Principprogram – Skat og finans

Venstres Ungdom betragter skat som et nødvendigt onde, der skal bruges på opgaver som retsvæsen, politi, forsvar, uddannelse og støtte til mennesker, der ikke kan klare sig selv. Venstres Ungdom tror på, at pengene har det bedst i borgernes egne lommer, men i dag synes der ikke at være en logisk sammenhæng eller grænser for, hvad der kan beskattes og pålægges afgifter. I dagens Danmark opkræves alt for høje skatter, og hele skattelovgivningen er unødigt kompliceret og uoverskuelig.

Venstres Ungdom ønsker et andet skattesystem, hvor skattekroner bruges med langt større omtanke, hvor systemet er retfærdigt og overskueligt for den almene borger, og hvor der er én fast skatteprocent, en skattefri bundgrænse og uden andre fradragsmuligheder.

Vigtigst er det dog, at det til enhver tid skal kunne betale sig at arbejde, da alternativet er demoraliserende og ødelæggende for det enkelte menneskes virkelyst og initiativ. Der er i øjeblikket alt for mange mennesker i Danmark, der næsten intet får ud af at gøre en indsats eller for den sags skyld en ekstra indsats.

Venstres Ungdom ønsker et samfund, hvor det offentlige intervenerer mindst muligt i den økonomiske sfære. Venstres Ungdom ønsker at stoppebeskatningen af ikke realiserede gevinster formuer og arv, samt at staten ikke skal regulere efterspørgslen i samfundet ved at føre en aktiv finanspolitik. Generelt skaber al offentlig indblanding i økonomien forstyrrelser på markedet og mindsker samfundets velstand. I de tilfælde, hvor offentlig indgriben alligevel anses for nødvendig eller uundgåelig skal denne indgriben foregå på en måde, så de negative konsekvenser minimeres.

Venstres Ungdom betragter offentlig gældsætning som generationstyveri, hvorfor muligheden herfor bør afskaffes.

Venstres Ungdom ønsker ikke, at der i Den Europæiske Union indføres fælles minimumssatser for moms og indkomstskat, da skattekonkurrencen mellem medlemsstaterne er gavnlig og vil resultere i lavere moms- og skatteprocenter på længere sigt.

Derfor mener Venstres Ungdom, at:

• Det offentlige skal intervenere mindst muligt i den økonomiske sfære
• Staten skal bekæmpe in ation
• Staten bør ikke gældsætte sig
• Skatterne skal sænkes
• Skattelovgivningen skal forenkles
• Der skal være én skatteprocent for alle
• Det skal altid kunne betale sig at arbejde

Scroll to Top

Tilmeld PBS

Vil du gerne have, at det er lettere for dig at gentegne dig i din lokalforening? Vil du gerne være endnu mere med i den liberale kamp? Så tilmeld dig PBS – så trækkes kontingentet automatisk og uden besvær. Det er legende let!

Udfyld formularen nedenfor og du er godt på vej mod et enklere og lettere medlemskab af Danmarks bedste ungdomspolitiske forening!
Sådan gør du:
1. Find dit medlemsnummer på vu.membersite.dk.
2. Udfyld formularen for automatisk betalingsservice – Klik på linket her OBS: Angiv dit medlemsnummer som kundenummer i formularen.
3. Du er nu tilmeldt PBS og bidrager yderligere til den liberale bevægelse.
Man kan kun tilmeldes PBS, hvis indehaveren af kontoen, der tilmeldes PBS, er over 18!