Social- og sundhedspolitik

Bevar den kommunale udligning (2023)
Den kommunale udligning er med til at sikre gode muligheder for alle, uanset hvor man bor og vokser op. Det er essentielt for vores velfærdssamfund, at de mindre velstående kommuner, der lider under den demografiske forskelligheder mellem kommunerne, kan opretholde service trods lavere skatteindtægter, resulterende fra f.eks. en ældre befolkning eller færre lokale arbejdspladser. Den kommunale udligning reducerer regional ulighed og forhindrer, at regionale markører bliver bestemmende overfor borgernes muligheder. Derfor støtter VU en bevarelse af den kommunale udligning.

Barsel skal være øremærket barnet (2023)
I Venstres Ungdom mener vi, at barsel skal være øremærket barnet. Det skal være den enkelte families ultimative valg at vælge, hvordan barslen skal deles. Når vi har øremærket barsel, frafalder den, hvis den forælder, den er øremærket, ikke tager barslen. Det er et statsligt overgreb, som Venstres Ungdom siger nej til!

Forlæng muligheden for nedfrysning af æg (2023)
Ifølge den danske lovgivning må befrugtede og ubefrugtede æg, udtaget i forbindelse med fertilitetsbehandling, kun opbevares på frys i fem år efter udtag af kvinden. I de fem år skal de være brugt – ellers skal de destrueres. Der er ingen sundhedsfaglig begrundelse for de fem år, da selve risikoen for cellebeskadigelse sker i forbindelse med nedfrysning og optøning. Derudover er på ingen måde ligestilling på denne front, da sædceller må fryses på ubestemt tid. Derfor mener vi i Venstres Ungdom, at æg skal kunne opbevares på ubestemt tid.

Liberalisering af navnelovgivningen (2023)
Dit navn er en kæmpe del af din identitet og selvopfattelse. Dit navn er en så en essentiel del i dit liv, at det ALDRIG bør være nogen anden end ens forældre, der bør bestemme det. I Danmark har vi de fleste steder et navneregister, som vedligeholdes af det lokale sogn. Vi lever i 2023 i et både multikulturelt og multireligiøst samfund. Derfor giver det ingen mening, at det lokale sogn skal bestemme, hvad forældre må kalde deres børn. Det er iliberalt, at man på denne måde enten skal vælge et ‘godkendt’ navn eller spørge sødt, om man må komme med et nyt. Liberaliser navngivning!

Double trouble (2023)
Hvis du har misbrugsproblemer, er du lidt på spanden – men kan få hjælp. Hvis du har psykiatriske problemer, er du lidt på spanden – men kan få hjælp. Har du begge, er situationen for alvor problematisk – men der er ingen hjælp at hente. For tager du stoffer, bliver du smidt ud af den lukkede, mens psykiatriske problemer gør dig for ’ustabil’ til at være i et afvænningsforløb. Der er forsvindende få tilbud, der kan kapere begge dele i Danmark. Dette er, selvom vi ser et enormt overlap mellem misbrug og andre problemer.

Dette er nogen af de suverænt mest udsatte borgere i vores samfund og selvfølgelig skal vi også tage hånd om dem. Det er et grundelement i liberalismen at tage hånd om de allersvageste. Derfor mener Venstres Ungdom, at vi skal sikre flere behandlingstilbud, der tager hånd om hele problemet – både misbruget og det underliggende.

Aktiv dødshjælp skal være lovligt i Danmark (2023)
Det er en grundsten i den liberale tankegang, at mennesket har selvbestemmelse over egen krop og eget liv. At stå i en situation, hvor aktiv dødshjælp bliver aktuelt, betyder at stå i en situation med en lidelse, hvor det er en realitet, at der ikke kommer bedring, og at man desuden ikke har meget livskvalitet tilbage. I disse situationer bør individet have retten til at bestemme over eget liv. Den aktive dødshjælp er en sidste resortmulighed, når der ikke længere er håb. Det er en måde at give mennesket den sidste kontrol over eget liv og hertil at give individet retten til at dø på egen præmis. Venstres Ungdom mener, at retten til eget liv desuden forudsætter retten til at bestemme, hvornår dette liv slutter, i den udstrækning at situationen af fagpersonale vurderes uforbederlig og uhelbredelig, og der hermed ikke er noget at gøre.

Friplejehjem må gerne skabe profit! (2023)
Friplejehjemmene skal drives på liberale markedsvilkår, og det skal derfor være tilladt, at de skaber profit. Det er essentielt for at imødekomme den stigende efterspørgsel i ældreplejen, at friplejehjemmene indgår i det offentlige udbud, og desuden at konceptet spredes.

Friplejehjemmene varetager en opgave i vores samfund, hvilken det offentlige system har tabt bolden på alt for længe. Friplejehjemmene modtager i dag offentlige midler, men drives herudover på samme vilkår som de private plejehjem. Effektiv, men humanitær behandling er det grundlag, friplejehjemmene er opstået på, og det skal hermed være muligt, at de skaber afkast på det gode arbejde.

VU støtter NGO’er som Red Van Project (2023)
The Red Van Project støtter nogle af de mest udsatte borgere i vores samfund og varetager nogle konkrete opgaver, der er blevet underprioriteret i det offentlige sundhedssystem alt for længe. Prostitution er lovligt i Danmark, og derfor må vi også skabe de bedst mulige vilkår for de mænd og kvinder, der indgår i erhvervet, og dermed skabe så stor en sikkerhedsgrad omkring deres erhvervsdrift som muligt. Lige nu fungerer det som et frivilligt drevet projekt på trods af at være et af de mest succesfulde tiltag på området, ikke kun København, men Danmark har set siden årtusindeskiftet. Derfor støtter Venstres Ungdom privat drevne initiativer, der støtter prostitueredes vilkår i Danmark.

Blod, sæd og tårer (2023)
I dagens Danmark diskriminerer staten mænd, der har sex med mænd, fordi de, uden sundhedsfaglig begrundelse, har karantæne fra at donere blod og sæd. Sundhedsvæsenet er i akut blodmangel, og Aarhus Universitetshospital estimerer, at vi lige nu mangler mere end 100.000 bloddonorer i Danmark fordelt i regionerne, hvilket betyder, at vi er afhængige af import fra andre lande, som vi i stedet kan få doneret gratis fra danske mænd. Ligeledes er dansk sæd i rekordhøj kurs, hvilket betyder, at den danske stat spænder ben for et marked i vækst, hvor elite-generne fra danske homo -og biseksuelle mænd har potentiale til at drive eksporteventyret. Venstres Ungdom vil fjerne denne unødvendige begrænsning.

Assistance til bedstemor (2023)
På nuværende tidspunkt er kun 22% af SOSU-assistenter ansat på fuldtid, til trods for den stadigt stigende efterspørgsel. Alt for mange SOSU-assistenter arbejder i dag ufrivilligt på deltid, på trods af efterspørgslen på deres ekspertise og arbejdskraft kun er stigende. Der ligger intet fagligt til grund for denne situation, udover at kommunerne for længe har ansat på deltid, på trods af efterspørgslen overstiger udbuddet. Af denne grund mener VU, at vi skal give ret til at komme på fuldtid for SOSU-assistenter ansat i det offentlige, så vi igen kan efterleve det serviceniveau, vi efterstræber i vores pleje.

Opdatér prioriteringen i sundhedsvæsenet (2023)
Det er tydeligt, at vi ikke er gode nok til at prioritere i sundhedsvæsenet. I en tid, hvor psykiatrien er under mere pres end nogensinde før, som følge af stigende diagnosticeringstal, især blandt ungdommen, er de prioriterede midler ikke tilsvarende stigende.

Det er de ikke, fordi vi ikke kan beslutte os for, hvor pengene skal komme fra. Det er aldrig nemt at skære i sundhedsvæsenet, men ungdommen skal prioriteres, og udredning af de psykiske lidelser skal prioriteres. En undersøgelse fra DUF viser, at 31% af unge, der har haft brug for hjælp, men ikke har søgt den, bla. ikke har søgt på grund af økonomiske bekymringer. Hvis vi skal arbejde os ud af, at vi har et stigende antal unge, der står både udenfor arbejde og uddannelse, her primært unge, der lider af psykiske udfordringer, skal vi sætte ind i psykiatrien.

Det giver derfor mening at indføre en minimal brugerbetaling på de almene lægebesøg og bruge de frigjorte midler på psykiatrien.

Nej tak til barnepigestatens formynderafgifter (2023)
VU siger nej tak til sundhedsrelaterede adfærdskorrigerende afgifter. Adfærdskorrigerende afgifter på sundhedsområdet omfatter bla. særlige afgifter på cigaretter, alkohol og snus. Staten skal ikke bestemme, hvad borgerne gør mod egen krop, vores frihedsrettigheder, herunder bestemmelsesretten over egen krop dækker også de upopulære- og usunde valg. Frihed er også frihed til at gøre skadelige ting, så længe den eneste, der tager skade, er en selv. De sundhedsrelaterede afgifter forårsager ikke direkte negative eksternaliteter og påvirker ikke direkte dine omkringværende. Den eneste, du skader, er altså dig selv – og det skal du også have lov til. Derfor siger VU nej tak til sundhedsrelaterede adfærdsafgifter.

Forbyd omvendelsesterapi for U18 (2023)
Trods FN’s menneskerettighedskonventions anerkendelse af omvendelsesterapi som grænsende til tortur er det stadigvæk lovligt i Danmark. Det betyder, at du fuldt lovligt kan sende dit barn på pray-the-gay-away sommercamp i Syrien eller udsætte dem for dæmonuddrivelse i den lokale moske eller i dit indremissionske fællesskab.

Den manglende regulering på området beskytter ligeledes ikke børn og unge imod medicinsk omvendelse, som i mange tilfælde er decideret sundhedsfarligt. Et forbud svarende til det franske forbyder omvendelsesforsøg ved hjælp af medicin, vold og religiøs og kulturel kontrol.
Venstres Ungdom foreslår, at vi forbyder disse praksis for unge under 18, så vi beskytter denne gruppe imod religiøs vold, imens voksne stadigvæk er frie til at opsøge terapi og trolddom, hvis de ønsker det.

Krisecenterophold skal betales over skatten! (2023)
Vold i hjemmet er en dyr omgang for offeret, særligt taget i betragtning krisecentertilbud primært benyttes af meget udsatte ofre med dårlige netværk og ringe udsigter til andre udveje fra farlige forhold. Det er i dag lovpligtigt for kommunerne at opkræve egenbetaling fra beboerne, hvilket kan have et omfang på op mod 6.000 kr om måneden.

Derfor skal krisecentertilbuddene betales over skatten, så sikkerhed, tryghed og anonym behandling er tilgængeligt for alle voldsudsatte og deres børn.

Silikonepatter eller ingen patter? – frisæt privathospitaler (2023)
I dag har privathospitaler bemyndigelse til at tage en 18-årig fra A-skåle til en ond F’er, ligesom private plastikkirurger også kan udføre brystreduktioner. Dog har private hospitaler ikke tilladelse til at fjerne bryster i dag, hvilket betyder, at der i det offentlige er optil 4 års ventetid på at få fjernet sine bryster, enten hvis en mand, der pga. hormonelle anormaliteter gror bryster, man vil have fjernet, eller en transkønnet mand der skal have fjernet sine bryster.

Ja til partnerægdonation! (2023)
Når to kvinder gerne vil have et barn sammen, har man mulighed for at bruge ægget fra mor 1, imens mor 2 bærer barnet. Det er ikke lovligt i dag. Vores nordiske og øvrige europæiske naboer giver i dag mulighed for, at man kan give begge mødre den forbindelse til barnet, som skaber en stor værdi for mødrene. Indgrebet er ikke farligt, og det er hverken dyrere eller mere bøvlet, end hvis mor 1 både bærer og bruger sit eget æg.

Hæv abortgrænsen til 18 uger (2023)
I VU mener vi, at vi skal hæve abortgrænsen til 18 uger. Det gør vi på baggrund af, at vi som liberale mener, at individer har ret til egen krop. Vi mener, at kvinder i højere grad skal have selvbestemmelse, også til at fravælge et barn senere. Indtil flere lægefaglige organisationer har i øvrigt gjort det klart, at det er forsvarligt at hæve grænsen.

Det er på høje tid at få moderniseret den danske abortlovgivning, som ikke er blevet opdateret i de 50 år, vi har haft fri abort, især taget i betragtning af at vi har en af de mest restriktive abortlovgivninger i Europa.

Tag stilling! (2022)
Vi vil opfordre unge mennesker til at tage stilling til organdonation. Derfor vil vi i Venstres Ungdom lave en model, hvor man skal tage stilling til organdonation, når man laver sit sundhedstjek i forbindelse med, at man tager sit kørekort. Altså en model, hvor man skal melde sig til, men stadig tage stilling, fremfor at man aktivt skal melde sig fra. 

Snottede næser er ikke vigtigere end knækkede psyker (2021)
I Venstres Ungdom ønsker vi at gøre op med den nuværende fordeling af brugerbetaling i det danske sundhedsvæsen. Af diverse historiske årsager er brugerbetalingen koncentreret på utroligt få områder, såsom tandpleje, kiropraktorer og psykologhjælp – alt imens at primært besøg hos den praktiserende læge er fuldstændigt fritaget. Dette ønsker Venstres Ungdom at gøre op med og indføre en brugerbetaling på besøg hos den praktiserende læge og lave en provenuneutral omlægning, hvor psykologhjælp, tandpleje, medicin og lignende bliver gjort billigere for patienten. En snottet næse er ikke vigtigere end en knækket psyke.

Lovliggør brug af kommercielle rugemødre (2021)
I Danmark er det ikke muligt at indgå en juridisk gyldig aftale om, at en kvinde føder et barn, som hun efter fødslen skal udlevere til en anden. Det betyder, at en rugemor kan nægte at udlevere barnet, ligesom aftagerforældrene kan nægte at tage imod det. Det er desuden forbudt for danske læger at medvirke til nogen form for assisteret reproduktion, hvis de ved, at den kvinde, de hjælper med at blive gravid, skal være rugemor. Det er samtidig ulovligt for en tredjepart at formidle kontakt mellem rugemødre og barnløse par. Skulle man være så heldig at kende en, som ønsker at være rugemor, at det samtidig ulovligt at betale kvinden for det. Det gør det praktisk talt umuligt for barnløse par eller soleforælder at finde en rugemor i Danmark. I Venstres Ungdom mener vi, at alle kvinder har retten til selv at bestemme over deres egen livmoder. Derfor skal det være fuldt lovligt at være rugemor i Danmark, at modtage betaling for det, samt at formidle kontakten mellem potentielle rugemødre og barnløse par. Det vil sikre, at der sker under ordnede forhold i Danmark samt under de rette juridiske aftaler, som vil gøre det sikrere for både rugemoderen og aftagerforældrene. Det vil desuden forbedre ligestillingen for homoseksuelle mandlige par og solofædre, som i dag har færre muligheder for at blive forældre end enlige eller homoseksuelle kvinder.

Coronakrisen er bare den første sundhedskrise, der venter når verdenssamfundet ikke arbejder sammen (2021)
Infektionssygdomme kender ikke landegrænser og vi har netop set, hvad der sker når lande isolerer sig i stedet for at samarbejde når det handler om infektionssygdomme og behandling heraf. I Venstres Ungdom mener vi derfor, at vi i Danmark skal deltage i stærke samarbejder om bekæmpelse af infektionssygdomme. Herunder skal vi samarbejde om forskning i behandling, modarbejde nethandel af receptpligtig medicin samt tiltag der bedre og opretholder flokimmunitet.

Tilfør flere penge til psykiatrien (2021)
Igennem flere årtier, har den politiske røde tråd på psykiatriområdet været besparelser. Dette imens at vi hvert år oplever flere og flere, der er i kontakt med psykiatrien. Ydermere har covid-19s spor blot i endnu højere grad Tiden er inde til at vende bøtten, og tilføre midler til dette område, så vi har en psykiatri vi kan være bekendt at tilbyde de borgere der har brug for den. Derfor mener vi i Venstres Ungdom, at der skal tilføres flere penge til psykiatrien, således vi kan få flere behandlere, mere effektive processer og ikke mindst hurtigere svartider.

Stop populisme i sundhedsvæsenet (2021)
Sundhedsvæsenet kan ikke behandle alle patienter, når borgerne fortsat bliver ældre og derfor har flere sygdomme. Nogle sygdomme er blevet “populære” og har fået meget mediedækning, hvilket har medført bedre behandlingsgaranti inden for disse områder, fx kræftbehandling. Venstre Ungdom mener ikke at kvaliteten af din behandling bør afhænge af hvor mange kendte, der har haft din sygdom, og derfor bør udrednings- og behandlingsgaranti være baseret på sundshedsfaglig viden, ikke populistiske mavefornemmelser.

Hæv antallet af uddannede indenfor psykiatrien (2021)
Et af de store problemer, der desværre i mange år har plaget psykiatrien, er de lange ventelister, og besværligheden ved at komme til behandling. Derfor er det dybt bekymrende, at der stadig ikke er tegn til at man hæver optaget. I Venstres Ungdom mener vi, at vi skal behandle psykiatrien som det er; en af de største for danskernes velbefindende, og derfor skal der opskaleres markant i antallet der bliver uddannede i psykiatrien.

Skal staten bruge en million kroner på at forlænge et liv med en dag? (2021)
Historisk set har vi i det danske sundhedsvæsen ikke haft nogen øvre grænse på hvor mange penge vi bruger på sundhed, uanset hvor stor effekten er af en behandling. Først for nyligt er vi begyndt at kigge rationelt på, hvordan vi bruger penge i sundhedsvæsenet, og vi bør gøre dette endnu mere. Derfor mener vi i Venstre Ungdom at Medicinrådets mandat udvides, således vi kun bruger medicin der har en reel effekt på borgernes livskvalitet.

Akutte skader skal kunne behandles i regionen skaden sker (2021)
Bor man i region Nordjylland, og kommer ud for en akut skade i region Midtjylland, vil man blive akutbehandlet i region Midtjylland, men herefter flyttes tilbage til region Nordjylland til videre behandling. Når region Nordjylland så har for lange ventelister, kan man godt komme tilbage til region Midtjylland, så de kan operere en. Dette viser, at midlerne godt kan flyttes, men problemet opstår grundet offentlig kassetænkning. Dette med en besværliggørelse af forløb der strækker sig over regioner og er til gene for patienterne. Venstres Ungdom mener derfor, at vi skal gøre op med kassetænkningen, så midlerne kan følge patienten og akutte skader skal kunne behandles færdigt i regionen hvor skaden sker.

Scroll to Top

Tilmeld PBS

Vil du gerne have, at det er lettere for dig at gentegne dig i din lokalforening? Vil du gerne være endnu mere med i den liberale kamp? Så tilmeld dig PBS – så trækkes kontingentet automatisk og uden besvær. Det er legende let!

Udfyld formularen nedenfor og du er godt på vej mod et enklere og lettere medlemskab af Danmarks bedste ungdomspolitiske forening!
Sådan gør du:
1. Find dit medlemsnummer på vu.membersite.dk.
2. Udfyld formularen for automatisk betalingsservice – Klik på linket her OBS: Angiv dit medlemsnummer som kundenummer i formularen.
3. Du er nu tilmeldt PBS og bidrager yderligere til den liberale bevægelse.
Man kan kun tilmeldes PBS, hvis indehaveren af kontoen, der tilmeldes PBS, er over 18!