Struktur

VU’s struktur overordnet: Da VU’s struktur blev vedtaget var det med 3 primære formål for øje: Strukturen består af et forretningsudvalg som den daglige ledelse og en Landsstyrelse som den øverste myndighed mellem Landsstævnerne. Landsstyrelsen består af formænd for, eller repræsentanter fra, samtlige lokalforeninger der har mindst ti primære medlemmer, selvstændig økonomi og afholder regelmæssige […]

Struktur Read More »