Principprogram – Forsvarspolitik

Forudsætningen for en liberal udenrigspolitik er stærke alliancer og et stærkt forsvar. Danmark er afhængig af NATO, og NATO er det primære instrument gennem hvilket, vi kan praktisere vores udenrigspolitiske målsætninger de steder, hvor militær magt er påkrævet. Som et lille land skal vi investere betragtelige ressourcer i forsvaret for at have reel indflydelse, og dette betyder også, at det danske forsvarsbudget bør ligge på et niveau, der er væsentligt højere end vores NATO-forpligtigelse.

Ligeledes skal vi bygge vores generelle forsvarspolitik op om vores alliancer. Værnsintegrering, fælles øvelser og fælles militære efterretninger er væsentlige instrumenter, hvis Danmark skal være en integreret del af Den Vestlige Verdens fælles forsvarspolitik. Dette betyder også, at fælles missilskjolde, radarnetværk og deslige er initiativer, som Danmark bør deltage i.

Et effektivt militær er et professionelt militær. Derfor skal forsvaret have adgang til det nyeste og bedste udstyr, og være bemandet af professionelle soldater. Det følger heraf, at værnepligten skal afskaffes, og at hjemmeværnet afvikles, så pengene går til et professionelt militær fremfor til opgaver, som sagtens kan løses af frivillige – også udenom det danske forsvar.

Slutteligt bør forsvaret fremover have en større selvstændighed, når det kommer til, hvordan dets midler bør fordeles, således at det er forsvarets eksperter, og ikke folketinget, som er ansvarlige for at træffe en beslutning for, hvilke f.eks. jægerfly Danmark bør investere i.

Derfor mener Venstres Ungdom, at:

• Danmark skal arbejde for en prioriterings og fordelingsdiskussion EU- og NATO-landene imellem, som skal munde ud i en værnspecialisering og prioritering inden for værnene.
• Forsvaret skal gives større selvbestemmelse.
• Værnepligten skal afskaffes.
• Der skal etableres et tættere internationalt militært samarbejde.
• Danmark skal afskaffe forsvarsforbeholdet hurtigst muligt.
• Venstres Ungdom mener, at hjemmeværnet bør afskaffes på sigt.

Scroll to Top

Tilmeld PBS

Vil du gerne have, at det er lettere for dig at gentegne dig i din lokalforening? Vil du gerne være endnu mere med i den liberale kamp? Så tilmeld dig PBS – så trækkes kontingentet automatisk og uden besvær. Det er legende let!

Udfyld formularen nedenfor og du er godt på vej mod et enklere og lettere medlemskab af Danmarks bedste ungdomspolitiske forening!
Sådan gør du:
1. Find dit medlemsnummer på vu.membersite.dk.
2. Udfyld formularen for automatisk betalingsservice – Klik på linket her OBS: Angiv dit medlemsnummer som kundenummer i formularen.
3. Du er nu tilmeldt PBS og bidrager yderligere til den liberale bevægelse.
Man kan kun tilmeldes PBS, hvis indehaveren af kontoen, der tilmeldes PBS, er over 18!