Struktur

VU’s struktur overordnet:

Da VU’s struktur blev vedtaget var det med 3 primære formål for øje:

 • At skabe maksimal fokus på lokalforeningerne og sikre en smidig og effektiv kommunikation gennem alle led i foreningen
 • At gøre projektarbejde let ved at fastholde en flad struktur, og samtidig skabe et sikkerhedsnet for lokalforeningerne
 • At sikre at opgaverne bliver løst hvor det kan gøres bedst og det giver mest mening. Det vil i de fleste tilfælde være i de faste udvalg

Strukturen består af et forretningsudvalg som den daglige ledelse og en Landsstyrelse som den øverste myndighed mellem Landsstævnerne. Landsstyrelsen består af formænd for, eller repræsentanter fra, samtlige lokalforeninger der har mindst ti primære medlemmer, selvstændig økonomi og afholder regelmæssige aktiviteter – mindst en aktivitet pr. kvartal. Derudover er medlemmer af forretningsudvalget også medlemmer af Landsstyrelsen. Formænd for, eller repræsentanter fra, foreninger der ikke opfylder de ovenstående krav sidder med i Landsstyrelsen som observatører. Formålet med en sådan Landsstyrelse, med en bred repræsentation er at gøre VU’s struktur fladere og mere fleksibel, samt at sikre en mere direkte og smidig kommunikation mellem landsorganisationen og VU’s vigtigste led, lokalforeningerne.

Forretningsudvalget

Forretningsudvalget består af:

 • Landsformanden
 • Næstformanden
 • Formand for Landsstyrelsen
 • Landskasserer
 • Næstformand for Landsstyrelsen
 • Syv medlemmer valgt direkte af VU’s landsstævne
 • Landssekretæren som referant

Formænd for Aktivitets- og kampagneudvalget, Internationalt Udvalg, Kursusudvalget og Politisk Udvalg samt landskasserer vælges af Landsstyrelsen blandt de syv fritvalgte medlemmer af forretningsudvalget. Webredaktøren vælges af Landsstyrelsen, som er en samling af lokalforeningsformændene i VU og forretningsudvalget (FU). Formand og næstformand for Landsstyrelsen sidder med dels for at sikre en form for kontrol med forretningsudvalget, dels for at sikre, at der også er en daglig binding mellem forretningsudvalget og lokalforeningerne.

Landsstyrelsen

Landsstyrelsen består af formænd for, eller valgte repræsentanter fra samtlige VU’s lokalforeninger, der opfylder visse objektive kriterier, disse kriterier er:

 • Mindst ti primære medlemmer pr. 31/12
 • Selvstændig økonomi (godkendt regnskab)
 • Afholdt generalforsamling i indeværende foreningsår
 • Regelmæssig aktivitet – mindst to aktiviteter i hvert kvartal

Denne bredt forankrede landsstyrelse sikrer en god og glidende kommunikation mellem landsorganisationen og lokalforeningerne, så begge parter kan optimere deres virke via idéudveksling og tværregionale samarbejder. Derudover giver det tætte samarbejde lokalforeningerne mulighed for at komme med hurtig respons på landsorganisationens forskellige tiltag.

Decentrale led og faste udvalg

Flere steder i VU har man valgt at lave et regionalt samarbejde meget lig de gamle amter. Det står åbent for alle lokalforeninger at starte sådanne samarbejder.

De faste udvalg, Politisk Udvalg, Aktivitets- og kampagneudvalget, Kursusudvalget samt Internationalt Udvalg, kan du læse mere om under ”Udvalg”.

Udover disse udvalg findes også Udviklingsudvalget der har som formål at stå for organisationens udvikling og gentegning af medlemmer. Landsnæstformanden er født formand for dette udvalg.

Foreningens vedtægter og gældende forretningsorden

Venstres Ungdoms gældende vedtægter og forretningsorden kan findes her: VU’s vedtægter og VU’s forretningsorden

 

 

Scroll to Top

Tilmeld PBS

Vil du gerne have, at det er lettere for dig at gentegne dig i din lokalforening? Vil du gerne være endnu mere med i den liberale kamp? Så tilmeld dig PBS – så trækkes kontingentet automatisk og uden besvær. Det er legende let!

Udfyld formularen nedenfor og du er godt på vej mod et enklere og lettere medlemskab af Danmarks bedste ungdomspolitiske forening!
Sådan gør du:
1. Find dit medlemsnummer på vu.membersite.dk.
2. Udfyld formularen for automatisk betalingsservice – Klik på linket her OBS: Angiv dit medlemsnummer som kundenummer i formularen.
3. Du er nu tilmeldt PBS og bidrager yderligere til den liberale bevægelse.
Man kan kun tilmeldes PBS, hvis indehaveren af kontoen, der tilmeldes PBS, er over 18!