Udvalg

Politisk Udvalg

VU’s politiske udvalg er organisationens politiske maskinrum og liberale idéfabrik. Udvalget består af en formand for udvalget, en række ordførere og to fritvalgte medlemmer. Det er deres fælles opgave at varetage politikudviklingen i organisationen og søge politisk indflydelse. Derudover producerer udvalget artikler til vu.dk og tilbyder en bred vifte af politiske oplæg til VU’s lokalforeninger. Nedenfor kan du se en oversigt over medlemmerne af Politisk Udvalg:

Som medlem af VU er der rig mulighed for at engagere sig i den politiske proces inden for det fagområde, man interesserer sig for. Hver ordfører har en politikgruppe, som er åben for alle VU’s medlemmer, og som giver dig mulighed for at dygtiggøre dig inden for argumentation, artikelskrivning, giver dig relevante politiske tilbud og kører løbende debatter om aktuelle og ideologiske emner inden for netop det, du interesserer dig for.

Politisk Udvalg står også for udviklingen af medlemmernes retoriske og kommunikative redskaber. Herunder VU’s Debattørkorps. VU bliver ofte inviteret ud på skoler, gymnasier og andre steder for at fortælle om liberal politik og repræsentere vores holdninger i paneldebatter. Er du udstyret med en skarp tunge, og har du mod på at repræsentere VU udadtil, er debattørkorpset sikkert noget for dig.

Ovenstående beskrivelse er langt fra udtømmende, men fortæller lidt om det vigtigste arbejde i Politisk Udvalg.


Politikgrupper

Hvis du har lyst til at diskutere og udvikle politik så skal du følge grundigt med nu. Det er nemlig sådan, at hver ordfører i VU styrer et politisk underudvalg. I udvalget foregår der en masse spændende ting: Der bliver udviklet konkret politik, der bliver udarbejdet interessante indlæg til diverse medier, der bliver planlagt pressestunts og så bliver der ikke mindst diskuteret en masse politik. Med andre ord: Hvis du har lyst til at beskæftige dig indgående med politik så er det i de enkelte udvalg det foregår.

Hvis du ønsker at være med, kræver det at du sender en ansøgning, som skal godkendes på det efterfølgende landstyrelsesmøde. Udover dette kræver udvalgene gå-på-mod og ekstraordinær interesse for området.

Nedefor kan du finde oplysninger om de enkelte udvalg, og de ordførere du kan kontakte, hvis du har spørgsmål til de enkelte udvalg.

Udvalget for Kultur, Ideologi og Religion

I Danmark lever vi i et liberalt demokrati. Et demokrati, hvor vi tror på, at alle mennesker er lige uanset hudfarve, religion og politisk orientering. Der er blevet indført love om burkaforbud og andet frihedsindskrænkende gøgl. Dette mener vi er en forkert retning for Danmark. I Venstres Ungdom tror vi på, at frihed er godt og den personlige frihed er ukrænkelig. Men vi tror også på det personlige ansvar. Derfor skal vi skabe forudsætninger for dette ved at sikre, at vi får afskaffet kulturstøtten, så borgerne har frihed til at bestemme deres eget kulturtilbud., vi skal sikre, at frihedsindskrænkende love bliver afskaffet og vi skal sikre, at ligestilling kommer til at handle om lige rettigheder og muligheder, frem for resultatlighed. Ønsker du også at diskutere hvordan vi når frem til et samfund, hvor Danmark er frit og hvor det personlige ansvar er i højsædet?

Besøg Facebook: VU’s Kultur, ideologi og religions udvalg

Udvalget for EU-Politik

EU-politikudvalget er oplagt for dig, der interesserer dig for storpolitik og international politik. Det er for dig, der interesserer dig for forholdet mellem stater og Danmarks rolle i verden.

En stor del af Danmarks lovgivning og ageren er et direkte resultat af beslutninger truffet i EU. Små lande som Danmark er særligt afhængige af internationale fællesskaber som EU, NATO og FN. Dette er små landes chance for at have reel indflydelse i en stor og globaliseret verden.

Venstre er traditionelt set én af de mest EU-positive partier. EU nyder opbakning i den danske befolkning og der er flertal i Folketinget for at placere Danmark i kernen af det europæiske samarbejde. Men med Brexit, Ruslands ageren i øst og intern splittelse er der større behov end nogensinde for en ung generation, som kan være med til at præge samarbejdet i fremtiden og sætte fokus på vigtigheden af dansk EU-medlemskab.

Som medlem af EU-udvalget får du mulighed for at sætte retningen for VU’s EU-politik. Du får mulighed for at politikudvikle og præge vores EU-holdninger. Derudover får du også en masse personlige fordele. Du får en tillidspost med indflydelse, men også muligheden for personlig udvikling. Du lærer at politikudvikle, forbedre dine retoriske evner, forbedre dine skriveevner og udarbejde gode debatindlæg, samt at blive meget klogere på EU.

Besøg Facebook: VU’s EU-politik gruppe

Skatte- og finansudvalget

Kom og bliv en del af Skatte- og Finanspolitisk udvalg. Vi kæmper dagligt for lavere skat samt en mindre offentlig sektor. Det er store liberale kampe, som er utrolig vigtige, men ofte i medierne bliver gemt væk bag burkaer og madpakker. Vi har derfor brug for netop din hjælp til kampen.

Besøg Facebook: VU Skat og Finans

Udvalget for arbejdsmarkeds- og erhvervspolitik

Synes du også, at arbejdsmarkedet og det danske erhvervsliv bliver reguleret for meget?
Mener du også, at vi skal satse på iværksætteri og viden frem for at gå i panik over polske håndværkere, der arbejder i Danmark?
Vil du være med til at udtænke Danmarks kurs i den globale konkurrence i fremtiden?

Så er Arbejdsmarkeds- og Erhvervsgruppen noget for dig!

Her arbejder vi med politikken, der ligger bag arbejdsmarkedet og erhvervslivet. Det være sig alt fra iværksætterhjælp til arbejdsvilkår og mindsteløn. Desuden går vi i rette med fagforeningerne, når de spreder propaganda uden hold i virkeligheden.

Besøg Facebook: VU’s arbejdsmarked og erhvervspolitiske gruppe

Udvalget for social, kommunal og sundhedspolitik

Synes du det er spændende at arbejde med politik som omhandler socialt udsatte, sundhedsvæsnet, fordeling af statens opgaver og/eller har du en generel interesse for social-, kommunal- og sundhedspolitik?
Vil du være med til at udvikle VUs politik på tre områder, indgå i et unikt politisk fællesskab, møde ordfører/ministre og udvikle dine retoriske og skriftlige evner?
Så ansøg til Social-, kommunal- og sundhedsudvalget og vær med til at sætte dit præg på VUs politik!

Besøg Facebook: Social,- Sundheds,- og Kommunalpolitik, Venstres Ungdom

Udvalget for klima-, miljø- og transport

Klimaforandringerne hærger. Biodiversiteten halter. Globalismen er på tilbagetog. Aldrig har klima-, miljø- og transportpolitik været så aktuelt. Vi skal have løst klimaforandringerne. Vi skal have sikret, at jordens dyreliv forsat er rigt. Vi skal sikre, at verden ikke lukker sig om sig selv – og at mobiliteten bliver bedre.

Selvom det lyder dystert, skal vi heller ikke glemme, hvor langt vi er kommet. Enhver krise kræver realistiske, ordentlige og retfærdige løsninger. Derfor skal vi altid være den sandfærdige, ordentlige og realistiske tone i debatten. Vi skal huske vores politiske modstandere på, at verden er nuanceret – og at teknologi, vækst og smarte løsninger endnu engang vil sejre.

Hvis du vil med på rejsen, så meld dig ind i VU’s Klima-, Miljø- og Transportsudvalg.

Besøg Facebook: VU’s klima,- miljø- og transportgruppe

Uddannelsesudvalget

I Uddannelsesgruppen får du lov til at lave lige præcis det, du har lyst til, når du har lyst til det. Vi planlægger løbende, men holder faste møder med ministre, andre politiske interessenter og politiske modstandere, og du kan stadig nå at få netop din idé med på dagsordenen til næste ministermøde. Du kan også være med til at arrangere politiske dage, hvor vi diskuterer konkret politik og afholder workshops, hvor du f.eks. kan lære at holde uddannelsespolitiske oplæg, vinde debatter mod de røde på din skole, eller du kan lære at skrive artikler og pressemeddelelser. Der er ingen grænser for, hvad du kan lave, og vi stiller ingen krav til tid eller viden – Husk på, at ingen er større ekspert på dit uddannelsesområde end dig selv!

Besøg Facebook: VU’s Uddannelsespolitikgruppe

Udvalget for Udenrigs- og forsvarspolitik

Vi lever i en ustruktureret og hektisk tid, hvor udenrigs- og forsvarspolitik aldrig har været vigtigere. Vi får hele tiden at vide, at verden brænder, og selvom vi aldrig har haft det bedre, sker der mange ting i Verden, som ikke er uden konsekvenser. Lande hævder ejerskabet over Arktis, der bliver et vigtigt brændpunkt grundet klimaforandringer. Diplomatiet er i krise flere steder, og atomvåbnene er på ingen måde pakket væk.

Hvis du synes, at det lyder spændende at beskæftige dig med sikkerhedspolitik, udviklingspolitik og alt det andet, der ligger bag udenrigs- og forsvarspolitik, så ansøg om at komme med i udvalget i dag!

Besøg Facebook: VU’s Udenrigs- og forsvarspolitiske Udvalg

Udvalget for flygtninge- og integrationspolitik

Det er værdipolitikken, der i de seneste år har styret dansk politik. Det har været det område, hvor der for alvor er flyttet stemmer fra rød til blå og blå til rød blok. Det seneste eksempel på dette er Socialdemokratiets højredrejning på udlændinge- og integrationsområdet under Mette Frederiksen og Henrik Sass Larsens ledelse.
Flygtninge- og integrationsudvalget er udvalget, hvor vi beskæftiger os med dette område. Udvalget er noget for dig, hvis du rigtig gerne vil gå i dybden med værdipolitiske spørgsmål på området såsom: ”skal flygtninge blive til indvandrere?”, ”skal vi tillade burkaer i Danmark?” og ”skal vi hæve ydelserne for flygtninge?”

Besøg Facebook: VU’s Flygtninge- & Integrationspolitik

Udvalget for Retspolitik

I det liberale samfund er lovgivning nødvendigt der, hvor individer krænker hinandens individualitet. Individer er frie, så længe de ikke krænker et andet individ. Et grundlæggende princip for liberalismens stat er således “natvægterstaten”; Staten er der for dig, hvor du ikke kan være der for dig selv. Venstres Ungdoms retsudvalg er for dig, som vil være med til at forme VU’s, men også samfundets, allervigtigste politikområde. I Retsudvalg beskæftiger vi os med alle de retslige aspekter. Opfylder ordensmagten vores retssikkerhedsprincipper? Hvordan står det til med ytringsfriheden i Danmark? Narkotika-, overvågning-, våbenlovgivning og meget mere.

Besøg Facebook: VU’s Retsudvalg


Aktivitets- & Kampagneudvalget

VU’s Aktivitets- og Kampagneudvalg (AKU) er det udvalg, der er ansvarlig for at vores liberale holdninger og budskaber bliver kommunikeret ud til den danske ungdom. Det er udvalgets arbejde at udvikle og udforme forskellige kampagner på løbende basis. Der er dog først og fremmest fokus på koordinere de to store kampagner i hhv. foråret og efteråret i tæt samarbejde med den enkelte lokalforening.

En typisk VU-kampagne består ikke nødvendigvis kun af traditionelle flyers og plakater, men også af dertilhørende hjemmesider, Youtube-videoer og fremstød på Facebook. Vi prøver hele tiden at finde på nye gode medier, hvorigennem vi kan sprede vores kampagner.


Kursusudvalget

VU’s kursusudvalg står for VU’s nationale kursussektor. Det er kursusudvalget, der arrangerer og sørger for alt det praktiske i forbindelse med den årlige Landskonference i starten af januar, de to årlige kurser (forår og sommer) samt VU’s introkurser.

Kompetenceudvikling er en af de helt centrale fordele ved at være medlem af VU. På VU’s kurser har man mulighed for at tilegne sig kompetencer og egenskaber, som er yderst brugbare både i politik men også arbejds- og studiemæssigt. I kursusudvalget har vi fokus på at optimere  kompetenceudvikling, samt at sørge for, at den er er tidssvarende og nytænkende. Derudover har vi fokus på at byde på nye oplevelser og tilbud på kurserne, så kurserne fortsat kan aktiverer nye medlemmer og fastholde de gamle medlemmer.

Kursusudvalget kan herudover også tilbyde lokale kurser til VU’s lokalforeninger. Disse kan være kurser i tale- og argumentation, motivation, fundraising og medlemshvervning. Er din lokalforening interesseret i et regionalt kursus, så kontakt formanden for Kursusudvalget.


Internationalt udvalg

Venstres Ungdoms internationale udvalg arbejder for at det frie og rige liv vi nyder så godt af i Danmark ikke kun er os forundt. Som liberale har vi et naturligt internationalt udsyn for at udbrede den frie tanke ude i verden. Venstres Ungdoms internationale arbejde kommer til udtryk ved politiske og kampagnemæssige studieture til udlandet, deltagelse i vores internationale paraplyorganisationer og ved udviklingsarbejde ved tværpolitiske projekter.

Studieture:
Studieturene er en stor del af det internationale arbejde i VU. Her kan flere VU’ere tage del i det internationale arbejde, blive dygtigere og klogere – og give ny viden videre til hele foreningen.
I det seneste år har der været arrangeret studieture til følgende destinationer:

  • Budapest i Ungarn
  • Tel Aviv og Jerusalem i Israel
  • Belfast i Nordirland
  • Bruxelles i Belgien
  • Nevada og Utah i USA

Venstres Ungdom er medlem af følgende internationale paraplyorganisationer:

  • European Liberal Youth (LYMEC)– Den europæiske liberale og radikale ungdomsorganisation med tilknytning til ALDE, den liberale og radikale gruppe i Europa-Parlamentet.
  • International Federation of Liberal Youth (IFLRY)– Verdens største paraplyorganisation for liberale og radikale unge.
  • Ungdommens Nordiske Råd (UNR)– Et forum tilknyttet Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd for alle ungdomspolitiske organisationer i Norden.

Ovenstående paraplyorganisationer arrangerer flere gange årligt en række seminarer og kongresser, hvor alle medlemmer kan søge om at komme med.  Disse seminarer og konferencer slås op på  Facebook-gruppen for VU’s internationale arbejde og på Facebook-siden for VU’s internationale arbejde.

Projektgrupper:
Det internationale arbejde består også af en række åbne projektgrupper som gennem Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) sendes til udviklingslande for at finde partnerskabsforeninger og for at starte politisk udviklingsarbejde. Et konkret eksempel på det sidstnævnte er Marokko-projektet, hvor VU, DUF og Moroccan Young Decision Makers siden 2015 har haft et partnerskab, hvor vi gennem bl.a. konferencer og seminarer forsøger at aktivere og engagere unge marokkanere i at deltage aktivt i landets demokratiske beslutningsprocesser.


Udviklingsudvalget

Udviklingsudvalget (UVU) er VU’s organisatoriske indsatspatrulje. UVU har det samlede ansvar for medlemsudviklingen og udviklingen i lokalforeningerne.

Udvalget består af 6 medlemmer valgt af landsstyrelsen. Dertil kommer to medlemmer af forretningsudvalget og landsnæstformanden, som er formand for udvalget. Udvalgets arbejde består i at støtte og styrke alle landets lokalforeninger til at få forløst sit potentiale. Derudover er der for UVU et særligt fokus på at hjælpe nye lokalforeninger med at blive etableret og selvkørende.

Arbejdet i Udviklingsudvalget er alsidigt og spændende. Som medlem er man medvirkende til at udvikle VU’s organisation fra bunden og man får konkret indflydelse på hvordan fremtidens organisation kommer til at se ud. Udvalget består i dag både af meget erfarne og nyere medlemmer. Og der er altid brug for flere. Vælger du at engagere dig i udviklingsarbejdet, kommer du til at lære organisationen at kende indefra, mens netværksmulighederne praktisk talt er uovertrufne.

Ovenstående beskrivelse er naturligvis langt fra udtømmende og fortæller kun det vigtigste om Udviklingsudvalgets arbejde.

Scroll til toppen

Tilmeld PBS

Vil du gerne have, at det er lettere for dig at gentegne dig i din lokalforening? Vil du gerne være endnu mere med i den liberale kamp? Så tilmeld dig PBS – så trækkes kontingentet automatisk og uden besvær. Det er legende let!

Udfyld formularen nedenfor og du er godt på vej mod et enklere og lettere medlemskab af Danmarks bedste ungdomspolitiske forening!
Sådan gør du:
1. Find dit medlemsnummer på vu.membersite.dk.
2. Udfyld formularen for automatisk betalingsservice – Klik på linket her OBS: Angiv dit medlemsnummer som kundenummer i formularen.
3. Du er nu tilmeldt PBS og bidrager yderligere til den liberale bevægelse.
Man kan kun tilmeldes PBS, hvis indehaveren af kontoen, der tilmeldes PBS, er over 18!