Afskaf selskabsskatten

Selskabsskat er en skat, der pålægges virksomheder, når de præsterer overskud, men skatten er snørklet og indviklet og varierer efter selskabstypen, hvilket munder ud i bureaukrati, bøvl og væksthæmmende administration. For de fleste virksomhedskonstellationer gælder det, at virksomheden betaler skat af sit overskud, og dermed er det i bund og grund ikke voldsomt interessant, hvad virksomheden omsætter for. Blot den betaler 22% af sit samlede overskud. Denne procentsats blev med Vækstplanen I 2013 sænket med tre procentpoint fra 25% til 22% med det formål at skabe vækst, jobskabelse og indtjening, og når det nu viser sig, at nedsættelse af skatten gavner væksten i kongeriget, hvorfor så ikke fjerne den helt?

I en globaliseret verden, hvor virksomheder konkurrerer globalt og nationalt er det destruktivt at pålægge virksomheder med rodfæste i Danmark en så høj skat, da det gør det betydeligt mindre lukrativt at opstarte og drive virksomhed, når en så stor al overskuddet ikke kan anvendes til at foretage investeringer i personel og inventar, men i stedet skal videregives til det offentlige. Ved nedsættelse af denne skat øger man dermed incitamentet for udenlandske virksomheder til at drive deres forretning i Danmark til gavn for hele samfundet. I 2019 estimerede Skatteministeriet, at der ved afskaffelse af selskabsskatten vil ske en forøgelse i BNP på omtrent 60 milliarder kroner, som følge af en beskæftigelsesfremgang på 5.700 personer, og dette må da være belæg nok til at afskaffe skatten, når den så tydeligt hæmmer mulighederne for økonomisk fremgang.

Da den nuværende regering i starten af perioden hævede skatten på generationsskifte i familieejede virksomheder, pålagde man endnu en gang de danske virksomheder yderligt dårligere forudsætninger for at skabe vækst og velstand og problematikken ved gang på gang at gøre det vanskeligere at drive virksomhed i Danmark er, at man langsomt æder mere og mere af det organ, der fodrer statskassen, og dermed må det liberale og fornuftige svar på problemet være at afskaffe den destruktive skat.

Scroll to Top

Tilmeld PBS

Vil du gerne have, at det er lettere for dig at gentegne dig i din lokalforening? Vil du gerne være endnu mere med i den liberale kamp? Så tilmeld dig PBS – så trækkes kontingentet automatisk og uden besvær. Det er legende let!

Udfyld formularen nedenfor og du er godt på vej mod et enklere og lettere medlemskab af Danmarks bedste ungdomspolitiske forening!
Sådan gør du:
1. Find dit medlemsnummer på vu.membersite.dk.
2. Udfyld formularen for automatisk betalingsservice – Klik på linket her OBS: Angiv dit medlemsnummer som kundenummer i formularen.
3. Du er nu tilmeldt PBS og bidrager yderligere til den liberale bevægelse.
Man kan kun tilmeldes PBS, hvis indehaveren af kontoen, der tilmeldes PBS, er over 18!