Principprogram – Retspolitik

Retspolitisk principprogram Retsstaten er essentiel for et liberalt og demokratisk samfund. Venstres Ungdom ønsker et retsvæsen, der sikrer borgere grundlæggende rettigheder og altid tager udgangspunkt i individets uskyld, indtil det modsatte er bevist. Retsfølelsen er ligeledes afgørende for ethvert moderne retssamfund. Det er centralt, at frie borgere i et samfund ved, at krænkelser af det enkelte individs person og ejendom vil blive straffet hårdt og konsekvent. Det er nødvendigt, for at sikre retsstatens opretholdelse, at der findes et stærkt politi og uafhængige domstole. Politiet skal have ressourcer nok til at bekæmpe al kriminalitet, og domstolene skal have ressourcer til at sikre et anstændigt behandlingstempo. Desuden skal domstole i højere grad tage udgangspunkt i individet,

hvorfor Venstres Ungdom ønsker en ungedomstol indført, der skal behandle sager vedrørende unge helt ned til 12-års alderen. Disse unge skal ikke sættes i fængsel, men derimod med hjælp fra unge fagpersoner have domme, der bringer dem ud af en kriminel løbebane. Som konsekvens heraf vil Venstres Ungdom nedsætte den kriminelle lavalder til 12 år.

Det er afgørende for offerets retsfølelse, og samfundets evne til at forsvare sig selv mod voldelige forbrydelser, at ingen personfarlige forbrydelser straffes for let. Vi ser med største alvor på både personfarlig og økonomisk kriminalitet, men mener, at personfarlige forbrydelser bør straffes hårdere end økonomiske. Fængsling er statens strengeste og mest effektive middel til at forsvare sine borgere mod forbrydelser. Derfor mener Venstres Ungdom, at høje fængselsstraffe, som afspejler forbrydelsens alvor, er af afgørende betydning En livstidsdom skal være netop det, og seriekriminelle skal straffes for hver enkelt forbrydelse i forlængelse af hinanden. Når straffen er udstået, bør man dog ikke mistænkeliggøres fremadrettet, og selvom der fortsat skal være mulighed for, at arbejdsgivere kan indhente straffeattester, skal der ikke foregå statslig overvågning af tidligere straffede uden dommerkendelse.Den personlige frihed er ukrænkelig. Uanset ens pas, mener Venstres Ungdom derfor, at enhver form for statslig overvågning kræver dommerkendelse.

Fængsler er nødvendige instrumenter for at udøve samfundets straf til kriminelle. Derfor bør de have de nødvendige ressourcer til at sikre flugtsikkerhed, ordentlig bevogtning og vagters

sikkerhed. Der bør ikke bruges penge på at sikre indsatte overdreven rekreation eller luksus, men derimod blot den nødvendige uddannelsesmæssige og psykologiske rehabilitering.

I en moderne verden må et demokrati imødegå den stigende terrortrussel. Dette betyder en stærk og velfinansieret efterretningstjeneste, der, uden at krænke sine borgeres rettigheder, søger at optrævle og bekæmpe terrornetværk.

Derfor mener Venstres Ungdom, at:

• Der skal være konsekvens i retspolitikken.
• Den forebyggende indsats skal styrkes.
• Indsatsen over for førstegangskriminelle skal styrkes.
• Politi, retsvæsnet og fængsler skal tildeles tilstrækkelige ressourcer nok til at kunne håndtere kriminaliteten effektivt.

Scroll to Top

Tilmeld PBS

Vil du gerne have, at det er lettere for dig at gentegne dig i din lokalforening? Vil du gerne være endnu mere med i den liberale kamp? Så tilmeld dig PBS – så trækkes kontingentet automatisk og uden besvær. Det er legende let!

Udfyld formularen nedenfor og du er godt på vej mod et enklere og lettere medlemskab af Danmarks bedste ungdomspolitiske forening!
Sådan gør du:
1. Find dit medlemsnummer på vu.membersite.dk.
2. Udfyld formularen for automatisk betalingsservice – Klik på linket her OBS: Angiv dit medlemsnummer som kundenummer i formularen.
3. Du er nu tilmeldt PBS og bidrager yderligere til den liberale bevægelse.
Man kan kun tilmeldes PBS, hvis indehaveren af kontoen, der tilmeldes PBS, er over 18!