Hotline til gærnseoverskridende adfærd & sexisme

25 55 20 95 / HOTLINE@AMCENTRET.DK

Har du oplevet grænseoverskridende adfærd, sexisme eller haft former for lignende ubehagelige oplevelser i organisationen? – Så vil Venstres Ungdom gerne hjælpe dig med din sag.


ET TYPISK FORLØB

 • Et medlem ringer til vores hotline for grænseoverskridende adfærd, eller der sendes mail til Hotline@amcentret.dk
 • Medlemmet lægger besked på tlf. med navn, tlf. og evt. om der ønskes samtale med Tina Mulvad eller Jesper Bardrum. 
 • Der vendes tilbage indenfor 4 timer og psykolog og medlemmet vurderer, om en telefonisk samtale er dækkende, eller om der er behov for et egentlig samtaleforløb. Første samtale kan tilbydes indenfor 72 timer. 
 • Psykolog og medlem aftaler hvor, hvornår og hvordan samtalen skal foregå.
 • Hvis psykolog og medlem vurderer, at der er behov for et egentligt forløb, godkendes dette af Venstres partisekretær.
 • Samtaleforløbet påbegyndes. Forløbet tager udgangspunkt i de seksuelle krænkelser, og består af psykologisk støtte til håndtering og bedring. 
 • Psykolog og medlem vurderer i fællesskab, om det er relevant at tage initiativ til en trepartssamtale. Det er en samtale mellem medarbejder og andre relevante parter.
 • Et samtaleforløb består som udgangspunkt af 5 samtaler. Yderligere behov skal godkendes af Venstre.

FORTROLIGHED

 • Psykologer hos AMC arbejder under tavshedspligt, og derfor vil tilbagemelding til Venstres ungdom om evt. relevante temaer altid – og kun ske med medlemmets samtykke. 
 • Samtalerne gennemføres af autoriserede kliniske psykologer.
 • Psykologerne er pålagt tavshedspligt jævnfør reglerne. (Psykologloven §21) 
 • Autoriserede psykologer er forpligtet til at føre journal for anonyme rådgivning. Journalen er fortrolig og er ikke tilgængelig. I journalen anføres at klienten ønsker anonymitet. (Bekendtgørelse om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser. Kap.1.§1,stk.4)
 • Psykologerne er omfattet af databeskyttelseslovens bestemmelser om behandling og videregivelse af oplysninger.
Scroll to Top

Tilmeld PBS

Vil du gerne have, at det er lettere for dig at gentegne dig i din lokalforening? Vil du gerne være endnu mere med i den liberale kamp? Så tilmeld dig PBS – så trækkes kontingentet automatisk og uden besvær. Det er legende let!

Udfyld formularen nedenfor og du er godt på vej mod et enklere og lettere medlemskab af Danmarks bedste ungdomspolitiske forening!
Sådan gør du:
1. Find dit medlemsnummer på vu.membersite.dk.
2. Udfyld formularen for automatisk betalingsservice – Klik på linket her OBS: Angiv dit medlemsnummer som kundenummer i formularen.
3. Du er nu tilmeldt PBS og bidrager yderligere til den liberale bevægelse.
Man kan kun tilmeldes PBS, hvis indehaveren af kontoen, der tilmeldes PBS, er over 18!