Principprogram – Social

Som liberale anser vi støtte til socialt svage som en opgave, der i høj grad skal løftes af civilsamfundet med støtte fra staten. Det offentlige, frivillighed og det private skal spille sammen så alle mennesker, uanset deres individuelle udfordringer, opnår den bedst mulige levestandard. Ingen kan fraskrive sig ansvaret alene fordi, de har betalt skat, og det er centralt, at vi anser alle socialt udfordrede som individer, der primært skal løftes af frivillige fællesskaber.

Staten skal i højere grad fokusere sin socialpolitiske indsats på de, som virkelig har behov for den. Vi skal ikke omfordele fra de stærkeste til de stærke, men derimod sætte kraftigt ind for at hjælpe de grupper, der ikke kan hjælpe sig selv.

Det er dog samtidig afgørende, at staten er sin opgave voksen. Skoler, børnehaver og andre offentlige institutioner skal være årvågne og skal have både beføjelser og ressourcer til at indrapportere potentielle omsorgssvigt. Vi anerkender, at mange sociale problemer kan løses bedre, hvis de opdages tidligt.

Ligeledes skal definitionen af handicap som social problemstilling laves om. Der skal i højere grad foretages individuelle vurderinger, så den enkelte får adgang til de ydelser, vedkommende har brug for uden unødvendigt bureaukrati og lange venteperioder. Psykiske og fysiske handicap skal vurderes ud fra, hvor meget den handicappede forhindres i at deltage i samfundet, og såkaldte identitetsforstyrrelser som transkønnethed skal ikke behandles som handicap, men derimod som individers forskellighed og ret til at definere deres egen identitet. Hvor det er muligt, bør det også være intentionen med den støtte, som handicappede og socialt udsatte modtager, at disse personer skal have øget deres funktionsniveau og hjælpes mod en hverdag, hvor de i højere grad kan deltage på normale vilkår i civilsamfund, arbejdsliv og socialt liv. Desuden skal disse individer i videst muligt omfang tage ansvar for deres eget liv. Der skal ikke tildeles unødvendig støtte og ydelser, da disse kun fastholder den udsatte i en passiv situation.

Venstres Ungdom mener desuden, at det skaber socialpolitiske problemer, når i forvejen udsatte grupper marginaliseres med forbud og politisk stigmatisering. Frivillig adfærd som prostitution og narkotikaforbrug bør derfor ikke mødes med forbud, men derimod med hjælp til de, som har behov for den.

Derfor mener Venstres Ungdom, at:

• Langt den største del af den danske befolkning kan og skal klare sig selv.
• Der skal fremover omfordeles langt mindre end der hidtil er blevet.
• Den offentlige indsats skal målrettes mod de svageste i vores samfund.
• Ældre skal som udgangspunkt forsørge sig selv.
• Handicappede skal tildeles den nødvendige hjælp med henblik på at kunne skabe sig en så normal tilværelse som muligt.
• Psykisk syge skal hjælpes til et normalt liv.
• Narkomaner skal tilbydes behandling.
• Indsatsen over for kriminelle børn og unge skal styrkes.
• Det er den enkeltes eget ansvar at forsikre sig mod mistet erhvervsevne
• At det offentlige har pligt til at informere borgerne om mulighederne for frit valg

Scroll to Top

Tilmeld PBS

Vil du gerne have, at det er lettere for dig at gentegne dig i din lokalforening? Vil du gerne være endnu mere med i den liberale kamp? Så tilmeld dig PBS – så trækkes kontingentet automatisk og uden besvær. Det er legende let!

Udfyld formularen nedenfor og du er godt på vej mod et enklere og lettere medlemskab af Danmarks bedste ungdomspolitiske forening!
Sådan gør du:
1. Find dit medlemsnummer på vu.membersite.dk.
2. Udfyld formularen for automatisk betalingsservice – Klik på linket her OBS: Angiv dit medlemsnummer som kundenummer i formularen.
3. Du er nu tilmeldt PBS og bidrager yderligere til den liberale bevægelse.
Man kan kun tilmeldes PBS, hvis indehaveren af kontoen, der tilmeldes PBS, er over 18!