Retspolitik

Afskaf racismeparagraffen (2023)
Racismeparagraffen (straffelovens paragraf 266b) er siden dets indførelse i 1939 blevet opdateret adskillige gange. I dag fører racismeparagraffen til brud på en af danskernes mest basale frihedsrettigheder – ytringsfriheden. Vi skal som folk og nation ikke have udstukket grænser af staten for, hvad vi må sige og ikke må sige. Det er kun op til den enkelte borger. Hvor er vi henne, når vi straffer danskerne for at sige hvad de mener? Det er en helt forkert retning at gå i. I Venstres Ungdom tror vi på, at danskerne skal have friheden til at sige, hvad de vil uden statens indblanding, og derfor vil vi afskaffe racismeparagraffen.

Skyd ulven (2023)
Hvis der skal være plads til ulven i den danske natur, må man også have lov at regulere bestanden. Man skal have muligheden for at skyde problem-ulvene. Landmænd lider under EU habitatdirektiv om at frede ulven. Hvis ulven er til gene, skal man naturligvis have muligheden for at skyde denne, ligesom man har med andre skadelige dyr. Man skal sikre den private ejendomsret, hvor man har muligheden for at skyde skadedyr på ens grund.

Frihedsberøvelse er straf i sig selv (2023)
I Norge har man stor succes med at behandle fanger i deres fængsler humant, frem for at undertrykke dem. Deres fængselssystem bygger på at skabe en så normal hverdag som muligt, hvilket de har haft stor succes med. Det gør fængselsdriften dyrere, men det er også langt færre kriminelle, som falder tilbage i en kriminel løbebane. Derfor mener Venstres Ungdom, at frihedsberøvelse i sig selv er straf, og at fængslerne derfor skal indrettes, så de har større fokus på rehabilitering og normalisering

Statens uanede midler skal stoppes! (2021)
Der skal sættes en stopper for statens uanede midler, som bliver brugt i retssager imod borgerne. Når staten taber en sag, så er den tabt, og kun undtagelsesvis skal staten have mulighed for drage borgerne i lange, besværlige og dyre ankesager. Statens midler skal ikke bruges på at vinde ankesager!

Ret til at få rettet åbenlyse fejl i ens lægejournal (2021)
Det er i dag ikke muligt at stille krav om at få slettet eller redigeret de oplysninger der står i ens lægejournal. Årsagen skal findes i at patientjournalen kan have betydning i tilsynssager med sundhedspersoner, behandlingssteder, straffesager m.m. Dog har flere tilfælde vist at der kan begås fejl og der derfor kan komme til at fremgå fejlagtige oplysninger, hvilket det bør være naturligt at kunne få rettet eller slettet.

Nej tak til mærkning af retoucherede reklamer (2021)
Københavns Kommune har før ønsket at regulere, at der skal være et advarselsmærkat på reklamer med retoucherede elementer på. Siden hen har SF i Aarhus Kommune ville indføre samme regulerende tiltag. Når København- og Aarhus Kommune gør dette, så̊ fordummer de borgerne og fortæller en historie om, at det er synd for dem, da borgerne synes at blive et offer for det skønhedsideal, som reklamen viser. VU tror på det liberale princip, der sigter mod at fremme individernes frihed – også frihed til at træffe dårlige valg, så længe man har været oplyst om risiko. Forbrugerne er ikke så uvidende som venstrefløjen synes at gøre dem, derfor siger VU “nej tak” til venstrefløjens offerliggørelse af borgerne.

Fingrene væk fra min daus paus (2021)
Når du bliver 18 er du gammel nok til at tage kviklån, blive gift, køre bil, og alt andet voksenlivet måtte have at byde på. Men når det kommer til produkter, der indeholder nikotin, lever vi i en formynderstat, og vi må forstå at staten ved bedst. Det er forkert, og derfor mener VU, at det igen skal gøres lovligt at bruge disse produkter i skoletiden. Det handler om det frie valg.

Lad mig ryge mine mentolcigaretter (2021)
20. maj blev det ikke længere muligt at købe mentolcigaretter i hele EU. Helt grundlæggende må det være op til den enkelte, hvorvidt man ønsker at ryge med mentol. Derudover, er det ikke et tiltag, som forhindrer mentol i at ende i cigaretterne, da det nemt kan erstattes med væske fra e-cigaretter. Så længe man er 18 år gammel, er man ansvarlig nok til at kunne fra- og tilvælge om man ønsker at ryge, også hvis de smager af mentol.

Staten skal ikke blande sig i, hvad min E-cigaret skal smage af (2021)
Politikerne har sørget for, at e-cigaretter, på sigt, ikke må smage af enten frugt eller slik. Fremadrettet er det kun smag af tobak og mentol som kan købes. Det kan simpelthen ikke passe, at staten skal blande sig i, hvad min E-cigaret smager af! En anseelig gruppe som begynder at bruge E-cigaret, har typisk været storrygere, og begynder på E-cigaret, netop for at komme væk fra bl.a. tobaksmagen. For denne gruppe må det være en lettelse at kunne få lov til at ryge en e-cigaret med lavt nikotinindhold, og uden smagen af nikotin. Hvis man kun får lov til at dampe med tobaksmag, så frygtes det, at nogle blot vil gå tilbage til at ryge alm. cigaretter, hvilket vil have den modsatte effekt af det ønskede. Ydermere, så kan de væsker der kan købes til e-cigaret fås helt uden nikotin. Dvs. at de der ønsker at trappe ned på det nikotinen kan gøre dette igennem en e-cigaret. Det er derfor altafgørende, at man giver de, som ønsker at trappe ned, eller stoppe helt med at ryge, et alternativ. Et alternativ som ikke kun kan smage af det samme som cigaretten selv eller af en mintpastil! Derfor mener Venstres Ungdom, at fabrikanterne selv må bestemme hvilken slags smag de ønsker i deres væsker, og folk der ryger e-cigaret skal kunne vælge imellem både kaffe- og grapefrugtsmag.

Ofret før gerningsmanden (2021)
I Venstres Ungdom går vi ind for, at offerets ve og vel, som minimum, er lige så vigtigt som gerningsmandens. Når der fordeles midler til rehabilitering, skal fokus ikke udelukkende ligge på gerningsmanden. Alt for ofte bliver offeret glemt, og mange lever alt for længe med mén fra grove forbrydelser som eksempelvis voldtægter, uden værktøjer til at håndtere den forbrydelse de er blevet udsat for. Det er vigtigt at der tages større hensyn for at sikre offerets velbefindende.

Herre i eget hus, menneske i egen natur (2021)
Det er en helt grundlæggende rettighed at forsvare sin egen ejendom. I Danmark er det i dag desværre sådan, at denne rettighed ikke er tilstrækkeligt sikret. Det er fuldkomment utilstedeligt, at man ikke alene skal gå med frygten for overfald i egen ejendom, men også skal frygte, at et retmæssigt forsvar af sin private ejendom kan medføre en voldsdom. Hvis ikke man skal kunne forsvare sin egen ejendom uden at skulle straffes for dette, hvad skulle man så kunne forsvare? Udsættes man for et voldeligt overfald i sit eget hjem, så skal man kunne forsvare sig med mere end blot hårde ord. Derfor mener Venstres Ungdom, at man ikke skal kunne dømmes for selvforsvar af sin egen private ejendom.

Muliggør tatoveringer på hele kroppen (2021)
I Danmark har det siden 1966 været ulovligt at udføre tatovering på en person i hoved, på hals og på hænder. Venstres Ungdom mener at det bør være individets eget valg at vælge, hvor på kroppen man vil tatoveres, ikke statens.

Når du er en fri mand, er du en fri mand (2021)
I Danmark er den ingen forældelsesfrist i politiets register af kriminalitet begået af en borger. Hvis man 15 år efter at have begået en ikke personfarlig kriminalitet har været en lovlydig borger, burde sådan registreringer slettes. Registreringerne kan f.eks. bruges ved ansættelser i det offentlige, men efter 15 år burde man have tillid til borgeren igen. Derfor mener Venstres Ungdom, at det burde derfor være muligt at søge om slettelse i disse registre efter 15 år, såfremt man har været lovlydig.

Fængsel er fængsel (2021)
Der skal sættes en stopper for luksuriøse goder som de indsatte i landets fængsler har adgang til. Det kan ikke være rigtigt, at man via et ophold i fængslet kan sikre sig udlandsrejser, dykkercertifikater med mere. VU mener, at et fængsel er et fængsel , og ikke en billet til underholdning på vore alles regning!

Scroll to Top

Tilmeld PBS

Vil du gerne have, at det er lettere for dig at gentegne dig i din lokalforening? Vil du gerne være endnu mere med i den liberale kamp? Så tilmeld dig PBS – så trækkes kontingentet automatisk og uden besvær. Det er legende let!

Udfyld formularen nedenfor og du er godt på vej mod et enklere og lettere medlemskab af Danmarks bedste ungdomspolitiske forening!
Sådan gør du:
1. Find dit medlemsnummer på vu.membersite.dk.
2. Udfyld formularen for automatisk betalingsservice – Klik på linket her OBS: Angiv dit medlemsnummer som kundenummer i formularen.
3. Du er nu tilmeldt PBS og bidrager yderligere til den liberale bevægelse.
Man kan kun tilmeldes PBS, hvis indehaveren af kontoen, der tilmeldes PBS, er over 18!