EU-politik

Udvid CO2-kvoterne (2023)
”Fælles eje” ligger ikke godt i munden i Venstres Ungdom. Alligevel må vi anerkende, at klimaet er vores fælles eje. Derfor har ingen ret til at skade klimaet uden at betale. EU’s CO2-kvoter er den perfekte internationale løsning, som bruger markedsmekanismen til at nedbringe CO2-udledningerne.
Dog er det ikke alle brancher, der er forpligtiget til at bruge CO2-kvoter for at udlede CO2. Det er for dårligt. Derfor mener Venstres Ungdom, at alle, der udleder CO2, skal købe CO2-kvoter.

Vedtag en Europæisk Taiwans Relations Act (2023)
Taiwan er ikke blot en øgruppe med over 23 millioner indbyggere. Det er en selvstændig stat. Grundet et-Kina-politikken skal Danmark og EU ikke anerkende Taiwan som en nation. Dog er Taiwan de-facto selvstændig. Hver dag lever Taiwans befolkning under trusler fra Kinas kommunistiske parti. Taiwan har bug for stærke økonomiske bånd til EU samt muligheden for at importere våben fra EU-medlemslande. Derfor skal EU indføre lovgivning baseret på den amerikanske ”Taiwan Relations Act”.

Bevar Euroforbeholdet (2022)
Vi er Venstres Ungdom og ikke Europæisk Ungdom. Vi er tilhængere af EU, men til en vis grad. Derfor skal vi bevare Euroforbeholdet. Den danske krone er en vigtig del af dansk kultur. At ville værne om kronen er med til at sikre, at vi i Venstres Ungdom sender et klart signal om, at vi er interesseret i at være aktivt medlem  af EU og blande os i unionen, men at vi sætter nationen frem for unionen. 

Ingen EU-mindsteløn på det danske arbejdsmarked (2021)
Den danske model støttes af Venstres Ungdom, og derfor forkaster vi enhver tanke om indførelsen af en EU-bestemt mindsteløn på det danske arbejdsmarked. Dette ville underminere flexicurity-modellen og fjerne grundstenen bag det, som gør arbejdsmarkedet velfungerende herhjemme kontra andre lande, hvor mindsteløn skaber stagnation i lønudviklingen, strejker og kaotiske statsfinanser.

EU skal værne om friheden (2021)
En stor del af dansk lovgivning tager sig afsæt i EU-lovgivningen. Desværre har danske politikere gentagne gange, gennem national lovgivning og administration, ofte overimplementeret EU-lovgivningen og dermed gået længere end EU-lovgivningen kræver det. Denne EU bygger på klare principper om frihed og liberale værdier. Desværre har nogle medlemslande vendt friheden ryggen, uden det har haft en konsekvens. EU skal slå hårdere ned på medlemslande, som ikke følger grundlæggende frihedsprincipper. Derfor mener Venstres Ungdom at EU skal værne om friheden ved at modkæmpe de medlemslande, som har vendt den ryggen.

– Hallo, willst du nicht mein Ferienhaus an der Nordsee kaufen? (2021)
– Ich würde gerne, aber ich kann nicht wegen des großen hässlichen dänischen Staates.

Danskere kan frit købe sommerresidens i Manchester, Madeira eller München, men kan ikke frit sælge deres sommerhus til andre borgere inden- eller udenfor EU. Det er en fadæse eftersom det hindrer vores muligheder for et frit marked og i særdeleshed når vi gnidningsfrit kan købe sommerhus i andre lande. Vil udlændinge købe sommerhus i Danmark, så skal de godkendes, hvilket blot er over regulering og definitionen på et unødigt regeltyranni.

Opret et fælles europæisk pantsystem (2021)
Venstres Ungdom mener, at EU skal oprette et fælles pantsystem der vil gøre det muligt at købe sine dåser og flasker i et EU-land og så pante det i et andet. Dette vil ikke bare gavne miljøet men også være til fordel for borgernes mobilitet.

Afskaf EU’s landbrugsstøtte – NU (2021)
Det er til intet formål at Europa agerer barnepige hverken for dansk landbrug eller de europæiske naboer. De danske landmænd kan godt selv, hvor EU’s støtteordning i højere grad minder om en bjørnetjeneste og en respirator til arbitrære franske bjergbønder. Landbrugsstøtten for jordpriser til at skyde i vejret og vanskeliggøre både opstart og udvidelse for de enkelte landmænd. Priserne på produkterne bliver kunstigt blæst op og punkterer købekraften hos forbrugerne i andre henseender og gør det mildest talt svært for landmænd udenfor Europa at komme ind på vores marked. Landbrugsstøtten er dermed et enormt konkurrenceforvridende og planøkonomisk tiltag, som vi derfor i Venstres Ungdom overhovedet ikke kan støtte.

Scroll to Top

Tilmeld PBS

Vil du gerne have, at det er lettere for dig at gentegne dig i din lokalforening? Vil du gerne være endnu mere med i den liberale kamp? Så tilmeld dig PBS – så trækkes kontingentet automatisk og uden besvær. Det er legende let!

Udfyld formularen nedenfor og du er godt på vej mod et enklere og lettere medlemskab af Danmarks bedste ungdomspolitiske forening!
Sådan gør du:
1. Find dit medlemsnummer på vu.membersite.dk.
2. Udfyld formularen for automatisk betalingsservice – Klik på linket her OBS: Angiv dit medlemsnummer som kundenummer i formularen.
3. Du er nu tilmeldt PBS og bidrager yderligere til den liberale bevægelse.
Man kan kun tilmeldes PBS, hvis indehaveren af kontoen, der tilmeldes PBS, er over 18!