skal vi have et kønsneutralt CPR-register. Det bør dog fremgå af journaler, hvad man biologisk er født som, så der kan tages højde for dette i forbindelse med medicinske indgreb eller andre lægefaglige behandlinger.

Jeg døber dig X Æ A-12
Dit navn er en kæmpemæssig del af din identitet og selvopfattelse. Dit navn har simpelthen en så essentiel del i dit liv, at det ALDRIG bør være nogen anden end ens forældre der bør bestemme det. I Danmark har vi de fleste steder et navneregister, som vedligeholdes af det lokale sogn. Vi lever i 2020 i et både multikulturelt og multireligiøst samfund. Derfor giver det ingen mening at det lokale Folkekirke sogn skal bestemme hvad forældre må kalde deres børn. Det er hamrende uliberalt at man på denne måde enten skal vælge et ‘godkendt’ navn eller spørge sødt om man må komme med et nyt. Liberaliser navngivning!

Liberaliser Folkekirkens finansieringsmodel
Medens vi venter på, at kirke og stat bliver adskilt, kan vi hjælpe det hele lidt på vej. Den frivillige kirkeskat skal kun gå til kirkelige lønninger og handlinger forbundet med religiøse ritualer. I dag betales præstelønningerne delvist over den almindelige skat; det skal stoppes!

Lige rettigheder på barselsområdet
Et nyt EU-direktiv har fastlagt at begge forældre skal have minimum 2 måneders barsel hver. Derfor foreslår Venstres Ungdom, at vi endelig får skabt ligestilling på området og tildeler begge forældre 9 ugers barsel efter fødslen. Op til fødslen vil moderen få tilbud om 4 ugers barsel, da vi naturligvis skal tage højde for biologiske forskelle. Det vil efterlade 30 ugers barsel, som familien frit kan disponere over. Den enkelte familie skal have bedst mulige forudsætninger for at indrette sig, som de ønsker. Familien kan opdele forældreorlov ligeligt mellem sig eller selv finde den balance som passer allerbedst for netop dem. Vi tror på, at familierne ved bedst selv.I VU mener vi, at dette er det tætteste vi kan komme på reel ligestilling på barselsområdet, samtidig med at det giver maksimal fleksibilitet og frihed til den enkelte familie trods direktivet fra EU.

Navneregistrering og -ændring skal behandles ved kommunen
I Sønderjylland behandles navneregistreringen af kommunen, i resten af Danmark af sognet. Selvfølgelig skal alt navneregistrering ligge ved kommunen, da man skal have mulighed for at fravælge kristendommen. I dag bliver også navneændringer behandlet ved sognet. Det giver ingen mening, at dette skal ligge ved én religion. Gør kommunen ansvarlig for navnregistrering og -ændring.

Nedlæg kulturministeriet
Drop statens snobbede uddeling af tilskud til kulturprojekter og kulturelle oplevelser. Alle former for offentlig kulturstøtte bør indstilles og i stedet bruges på skattelettelser.Vi er alle forskellige og søger forskellige kulturelle tilbud. Jyder skal ikke betale for den københavnske elites besøg på Det Kgl. Teater mv. Hvis man mener at et kulturelt tilbud har høj værdi for sig selv og samfundet, må man selv betale for det – eller håbe på at fonde og virksomheder kan finansiere gildet, som man i stor stil også ser allerede i både ind- og udland.

Nej til krænkelseskultur
Krænkelseskulturen er gået for langt. Folk bliver krænkede på andres vegne, og for mange er krænkelsesparat, og går amok over alt. Det, blandet sammen med overdreven politisk korrekthed, har ført til at flere titler på kunst er blevet ændret for at tilfredsstille de få. Herunder fx Pippi Langstrømpes far, malerier på SMK og forlystelser i tivoli. Det må have en ende, hvis ikke vi skal ende med svenske tilstande, hvor alt skal navngives efter helt specifikke retningslinjer. Derfor siger VU NEJ TAK!

Staten skal ikke blande sig i, hvad min E-cigaret skal smage af
Politikerne har sørget for, at e-cigaretter, på sigt, ikke må smage af enten frugt eller slik. Fremadrettet er det kun smag af tobak og mentol som kan købes. Det kan simpelthen ikke passe, at staten skal blande sig i, hvad min E-cigaret smager af!
En anseelig gruppe som begynder at bruge E-cigaret, har typisk været storrygere, og begynder på E-cigaret, netop for at komme væk fra bl.a. tobaksmagen. For denne gruppe må det være en lettelse at kunne få lov til at ryge en e-cigaret med lavt nikotinindhold, og uden smagen af nikotin. Hvis man kun får lov til at dampe med tobaksmag, så frygtes det, at nogle blot vil gå tilbage til at ryge alm. cigaretter, hvilket vil have den modsatte effekt af det ønskede.
Ydermere, så kan de væsker der kan købes til e-cigaret fås helt uden nikotin. Dvs. at de der ønsker at trappe ned på det nikotinen kan gøre dette igennem en e-cigaret. Det er derfor altafgørende, at man giver de, som ønsker at trappe ned, eller stoppe helt med at ryge, et alternativ. Et alternativ som ikke kun kan smage af det samme som cigaretten selv eller af en mintpastil!
Derfor mener Venstres Ungdom, at fabrikanterne selv må bestemme hvilken slags smag de ønsker i deres væsker, og folk der ryger e-cigaret skal kunne vælge imellem både kaffe- og grapefrugtsmag.

VU afviser enhver tanke om SV-regeringssamarbejde
Efter valget står det lysende klart, at det borgerlig-liberale projekt har brug for en genoplivning. Det er svært at få øje på, hvordan det vil føre til et endnu stærkere Venstre og en styrket blå blok frem mod næste valg, hvis vi gifter os med Socialdemokraterne. Tilliden i blå blok skal genoprettes, og de fælles fodslag skal findes igen – det er en afgørende forudsætninger for, at vi igen kan få en borgerlig-liberal regering efter næste valg. Venstre er af DNA et liberalt parti og den borgerlige lejrs naturlige leder. Efter en rød flirt i valgkampen er det nu på tide, at vi endegyldigt finder tilbage til vores plads, og sætter os i spidsen for at udarbejde et troværdigt borgerlig-liberalt regeringsalternativ til den nuværende S-regering hurtigst muligt. Danmark har brug for borgerlig-liberal politik til gavn for borgere og virksomheder i landet, og ved at melde klart ud nu, kan vi begynde værdikampen i befolkningen og bane vejen for en blå valgsejr.

VU tager afstand fra Black Lives Matter’s ekstreme ageren
Et ellers fornemt formål om lighed for loven har udviklet sig til en radikaliseret bevægelse, der nedlægger historiske monumenter, sætter ild til politibetjente, plyndret kirker og udsætter borgere for utryghed i deres egne gader. VU går ind for lighed for loven – Uagtet hudfarve, social baggrund eller politisk holdning, men ikke utryghed i vore gader.

Scroll til toppen

Tilmeld PBS

Vil du gerne have, at det er lettere for dig at gentegne dig i din lokalforening? Vil du gerne være endnu mere med i den liberale kamp? Så tilmeld dig PBS – så trækkes kontingentet automatisk og uden besvær. Det er legende let!

Udfyld formularen nedenfor og du er godt på vej mod et enklere og lettere medlemskab af Danmarks bedste ungdomspolitiske forening!
Sådan gør du:
1. Find dit medlemsnummer på vu.membersite.dk.
2. Udfyld formularen for automatisk betalingsservice – Klik på linket her OBS: Angiv dit medlemsnummer som kundenummer i formularen.
3. Du er nu tilmeldt PBS og bidrager yderligere til den liberale bevægelse.
Man kan kun tilmeldes PBS, hvis indehaveren af kontoen, der tilmeldes PBS, er over 18!