Principprogram – Religion

I et liberalt samfund er alle frie til at tro på, hvad de ønsker. Dette betyder naturligvis, at der ikke kan eller bør være en statsreligion i et liberalt samfund. Religioners organisationer og praksis er et privat anliggende, der kan organiseres mellem individer. Et liberalt samfund er et sekulært samfund.

Heraf følger også at samfundet ikke skal indrettes efter religiøse traditioner. Staten skal ikke med lukkelove, nationale helligdage eller lignende favorisere en religion frem for en anden – fridage besluttes af arbejdsmarkedets parter, og offentlige institutioner skal tilpasse sig en religiøst og kulturelt mangfoldig befolkning. Venstres Ungdom anskuer ikke religiøs mangfoldighed som et selvstændigt problem, men mener, at religion altid skal ligge under for demokratiske rettigheder og individers religionsfrihed. Derfor skal staten heller ikke diskriminere en eller flere religioner, men blot stå vagt om disse rettigheder.

Derfor mener Venstres Ungdom, at:

• Religion er en privat sag.
• Kirke og stat skal adskilles.
• Forskellige trosretninger skal have lige vilkår.

Scroll to Top

Tilmeld PBS

Vil du gerne have, at det er lettere for dig at gentegne dig i din lokalforening? Vil du gerne være endnu mere med i den liberale kamp? Så tilmeld dig PBS – så trækkes kontingentet automatisk og uden besvær. Det er legende let!

Udfyld formularen nedenfor og du er godt på vej mod et enklere og lettere medlemskab af Danmarks bedste ungdomspolitiske forening!
Sådan gør du:
1. Find dit medlemsnummer på vu.membersite.dk.
2. Udfyld formularen for automatisk betalingsservice – Klik på linket her OBS: Angiv dit medlemsnummer som kundenummer i formularen.
3. Du er nu tilmeldt PBS og bidrager yderligere til den liberale bevægelse.
Man kan kun tilmeldes PBS, hvis indehaveren af kontoen, der tilmeldes PBS, er over 18!