Principprogram – EU

EU er fredens og frihedens projekt. Bag det EU, som vi kender i dag, ligger tanken om at knytte de europæiske lande tættere sammen gennem frihandel og fri bevægelighed for kapital og arbejdskraft, hvorved fremtidige konflikter og krige undgås. I Venstres Ungdom kæmper vi for en styrkelse af netop disse principper frem for et EU, der fremstår som et overregulerende og bureaukratisk monster.

Selvom EU’s grundtanker bygger på frihandel, er realiteten i dag, at EU fører en protektionistisk handelspolitik i forhold til resten af verden. Det er til skade for EU’s egne borgere såvel som de mennesker, der lever i den tredje verden. Derfor bør EU afvikle såvel sine erhvervsstøtteordninger som sine toldbarrierer.

I Venstres Ungdom anerkender vi, at EU mangler gennemsigtighed og mener, at der er behov for, at den generelle struktur i EU reformeres på en sådan måde, at EU kommer tættere på den

enkelte borger og bliver mere demokratisk. Dette forudsætter blandt andet, at de demokratisk valgte repræsentanter har mulighed for at fremsætte beslutningsforslag, og at kommissionen i større grad er afhængig af parlamentets flertal. Der skal være større fokus på integration i dybden, men som udgangspunkt skal EU være åben for alle europæiske lande, der opfylder kravene til medlemskab og deler demokratiske værdier.

Derfor mener Venstres Ungdom at:

• EU skal være åben for alle europæiske lande.
• EU skal være udenrigspolitisk stormagt.
• EU’s støtteordninger skal afskaffes, med landbrugsstøtten som førsteprioritet EU skal træffe flertalsbeslutninger om grænseoverskridende problemer.
• EU’s demokrati skal styrkes.
• Danmarks fire EU-forbehold skal afskaffes hurtigst muligt.

Scroll to Top

Tilmeld PBS

Vil du gerne have, at det er lettere for dig at gentegne dig i din lokalforening? Vil du gerne være endnu mere med i den liberale kamp? Så tilmeld dig PBS – så trækkes kontingentet automatisk og uden besvær. Det er legende let!

Udfyld formularen nedenfor og du er godt på vej mod et enklere og lettere medlemskab af Danmarks bedste ungdomspolitiske forening!
Sådan gør du:
1. Find dit medlemsnummer på vu.membersite.dk.
2. Udfyld formularen for automatisk betalingsservice – Klik på linket her OBS: Angiv dit medlemsnummer som kundenummer i formularen.
3. Du er nu tilmeldt PBS og bidrager yderligere til den liberale bevægelse.
Man kan kun tilmeldes PBS, hvis indehaveren af kontoen, der tilmeldes PBS, er over 18!