Principprogram – Erhverv

I Venstres Ungdom mener vi, at erhvervspolitik først og fremmest skal handle om at gøre produktion og udvikling så let for virksomhederne som overhovedet muligt. Derfor skal bureaukratiet saneres og kontakten til det offentlige forenkles. Vi afskyer ”pick the winner”-strategien og vil i stedet give alle virksomheder de bedst mulige rammevilkår og betingelser for afsætning.

Venstres Ungdom ønsker generelt, at forbedre rammevilkårene for de danske virksomheder. Det bør ske gennem en meget lav selskabsskat, generelt lave punktafgifter og en generelt fair konkurrence uden forvridende elementer såsom erhvervsstøtteordninger.

Vi mener, at Danmark bør have en aktiv handelsstrategi og gøre mere for at bane vejen for eksport til nye markeder. Det kan ske ved at styrke repræsentationen på de danske ambassader og tilbyde netværk for virksomhederne. Det er dog vigtigt at understrege, at denne indsats kommer i tillæg til en generel forbedring af virksomhedernes konkurrencevilkår.

Venstres Ungdom mener, at det er af stor vigtighed, at de administrative byrder for virksomhederne nedbringes. Det offentlige pålægger i dag virksomhederne alt for meget bureaukrati, der ofte synes helt formålsløst. Byrderne går særligt hårdt ud over de selvstændige og små̊ erhvervsdrivende, der må afsætte relativt mere tid til bureaukratiet end de store. De mange regler og love ødelægger fleksibiliteten og begrænser derfor mulighederne for nytænkning.

Selvstændighedskulturen og iværksætterånden betragter Venstres Ungdom som værende fundamental for den danske økonomi. Desværre er der færre og færre unge, der starter egen virksomhed. Derfor bør der gøres en ekstra indsats for at gøre det attraktivt at begynde for sig selv.

Derfor mener Venstres Ungdom, at:

  • Danske virksomheder skal have bedre vilkår.
  • Selskabsskatten bør sænkes.
  • Tilskud og støtte til erhvervslivet bør fjernes.
  •  De administrative byrder skal mindskes.
  • Selvstændighedskulturen skal styrkes.
Scroll to Top

Tilmeld PBS

Vil du gerne have, at det er lettere for dig at gentegne dig i din lokalforening? Vil du gerne være endnu mere med i den liberale kamp? Så tilmeld dig PBS – så trækkes kontingentet automatisk og uden besvær. Det er legende let!

Udfyld formularen nedenfor og du er godt på vej mod et enklere og lettere medlemskab af Danmarks bedste ungdomspolitiske forening!
Sådan gør du:
1. Find dit medlemsnummer på vu.membersite.dk.
2. Udfyld formularen for automatisk betalingsservice – Klik på linket her OBS: Angiv dit medlemsnummer som kundenummer i formularen.
3. Du er nu tilmeldt PBS og bidrager yderligere til den liberale bevægelse.
Man kan kun tilmeldes PBS, hvis indehaveren af kontoen, der tilmeldes PBS, er over 18!