Personsager

Til nationale aktiviteter er det arrangøren, ledelsesmedlemmerne og trivselsvagternes ansvar, at VU’s kultur bliver overholdt og der bliver handlet med det samme, hvis nogle ikke efterlever vores kultur, eller hvis nogen er udsat for grænseoverskridende adfærd, føler sig chikaneret, mobbet eller på anden måde er utryg. Skulle nogle mod forventning og mod VU’s klare holdning […]

Personsager Read More »